2006-2007 | Alfred Schrijver

Maart 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "Analfabetisme"

Ook deze maand weer een bespiegeling van Bill Boyd, President R.I.
"Als boekliefhebbers heeft lezen in ons gezin een hoge prioriteit. Ons huis staat vol met boeken. Lezen is een grote vreugde die wij graag met anderen delen. Jammer genoeg is dit eenvoudige genoegen voor vele mensen in de wereld buiten bereik. Zonder het vermogen om te lezen zijn alledaagse tekens - denk aan alle geschreven woorden die wij elke dag tegenkomen, aan kaarten, etiketten, straattekens, en aanplakborden - geheimen en versperringen op de weg naar volledige maatschappelijke integratie. Ik vind leesonderwijs aan iemand één van de meest dankbare servicehandelingen.
Het kost tijd en geduld, maar de beloning is onbetaalbaar.

Op 12 mei a.s. is het zover

Het hoogtepunt van het Rotary-jaar
in ons district en voor de Rotaryclubs


De Amsterdam Arena behoeft geen verdere toelichting.
Ooit het stadion van De Toekomst .
En nu. . .

De 2 hoofdsprekers Adjiedj Bakas en Rob Creemers zullen ingaan op alle veranderingen om ons heen en U zult naar huis gaan met veel inspiratie hoe uw eigen rotaryclub (nóg) beter kan aansluiten bij deze veranderende maatschappij.
Na een goede lunch is het dan nog mogelijk deel te nemen aan een rondleiding door het stadion.
Voor velen misschien de eerste keer?

PROGRAMMA

AANMELDEN

SPREKERS

Rotary International

Speciaal verzoek dit keer aan de secretarissen om zich ervan te overtuigen, dat het zgn Semi Anuual Report (SAR) door de voorzitter ondertekend is en geretourneerd naar het kantoor van RI in Zürich.

Vergeet dan svp ook niet de nota aan de pennigmeester te geven, zodat voor tijdige betaling zorg gedragen kan worden.

De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect (via het club-secretariaat) en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Ons GSE-team

Ons GSE-team (Group Study Exchange) brengt deze maand door in district 9200, Melbourne Australië.
Onder leiding van Rtn. Greet van Gorsel (RC Alkmaar-de Waag) zijn 4 jonge mensen gedurende een periode van 5 weken (!!) aan het onderzoeken op welke wijze hun vocation in Australië wordt uitgeoefend.
De nadruk ligt op vocation en niet op vacation.

Kijk ook eens op het weblog van dit team, dat op uitstekende wijze ons district vertegenwoordigt.

 

Ook dit jaar ontvangen wij zelf een GSE-team van onze "match". Vanaf eind april tot begin juni komt het team en de betreffende regio's zijn inmiddels niet alleen ingelicht, maar zijn ook al hard aan het werk de vocation-bezoeken te regelen, te onderzoeken wie wanneer waar slaapt en hoe het transport geregeld wordt. Enz enz enz.
Een overzicht van het inkomende team treft u hier aan.

Ten slotte

Ik hoop en vertrouw veel Rotarians van ons district te mogen begroeten op onze districtsconferentie, maar wellicht al daarvoor, tijdens een van de vele bezoeken van en met het Australische GSE-team.

Als ik alle voorbereidingen hierop bekijk, kan ik slechts zeggen:
Vocational Service ten top !


Ook hier tonen we, dat we bereid zijn het voortouw te nemen - Lead the Way

Uw gouverneur
Alfred Schrijver