2005-2006 Jaap de Zeeuw

Mei 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Mei 2006

De maand mei heeft als thema de
Districtsconferentie bezoeken!

ROTARY, MULTICULTUREEL ONDERNEMEND
20 mei te Beverwijk op het Noordzee kanaal
en de zwarte markt
U kunt zich nog steeds opgeven, DOEN!!!!

De gouverneur aan het
werk in de zon

Rotary Foundation
Door de Rotary Foundation wordt ondersteuning gegeven aan ongelooflijk veel projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en internationaal wederzijds begrip.

Recent werden matching grants verkregen voor een paar waterprojecten in Afrika, de aanschaf van een couveuse voor Tsjechië en anti malarianetten in Ghana. Uw bijdrage om al deze projecten mogelijk te maken is onontbeerlijk. Niet alle penningmeesters hebben deze bijdragen overgemaakt. Verzoek dit ruim voor het einde van het rotaryjaar ( 1 juli ) te doen.

Nieuwe clubinformatie doorgeven aan RAN

Het nieuwe Rotaryjaarboek komt er weer aan. De meeste clubs hebben hun bestuurswijzigingen en clubattendance al doorgegeven aan de RAN. Zoals elk jaar zijn er weer clubs die – door drukke werkzaamheden en andere prioriteitstelling – hier nog niet aan toegekomen zijn. Het is van  belang om dit onmiddellijk te doen. Zorg ervoor dat volgend jaar de juiste info over je club in het boek staat!

Speciale afgevaardigde naar districtsconferentie te Mombasa 

Zoals u misschien weet, steunen clubs van ons district en clubs uit het district 9200 in Oost Afrika een groot aantal gezamenlijke waterprojecten. Mede met het oog hierop heeft het district 9200 uw gouverneur uitgenodigd aanwezig te zijn bij hun districts conferentie in Mombasa. Deze districtsconferentie waarbij alle clubvoorzitters, Rotary Foundation voorzitters, en vele leden uit Kenia, Ethiopie, Oeganda en Tanzania aanwezig zijn duurt een aantal dagen. Tijdens de Conferentie kunnen nadere afspraken gemaakt worden over de gezamenlijke waterprojecten.

Aangezien ik zelf aanwezig ben bij onze eigen districtsconferentie heb ik Peter Wiers gevraagd als mijn speciale afgevaardigde op te willen treden. Peter is secretaris van de waterwerkgroep van ons district en zal ons bij de districtsconferentie van D 9200 in Mombasa  vertegenwoordigen

Interlandcommissie Nederland – Suriname een feit.

Verzoek om projecten en contacten te melden.

De overstromingsramp in Suriname heeft de aandacht van de commissie. Zij heeft contact met de Surinaamse rotary clubs en wacht vragen om hulp af.


Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur.

Uw gouverneur
Jaap de Zeeuw