2006-2007 | Alfred Schrijver

Augustus 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Augustus 2006

De kop is er af !

De eerste maand van het nieuwe Rotary-jaar zit er inmiddels op.

Puffend en zwetend, wat een hitte! Ging het er ook zo heet aan toe in uw eigen rotary-club?

Of moet het jaar nog op gang komen…..

Maar vanaf zaterdag 14 oktober a.s. heeft niemand meer een excuus, want dan wordt voor de allereerste keer in ons district een zgn. Districts-werkdag gehouden worden.
Niet alleen bestemd voor alle geïnteresseerde en betrokken (bestuurs)leden, maar ook voor ink. voorzitters, commissie-leden, regio-commissarissen etc.etc.
Binnenkort meer hier over.

Maandthema

De maand augustus staat bij Rotary International (RI) in het teken van ledenwerving en -behoud. Via de website van ons district kun je drie soorten formulieren invullen en digitaal insturen. Internationaal wordt daar nu vijf jaar mee gewerkt en in de USA draagt deze aanpak bij tot een substantiële ledeninstroom. De zeven Nederlande districten hebben besloten deze benadering ook in Nederland een kans te geven.

De formulieren:

Ö

Voor verhuisde Rotarians op zoek naar een nieuwe club...

Ö

Een aanbevelingsformulier van een Rotarian betreffende een ‘rotarabel’ persoon...

Ö

Voor belangstellende buitenstaanders...

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Evenals vorige maand nu nogmaals de oproep voor GSE-leider én GSE-teamleden voor onze uitwisseling met district 9800 – Melbourne, Australië.
Ga op zoek naar de juiste kandidaten, die ongetwijfeld door dit bezoek een “boost” in hun carriere zullen krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden.
Ons team gaat al eind februari 2007 en de selecties zullen in september/oktober plaatsvinden.

Lees hier hoe u zich kunt aanmelden als teamleider en ook hoe kandidaten aangemeld kunnen worden.

Contactclub gezocht

De RC Immingham (District 1270) is een van de 5 clubs in Grimsby en North East Lincolnshire en is op zoek naar een contactclub in ons district..

Lees eens wat de club te bieden heeft en neem contact met hen op.

Rotary is ook leuk buiten de eigen club!

De clubbezoeken.
Veel clubs hebben gereageerd op mijn oproep, maar ook veel clubs hebben dat nog helemaal niet gedaan.
Misschien door de vakantie? Misschien gewoon vergeten?

Tot 21 augustus kunt u nog de gewenste datum opgeven en daarna zullen alle clubs normaal ingepland worden!

Vandaar hier nogmaals mijn verzoek aan de voorzitter en/of secretaris om zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens in te vullen.

Het Semi Annual Report

Begin juni hadden maar liefst 44 Nederlandse Rotary Clubs de afdracht, die verschuldigd was op 1 januari j.l. nog niet voldaan aan Rotary International !

Extra belrondes e.d. hebben niet geheel het gewenste resultaat gehad, want maar liefst 5 clubs hadden ook op de uiterste betaaldatum niet betaald.

Om te voorkomen, dat in december a.s. dezelfde situatie ontstaat heeft het kantoor in Zürich een nadere instructie opgesteld, die hier vermeld wordt.

Nieuwe ledenavond

Voor de Rotarians uit de regio’s 1,2 3 en 7 die sinds 1 juli 2004 lid zijn, wordt op maandagavond 9 oktober a.s. (v.a. 18.15 uur) een bijeenkomst georganiseerd, die zal plaatsvinden in Sport-/tenniscentrum Amstelpark.

Het is een mogelijkheid om niet alleen te horen wat Rotary voor hen kan betekenen, maar vooral ook wat zij voor Rotary kunnen en willen betekenen in onze snel veranderende maatschappij. Tijdens de gesprekken op de avond wordt aanvullende informatie verstrekt n.a.v. vragen en opmerkingen van nieuwe leden. Voor informatie klik hier

Het water - symposium

Op vrijdag 22 september 2006, van 10.00-19.30 uur, zal het symposium “Water, nu en later” plaatsvinden in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Dit evenement staat in het teken van drinkwater en wordt georganiseerd door ons district 1580, het Zuiderzeemuseum en Dorcas Hulp Nederland.

Als deelnemer aan het waterevenement kunt u, vanaf 10.00 uur, ook bijv. eerst een bezoek brengen aan het Zuiderzee Museum.

Automatisering

Onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake en zal als basis dienen van vernieuwde websites van alle in Nederland aan Rotary gelieerde onderdelen.

In de komende maanden zal hier zeer uitgebreid over worden gepubliceerd en zullen de betreffende clubfunctionarissen worden geïnformeerd.

Ook zullen de clubs in de gelegenheid worden gesteld het nieuwe systeem te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Het ligt in de bedoeling hiervoor nieuwe zgn. webmasterclasses te organiseren, maar 14 oktober (districts-werkdag) kunt u al het nieuws zelf zien.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De Districtsconferentie op 12 mei 2007 in Amsterdam gaat over de toekomst.
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
Onze omgeving, onze buren.
En onze clubs?

Vakantie

Al terug van de welverdiende vakantie? Of gaat u nog weg?
In beide gevallen geldt: Bezoek eens een Rotary clubmeeting buiten uw eigen –vertrouwde- club !
Dan zult u zeker vaststellen, dat Rotary ook daar gewoon leuk is!

Maar bovenal, kijk altijd goed uit, want ik hoop iedereen na de vakantie-periode weer gezond en wel terug te zien.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver