2006-2007 | Alfred Schrijver

November 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email


De clubbezoeken!
Het is heel bijzonder alle clubs in ons district te mogen bezoeken en daar met het clubbestuur in alle openheid te spreken over “wat ons bezig houdt”.
Ons district is facilitair aan de clubs en ook de diverse commissies zijn altijd bereid te assisteren.
Op weg naar een ABC’tje, een Actieve Betrokken Club.
En met alle clubs door naar een ACBD’tje?
Een Actief Betrokken Consistent District !
Maar bij alles wat u doet, niet alleen in uw Rotaryclub maar ook daar buiten

Lead the Way – Neem het voortouw !

Maandthema “Rotary Foundation”

Ik kan mij niet aan het gevoel onttrekken, dat veel Rotarians onvoldoende beseffen, dat ‘onze’ Rotary Foundation een van de grootste particuliere liefdadigheidsorganisaties ter wereld is. Dat draagt er in hoge mate toe bij dat Rotary wereldwijd als een A-merk wordt ervaren. Een bevestiging daarvan is, dat in de VS de Rotary Foundation met de hoogste kwalificatie is gekomen uit een onderzoek naar betrouwbaarheid en transparantie. Dat is slechts voor een klein percentage van de onderzochte liefdadigheidsinstellingen weggelegd.
Onze districtscommissie Rotary Foundation is graag bereid, samen met de clubs, de projecten tot een goed einde te brengen.

Gouverneur gezocht

Alles gaat snel, sneller, snelst. Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 is er weer een Gouverneur voor ons District nodig. Ik merk nu dat het zeer leerzaam en inspirerend is om gouverneur te (mogen) zijn. Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen: reageer

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Er is inmiddels door de selectie-commissie met bijzonder veel kandidaten gesproken en -onder de indruk van de geweldige kwaliteiten- is inmiddels de moeilijke keuze bepaald.
Nadat aan alle formaliteiten is voldaan (voornamelijk papierwerk) zal het team zich graag voorstellen en daarna hard aan de slag moeten gaan ter voorbereiding van het bezoek, dat al op 22 februari 2007 begint.

Communicatie

Er is nog altijd een aantal clubs in ons district, dat het week- of maandbericht niet (ook) stuurt aan het centrale email-adres van ons district: weekbericht@rotary-d1580.nl

Eenmaal aangekomen in deze mailbox wordt het bericht direct doorgestuurd naar de redactie van De Rotarian, onze districts-redacteur, de gouverneur, ink. gouverneur en de districts-secretaris.
Het is dan ook niet meer noodzakelijk uw eigen adres-boek ieder jaar weer aan te passen, aangezien deze mailboxen aan functionarissen gekoppeld zijn en niét aan personen.

Zorg, dat uw district geïnformeerd wordt, want zonder informatie bereiken we gezamenlijk minder!

Gegevens opsturen naar Rotary International
voor 31 december 2006

Clubsecretarissen hebben een dringend verzoek van Rotary International gekregen om voor het einde van dit kalenderjaar de naam van de voorzitter en de secretaris voor het komende clubjaar 2007-08 door te geven.
De mutaties kunnen online worden ingebracht via
www.rotary.org dan wel door het invullen en tijdig retourneren van het daartoe bestemde formulier.

Volgende pagina

Automatisering

’t Wordt wel heel erg mooi. Onze nieuwe ledenadministratie en de daarop gebaseerde websites.

Met in het (besloten) ledendeel de mogelijkheid om foto’s te koppelen aan de leden, zodat op eenvoudige wijze een zgn. “smoelenboek” gegenereerd kan worden.

Ook de attendance-module wordt volledig op maat van de behoefte bij de clubs toegesneden. Niet alleen de club-attendance, maar ook attendance elders en het afmelden zal hierin bijgehouden kunnen worden.

Na een uitgebreide periode van testen en nog verder verbeteren zal aan alle clubs de mogelijkheid aangeboden worden deze nieuwe toepassing te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Volgende pagina

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.


D e T O E K O M S T

Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.


En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien.
Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver