2005-2006 Jaap de Zeeuw

Januari 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Januari 2006


De gouverneur onder de kerstboom
in het nieuwe jaar

Maandthema

De maand januari is de maand van het rotary bewustzijn, het bewustzijn van jezelf en de noden in de wereld.
Het is in ieders belang naar de noden te kijken en er wat aan te doen. Te grote verschillen leiden tot onlusten, wanorde en oorlog, zo leert de geschiedenis.
Bewustzijn van jezelf hierin leidt tot verdieping in jezelf.
Dat verheft ons wat uit de sores van alle dag.
Dat geeft grote voldoening.

Tip: het opzetten van een databank van de deskundigheden binnen de club teneinde deze deskundigheden ter beschikking te kunnen stellen aan de samenleving

Gezocht een districtsvertegenwoordiger voor de landelijke Commissie Rotary Samen Sterk, een vervolg op de uitgangspunten van de multi districtconferentie in Den Haag afgelopen jaar.

De vacature voor de MDJC, Multi District  Jeugd Commissie is nog niet klaar. Hopelijk volgende nieuwsbrief

D 1580 de magische grens van 3000 leden gepasseerd!!!!

Per 1 januari 3004 leden.

 

Rotary clubs in Tsjechie en Slowakije zoeken contact en mogelijk partnerclubs.

Russische club uit St. Petersburg zoekt contact met Nederlandse clubs. Een interessante club, in interessante stad, vol cultuur en geschiedenis, met actueel nieuws, op te bereizen afstand

Nieuwe leden avond regio 8, 9 en 10

Er wordt een nieuwe leden avond voor regio’s 8, 9 en 10 gehouden op 24 januari 2006 in Restaurant de Moriaan te Warmenhuizen . Alle nieuwe leden van die regio’s krijgen persoonlijk een uitnodiging. 

Is uw club al voor aansprakelijkheid verzekerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel??   

Op 3 april wordt het PETS (President Elect Training Seminar) gehouden. Voor elke nieuwe voorzitter een must om zich voor te bereiden op hoe hij/zij het jaar gaat aanpakken. Daarnaast worden de overige bestuursleden en leden hierbij uitgenodigd ter verdere verdieping in de Rotary doelstellingen, waaronder fellowship.
Voorafgaand aan de PETS  wordt de Districts-Assembly gehouden, de huishoudelijke vergadering van ons District.
De Districts-Assembly en het PETS worden gehouden te Katwoude, in het van der Valk Hotel Volendam, aanvang 18.45, inloop vanaf 18.00 uur.

Op 20 mei vind de Districtsconferentie plaats. Een programma ter verdieping van de leden over onze multi culturele samenleving, het praten hierover met bekende Nederlanders over dit onderwerp, het discusieren met elkaar, elkaar ontmoeten. Er wordt gevaren over het Noord Zee kanaal, bezoek aan de Beverwijkse markt. Een gevarieerd en intensief programma, waar je wat van mee neemt.Nadere berichten volgen.

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

 

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |