2006-2007 | Alfred Schrijver

Februari 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "World Understanding"

Ook deze maand weer een bespiegeling van Bill Boyd, President R.I.
Een uitstekend verhaal over micro-krediet en hoe dit leidt "to build a better, more stable and more peaceful future".

Rotary gelooft in de mogelijkheden van ieder individu. In de mogelijkheden van betere verstandhoudingen tussen mensen, waar ze ook vandaan komen.
Op ons districtsvaantje is goed te zien, dat Nederland klein is en ons district maar een klein deel van dat kleine land is. Des te meer dienen we ons te realiseren, dat er daardoor wel heel erg veel "buitenlanden" zijn.
Landen, waar mensen wonen, die het mischien niet zo goed hebben als wij in ons land.


De clubs in ons district realiseren grote én kleine projecten. Ver weg of soms heel dichtbij.
Maar, altijd met de bedoeling iets voor een ander te doen.

Nog steeds veel vacatures

Tijdens mijn clubbezoeken heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor onze districts-organisatie en dat er wel heel erg veel werk door zo weinig mensen werd gedaan.
De diverse commissies zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe commissie-leden. Nieuwe instroom met nieuwe, verfrissende ideeën, waardoor we alert blijven op alles, dat om ons heen verandert. Stilstand is achteruitgang, mede omdat de tijd zelf niet stil staat. Daarom wordt er ook weer voor het Rotaryjaar 2009-2010 gezocht naar een Gouverneur voor ons District.
De foto hiernaast geeft aan. dat het niet altijd alleen maar werken en serieus zijn is. Clubs stellen het op prijs hun gouverneur ook te betrekken bij hun President's Night, jubilea, concerten, twinning-bezoeken etc etc.
Vermoeiend? Ach wel nee, eerder leerzaam en inspirerend om de grote diversiteit vast te stellen.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen.

 Maar er zijn nog meer vacatures:


Voor regio 10 (Noordkop) wordt ook nog naarstig gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter van het RBC.

Indien u denkt het missende puzzelstukje te (kunnen) zijn, laat het ons dan weten!

Rotary International

Speciaal verzoek dit keer aan de secretarissen om zich ervan te overtuigen, dat het zgn Semi Anuual Report (SAR) door de voorzitter ondertekend is en geretourneerd naar het kantoor van RI in Zürich.

Vergeet dan svp ook niet de nota aan de pennigmeester te geven, zodat voor tijdige betaling zorg gedragen kan worden.

De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect (via het club-secretariaat) en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Ons GSE-team vertrekt

Ons GSE-team (Group Study Exchange) vertrekt deze maand naar district 9200, Melbourne Australië.
Onder leiding van Rtn. Greet van Gorsel (RC Alkmaar-de Waag) gaan 4 jonge mensen gedurende een periode van 5 weken op welke wijze hun vocation in Australië wordt uitgeoefend. De nadruk ligt op vocation en niet op vacation. Natuurlijk zal er ook veel plezier gemaakt worden, maar we vertrouwen er op, dat d.m.v. dit uitstekende programma van onze Rotary Foundation er vooral veel geleerd wordt.

Een kleine foto-impressie van ons team treft u hier aan

 


Ook dit jaar ontvangen wij zelf een GSE-team van onze "match". Vanaf eind april tot begin juni komt het team en de betreffende regio's zijn inmiddels niet alleen ingelicht, maar zijn ook al hard aan het werk de vocation-bezoeken te regelen, te onderzoeken wie wanneer waar slaapt en hoe het transport geregeld wordt. Enz enz enz.
Een overzicht van het inkomende team treft u hier aan.

LeAd II en uw clubadministratie

Een van de workshops tijdens de komende PETS zal aandacht besteden aan de nieuwe ledenadministratie (LeAd2). Tijdens deze intensieve sessie zal, door middel van diverse voorbeelden gedemonstreerd worden welke bijzondere mogelijkheden in de nieuwe toepassing aanwezig zijn.
 Het systeem, ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd is geheel toegankelijk via het Internet en de eindgebruiker staat dan ook op alle niveaus centraal.
Tijdens deze voor-informatie workshop zal aan de clubsecretarissen cq. club-administrateurs getoond worden welke veranderingen, maar vooral verbeteringen doorgevoerd zijn. Niet alleen de leden worden nu vermeld, maar ook de oud- en ereleden zijn op eenvoudige, overzichtelijke wijze terug te vinden.
 Mogelijkheden voor foto's op de ledenkaart en verdere vermelding van door de eigen club, dan wel individuele Rotarians van belang geachte informatie behoren tevens tot deze release.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten ook een clubwebsite te nemen. Onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

Een vast onderdeel van onze jaarcyclus is de PETS (President Elect Training Seminar) en de Districts Assembly, welke dit jaar gehouden wordt op maandagavond 26 maart 2007 in het Clusius College, Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn

‘Wie niet kan lachen moet geen winkeltje beginnen’, is het adagium van trendwatcher Adjiedj Bakas (1963). Hij schreef de bestsellers Megatrends Europe (2006, Engelstalig, binnenkort in vertalingen, met een voorwoord van Frits Bolkestein), De toekomst van God (2006, Nederlandstalig, met een voorwoord van Ruud Lubbers, binnenkort in vertalingen) en Megatrends Nederland en is een van Europa’s meest gevraagde sprekers.

12 mei 2007
Amsterdamse De Arena.

D e   T O E K O M S T

"Megatrends in a Global Perspective"

De organisatie is er in geslaagd 2 absolute top-sprekers voor het hoofdprogramma aan te trekken:

Adjiedj Bakas, trendwatcher en

Rob Creemers, techno-trendwatcher

Dit duo-optreden wordt een speciaal op maat gemaakte show, waarbij beide gerenommeerde sprekers hun presentaites dusdanig op elkaar zullen afstemmen, dat deze als het ware in elkaar overvloeien.

“Als organisaties nieuwe technologie Intelligent gebruiken kunnen ze een dramatische sprong in productiviteit maken en hun concurrentiepositie sterk verbeteren. – McKinsey”

In seminars en congressen in binnen- en buitenland presenteert Rob zijn opvattingen op een indringende, originele en eigentijdse (sterk multimediale) wijze. Hij gaat in op de gevolgen voor de huidige maatschappij, waarin niemand gespaard blijft van deze bijzonder snelle ontwikkelingen.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe het Internet de wereld van telefonie en de distributie van nieuws, muziek, TV en film op zijn kop zet.

Ten slotte

De clubs draaien op volle toeren. Het "besturen" gaat lekker en de opvolgers staan al te trappelen!
Wat kan en mag een organisatie zich nog meer wensen.

Bij alles wat u doet : Lead the Way - Neem het voortouw

Uw gouverneur
Alfred Schrijver