2005-2006 Jaap de Zeeuw

September 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


September 2005


de gouverneur bestudeert
de Rotary getijden

Het ontzomeren kan beginnen,
slechts de herinneringen blijven.

Ook Rotary kent z’n eb en vloed,
de vloed kan weer beginnen.

Deze maand aandacht voor de jeugd:

Op 17 september is er een landelijke informatiemiddag over alle Rotary jeugduitwisselingsprogramma´s in Nieuwegein (route). Jeugdcommissarissen van alle clubs zijn hiervan inmiddels op de hoogte. De middag is bedoeld voor jongeren en hun ouders die belangstelling hebben voor het jeugduitwisselingsprogramma.

New Orleans, Amerika

De ramp in Amerika, in New Orleans e.o. zal niemand ontgaan zijn en is een ramp van ongekende omvang. Ik heb de DG van het district op de hoogte gebracht dat wij begaan zijn met het lot van de vele slachtoffers aldaar en roep u hierbij op tot actie.

Een groep vrijwilligers uit ons district gaat naar Ghana, op eigen kosten en tijd, om te helpen bij het inenten van kinderen tegen de polio. Zij zoeken nog een bijdrage om shirtjes voor de kinderen uit te kunnen delen. Hulde aan dit initiatief. Ik vraag uw steun om te helpen.

Districtscommissie Rotary Foundation
Om te ontdekken dat Rotary niet binnen de clubgrenzen ligt is een uitdagende vacature in de commissie Rotary Foundation vacant


GSE-teamleider Boston
We hebben een nieuwe GSE-teamleider voor het bezoek aan Boston, USA: Koen Brocken

Gezocht

Teamleden
Er worden kandidaten (m / v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 7930 zal plaatsvinden van 5 mei tot 5 juni 2006. en de selectiegesprekken vinden plaats in november.

Uw gouverneur wenst U een mooie nazomer en een
goede doorstart van de club activiteiten,
Jaap de Zeeuw

 

 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |