2005-2006 Jaap de Zeeuw

Juni 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Juni 2006


de gouverneur en zijn nakomelingen

Maandthema

Juni is de maand van de Fellowship en de voorbereiding voor de bestuurswisseling in de clubs.

Beide items kunnen mooi gecombineerd worden in gezellige bijeenkomsten.

Daar ben ik erg voor en adviseer u zo te handelen.

Terugblik Districtsconferentie 2006

De conferentie was een inspirerende bijeenkomst met ca 250 deelnemers en een oproep aan de leden voor een vervolg.

Voor een impressie van de conferentie in beeld

Poliovaccinatie in Ghana

Poliovaccinatie in Ghana, een bijzondere ervaring, van 1 tot 4 november 2006,  vrijwilligers gevraagd.

Aardbeving Indonesie

De aardbeving op Midden Java heeft tot nog toe het leven gekost aan ruim 5100 mensen, terwijl 10.000 mensen werden verwond en een geschatte 200.000 mensen dakloos zijn geworden.

Talloze Rotaryclubs in Indonesië zijn direct in het geweer gekomen om directe hulp te verlenen middels het zenden van artsen, geneesmiddelen, tenten en voedingsmiddelen. Helpt!

Het kantoor van de RAN

Jeroen van Dorp is per 1 mei benoemd als algemeen secretaris bij de RAN.
Hij volgt Willem Rijneke op, die in september met pensioen gaat.
Carla Chandler heeft inmiddels afscheid genomen. Haar opvolgster Ingeborg van Nood is per 1 juni in dienst getreden.

Daarmee is het kantoor weer volledig bezet.

Afdrachten Rotary Foundation

Uit een recent overzicht blijkt dat een aantal clubs nog geen bijdrage heeft geleverd.

Het district heeft de middelen keihard nodig om de Matching Grant aanvragen van clubs uit ons eigen district financieel te ondersteunen. Uw bijdrage is daarbij onontbeerlijk. Ik dring er bij u op aan om uw bijdrage voor het clubjaar 2005-2006 over te maken op Postbankrekening 3071211 of bankrekening 2413 59503 ten name van Stichting Rotary Foundation, Amsterdam.

Declaraties van gemaakte onkosten.

Allen die hetzij in commissieverband of anderszins nog onkosten, gemaakt in het Rotaryjaar 2005-2006,  te declareren hebben, dienen hun declaratie via de commissievoorzitters vóór 15 juli aan mij door te geven. De financiële boeken voor dit Rotaryjaar worden begin augustus gesloten, daarna is declareren voor dit jaar niet meer mogelijk.

Rotary is bijzonder, en dat is het.

Het was een buitengewoon jaar voor mij om uw gouverneur te zijn. Zoveel mensen te ontmoeten, zoveel daadkracht, betrokkenheid en plezier in de clubs te ervaren. Vooral met de voorzitters van de clubs, van de regio’s en van de commissies en uiteraard de staf heb ik me erg verbonden gevoeld, juist omdat wij extra betrokken zijn. Dat is bijzonder en ik wil hen daarvoor danken. Mijn vrouw Marianne en nog thuis wonende jongste zoon Quint hebben mij veel moeten missen bij al die vergaderingen en clubbezoeken. Dat zal wel minder worden, maar ik blijf een druk baasje. Ik sta weer open voor een nieuwe uitdaging in het werk. Gelukkig is er nog leven na een gouverneursjaar, dat zal anders zijn, maar we zullen elkaar blijven ontmoeten.

Dank en lof voor u allen.

De koning is dood, leve de koning

Mijn opvolgers staan klaar.

2008 – 2009 Joost Hoffscholte,
2007 – 2008 Eduard Kruseman
2006 – 2007 Alfred Schrijver
In het bijzonder Alfred Schrijver als mijn directe opvolger:
Ik wens hem succes en veel plezier als gouverneur voor het District 1580 in het gouverneursjaar 2006- 2007.

Voor de laatste maal
Uw gouverneur
Jaap de Zeeuw