2006-2007 | Alfred Schrijver

Januari 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "Rotary awareness"

Als ons wordt gevraagd wat Rotary is, is het vaak moeilijk om kort en bondig te antwoorden omdat Rotary zoveel aspecten heeft: vriendschap en fellowship, wereldwijd wederzijds begrip, samenwerking, beroepsethiek en leiderschap. Allemaal waarden die ons bij Rotary hebben gebracht en allemaal redenen om te blijven.
Rotary gaat om het ideaal van Service above Self. Rotary werd gesticht vanuit Fellowship, maar groeide al snel uit tot een organisatie waar mensen samenkwamen om anderen van dienst te zijn - en op plezierigere en effectievere wijze dan men op eigen houtje had kunnen doen.

Gouverneur gezocht

Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 wordt er weer gezocht naar een Gouverneur voor ons District.
Ik merk nu zelf dat het zeer leerzaam en inspirerend is gouverneur te (mogen) zijn.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen.

Maar er zijn nog meer vacatures:

Ons district is verdeeld in 10 regio?s en iedere regio kent de RBC-vergaderingen. Deze vergaderingen ? de ?dagelijkse? contacten met de clubs worden onderhouden door de regio-voorzitters, onze ADG's.
Zowel voor regio 1 (Amsterdam Historisch) als regio 10 (Noordkop) wordt gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter RBC.
Ook voor de districtscommissie Vocational Service wordt naarstig gezocht naar een opvolger van PDG Hans van Leerdam, die te kennen heeft gegeven -weliswaar met pijn in zijn hart- ná het lopende Rotary-jaar iets meer van zijn welverdiende rust te willen gaan genieten.

Indien u denkt het missende puzzelstukje te (kunnen) zijn, laat het ons dan weten!

Rotary International

Ook nu weer in januari ontvangen de clubsecretarissen het zgn SAR (Semi Annual Report) vanuit het kantoor in Zürich.
Voorzitter en secretaris ondertekenen én retourneren de gevraagde gegevens en zorgen er voor, dat de bijgesloten halfjaarlijkse nota bij de penningmeester komt.
De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Rotary Doctors Nederland

In september heeft u een vriendelijk verzoek gehad ook dit jaar weer het werk van  Rotary Doctors Nederland (RDN) te ondersteunen door mee te doen aan de zgn vijf-euro-actie.
Deze jaarlijkse bijdrage is een van de steunpilaren van Rotary Doctors, naast andere giften, sponsoracties en bijzondere activiteiten.
Nu blijkt helaas, dat een groot aantal clubs uit ons district nog geen gehoor heeft gegeven aan deze oproep en vandaar mijn persoonlijk verzoek aan u allen onze rotary doctors toch vooral niet te vergeten!

LeAd II en uw clubadministratie

Binnen enkele weken krijgen alle clubs de gelegenheid kennis te nemen van de nieuwste ontwikkeling m.b.t. onze centrale ledenadministratie.
Het systeem, ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd is geheel toegankelijk via het Internet. De eindgebruiker staat op alle niveaus centraal.
Tijdens zgn pre-release sessies zal aan de clubsecretarissen cq. club-administrateurs getoond worden welke veranderingen, maar vooral verbeteringen doorgevoerd zijn. Niet alleen de leden worden nu vermeld, maar ook de oud- en ereleden zijn op eenvoudige, overzichtelijke wijze terug te vinden.
Mogelijkheden voor foto?s op de ledenkaart en verdere vermelding van door de eigen club, dan wel individuele Rotarian van belang geachte informatie behoren tevens tot deze release.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten ook een clubwebsite te nemen. Onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

Op zaterdag 12 mei 2007 wordt de districtsconferentie gehouden in het Amsterdamse stadion De Arena.

D e   T O E K O M S T

Na de kick-off door een mystery guest worden de deelnemers meegenomen op een reis naar de toekomst, waar het vertrekpunt duidelijk is, maar waar komen we terecht?
Wat wordt ons toekomstig speelveld?

Alles om ons heen verandert in sneltreinvaart.
Wonen, werken, tijd.
En wat heeft dat voor invloed op onze eigen, vertrouwde Rotary-club?

Het programma geeft een overzicht van de vele veranderingen in het verre en nabije verleden en door een futuroloog worden we met de neus op de feiten gedrukt.
Bewust maar vaak ook onbewust.
Informatie wordt ons opgedrongen,
maar wat moeten we ermee.
De informatisering slaat steeds verder toe
en we moeten mee.
Of niet?

De toekomst is al vandaag,
alleen realiseren we ons dat nog niet!

Ten slotte

De clubs draaien op volle toeren met veel fellowship en friendship. En ook veel aandacht voor projecten.
Natuurlijk is onze steun overal nodig, maar de naaste medemens mag niet vergeten worden!

Mijn vraag aan de clubs nu is om ook lokale projecten de aandacht te geven, die gevraagd wordt.
Onze commissies staan klaar als "vliegende kiep" en komen graag naar u toe.

Wacht ook niet te lang met het aanvragen van een matching grant en vraag vooraf goede informatie aan welke eisen het project dient te voldoen

Ik wens u allen een heel goed en gezond 2007 toe met veel bijzondere Rotary-momenten.

Bij alles wat u doet : Lead the Way - Neem het voortouw

Uw gouverneur
Alfred Schrijver