2006-2007 | Alfred Schrijver

December 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema “Family of Rotary

Familiefeesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Oud & Nieuw.

Echte dagen om in huiselijke kring door te brengen. Bij de familie dus.

Deze maand staat dan ook niet geheel toevallig op de agenda van Rotary International als “Family Month”

In deze schijnbaar steeds snellere, vluchtigere tijd lijkt denken en doen vanuit familie- en ik voeg daar ogenblikkelijk clubverband aan toe, soms uit de tijd. Maar normen en waarden, waar we ook in Rotary-verband voor staan blijft de basis !

Laten we de wereld om ons heen niet vergeten en deze beschouwen als deel van onze familie. Misschien wel erg druk tijdens de kerstdagen, maar dan zijn er genoeg mensen voor een goed gesprek. Over Rotary?

Ik wens u met al uw dierbaren prettige Kerstdagen en veel gezondheid voor een nóg beter jaar 2007

Gouverneur gezocht

Alles gaat snel, sneller, snelst.
Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 is er weer een Gouverneur voor ons District nodig.
Ik merk nu dat het zeer leerzaam en inspirerend is gouverneur te (mogen) zijn.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen:

reageer

Nog meer vacatures

Ons district is verdeeld in 10 regio’s en iedere regio kent de RBC-vergaderingen. Deze vergaderingen én de “dagelijkse” contacten met de clubs worden onderhouden door de regio-voorzitters, onze ADG’s.

Zowel voor regio 1 (Amsterdam Historisch) als regio 10 (Noordkop) wordt gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter RBC.

Ook voor de districtscommissie Vocational Service wordt naarstig gezocht naar een opvolger van PDG Hans van Leerdam, die te kennen heeft gegeven – weliswaar met pijn in zijn hart- ná het lopende Rotary-jaar iets meer van zijn welverdiende rust te willen gaan genieten.

reageer

Gegevens opsturen naar Rotary International
voor 31 december 2006

Clubsecretarissen hebben vorige maand reeds een dringend verzoek van Rotary International gekregen om nog voor het einde van dit kalenderjaar de naam van de voorzitter en de secretaris voor het komende clubjaar 2007-08 door te geven.
De mutaties kunnen online worden ingebracht via www.rotary.org dan wel door het invullen en tijdig retourneren van het daartoe bestemde formulier.

LeAd II op 1 maart 2007 officieel de lucht in

Op 1 maart 2007 gaat het nieuwe Ledenadministratiesysteem LeAd II officieel de lucht in. Nieuwe wensen, nieuwe eisen en daarom ook een nieuw gezicht. Het systeem is ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd. Ook LeAd II is geheel en al toegankelijk via het Internet. De eindgebruiker staat op alle niveaus centraal. Van contactinformatie voor de individuele Rotarian en gedetailleerde statistieken op club-, regio- en districtsniveau tot mailinglijsten voor landelijk gebruik.

De Rotarian zal er begin volgend jaar uitgebreid aandacht aan besteden; de secretarissen van de individuele clubs kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van workshops en individuele hulp. Deze workshops zullen vanaf begin maart 2007 binnen de districten worden georganiseerd.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten webruimte te huren. Sjabloons helpen clubs met het snel en eenvoudig opzetten van een website; het onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis letterlijk via "drag and drop" in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

“Iedere toekomst
negatief of positief,
is een mogelijkheid tot innovatie”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
D e T O E K O M S T
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien.
Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver