2005-2006 Jaap de Zeeuw

Oktober 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Oktober 2005


de gouverneur op feestelijk clubbezoek
de vloed kan weer beginnen.


Deze maand aandacht voor de vocational service:
Hoe staan we in het leven, in ons beroep, hoe wegen we de zaken af, gebruiken we de 4 way test?


Gezocht:
Communicatie, pr en marketing binnen rotary en in ons district in het bijzonder behoeft zorg.
Professionele leden, die we veel hebben, worden opgeroepen te reageren op de vacatures, om mee te helpen aan onze pr, marketing, communicatie, etc. met beperkte tijd en maximaal resultaat.

Rotaract heeft de clubs wat te bieden en zoekt samenwerking.

We hebben een nieuwe coördinator Rotaract, die de verbinding verzorgt tussen Rotaract en Rotary in ons district

100 dagen gouverneur

Een tussenstand, zomaar wat ervaringen en bespiegelingen

uw gouverneur wenst u een hete herfst
met veel clubactiviteiten,
Jaap de Zeeuw

 

 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |