2006-2007 | Alfred Schrijver

Juli 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Juli 2006

De koning is dood, leve de koning

Zo eindigde Jaap de Zeeuw zijn laatste maandbrief.

Uiteraard past ook hier een hartelijk dank voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren, waarin ik met hem heb mogen samenwerken en hem heb leren waarderen.

Naar aanleiding van zijn DisCon, waar op een goede informatieve wijze het onderwerp “Nederland; Multicultureel Ondernemend” werd behandeld, is er door een aantal Rotarians op persoonlijke titel verder een initiatiefgroep gevormd en zijn er voorstellen aan de staf van ons district gedaan.
Voorstellen, die overigens graag overgenomen worden.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Ook dit jaar heeft ons district een uitstekende GSE partner!
Een inspirerend land, dat al veel Nederlanders heeft aangetrokken en ook nu verwachten we, dat de belangstelling overweldigend zal zijn.Ons team gaat al eind februai 2007 !
Lees verder voor de aanmeld-procedure voor team-leader en hoe kandidaten aangemeld kunnen worden.

De clubbezoeken.

Veel clubs hebben gereageerd op mijn oproep om een gewenste datum door te geven. Maar ook veel clubs hebben nog helemaal niet gereageerd!
Vandaar hier nogmaals mijn verzoek aan de nieuwe voorzitter en/of secretaris om zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens in te vullen.

Kijk voor een overzicht van reeds vastgestelde data op de agenda.

14 oktober a.s.

De eerste Rotary-werkdag in ons district en direct bestemd voor ALLE bestuurs- en commissieleden van de clubs.
Een projectenmarkt, aangevuld met workshops over diverse onderwerpen, training voor Rotary Foundation commissarissen, de eerste informatie over het GSE-team dat gaat komen uit Australië, een gezamenlijke lunch en diverse commissie-vergaderingen.
Binnenkort meer en uitvoeriger nieuws hierover.

Automatisering en Internationale Zaken

In het landelijk gouverneursberaad zijn Automatisering én Internationale Zaken mijn aandachtsgebieden. Voor de automatisering wordt nu al bijna een jaar door een zgn. Taskforce ICT gewerkt aan de toekomstige, geheel vernieuwde toepassing voor onze LedenAdministratie. Op basis van deze leidende LedenAdministratie wordt het mogelijk websites van alle in Nederland aan Rotary geliëerde onderdelen te publiceren.
In de komende maanden zal hier uitgebreid over worden gepubliceerd en zullen de betreffende clubfunctionarissen worden geïnformeerd.
Ook naar de samenwerking met de diverse Interland Commissies kijk ik uit.
Tenslotte is internationale samenwerking een van de pijlers van Rotary!

De Toekomst

"We live in the present,
We dream of the future,
But we learn from the past."

Woorden van Paul Harris, die nog steeds actueel zijn en de basis zullen vormen voor de nieuwe Districtsconferentie op 12 mei 2007 in Amsterdam.
Wonen, werken; alles verandert. Onze omgeving, onze buren. En onze clubs?

Redactie

Al vele jaren komt onze districts-redacteur Siep de Vries bij de clubs om zijn verslagen te maken voor De Rotarian en de website.

Hij heeft nu te kennen gegeven, dat de tijd van gas terugnemen is gekomen en daardoor zullen we op zoek gaan naar een nieuwe districts-redacteur.

Bent u geïnteresseerd, kijk dan even verder.

of neem direct kontakt op Marcel Harlaar, hoofredacteur De Rotarian.

Vakantie

De meesten van u gaan de komende weken op vakantie. Dicht bij huis en soms ver weg.

Probeer eens een Rotary club te bezoeken en dan zult u het met mij eens zijn, dat Rotary - ook buiten de eigen club- gewoon leuk is !

Kijk in ieder geval goed uit, want ik hoop hoop dat iedereen na de vakantie-periode weer gezond en uitgerust terugkomt.

Maar bovenal:

Uw gouverneur
Alfred Schrijver