2006-2007 | Alfred Schrijver

Oktober 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Oktober
2006


De programma’s lopen!

Veel clubs hebben de programma’s voor het lopende jaar goed op de rails. Met veel aandacht voor projecten, groot én klein.

Vergeet svp niet, dat een goed programma essentieel is voor het functioneren als club en een positieve invloed heeft op de attendance.

Maar bij alles wat u doet, niet alleen in uw Rotaryclub maar ook daar buiten

Lead the Way – Neem het voortouw !

Maandthema “Vocational Service”

Rotary onderscheidt zich van andere service-organisaties o.a. door de speciale aandacht die wij, Rotarians, geven aan het beroep, de uitoefening daarvan en het bespreken van morele dilemma’s die daarmee samenhangen. Het classificatiesysteem dat wij hanteren, staat garant voor een grote diversiteit binnen de clubs.
Anno 2006 hebben wij programma’s die uit onze betrokkenheid met het beroep en de uitoefening daarvan voortkomen. Het jaarlijkse RYLA-weekeinde met managementtraining voor beginnende professionals. JobRotary, waarmee we succesvol langdurig werkloze 40-plussers helpen terugkeren op de arbeidsmarkt, Sollicitatietraining en beroepenvoorlichting aan leerlingen in het vervolgonderwijs. Het zijn allemaal vormen van dienstbaarheid aan de samenleving vanuit onze beroepsuitoefening.
Geweldig dat ook in ons district zoveel Rotarians bereid zijn hun expertise (en tijd) met veel passie te stoppen in deze activiteiten.

De Rotary Foundation

Bij mijn clubbezoeken kom ik –helaas- veel onbegrip tegen als ik het onderwerp Rotary Foundation bespreek. Een eenvoudige uitleg over de nieuwe aanvraag-procedures verheldert veel, zo niet alles.
Maar bovenal, leden van onze districtscommissie Rotary Foundation zijn graag bereid verdere uitleg te geven en te assisteren bij het aanvragen van de Matching Grants.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Inmiddels heeft de selectie van onze teamleider plaats gevonden en gaan we hard door met het samenstellen van het team.

Kijk nog eens goed rond en zoek de juiste kandidaten. Kandidaten, die ongetwijfeld een “boost” in hun carriere krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden. Lees hoe de aanmelding is geregeld.

Communicatie

Je hoopt natuurlijk altijd, dat de maandbrief gelezen wordt en uit reacties valt dat ook wel vast te stellen.

Laat eens weten, wat u anders zou willen of welke onderwerpen u mist.

Geef uw projecten en acties door, zodat ook daar melding van gemaakt kan worden!

Automatisering

Niet alleen onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake, maar er wordt ook hard gewerkt aan nieuwe vormgeving voor alle Rotary-sites.

Met bijzonder veel mogelijkheden, zowel voor als achter een wachtwoord. En met echte koppelingen naar de ledenadministratie, zodat de gewenste “smoelenboeken” automatisch tot stand komen, met een volledige vernieuwde attendance-module, etc. etc.

Na een uitgebreide periode van testen en nog verder verbeteren zal aan alle clubs de mogelijkheid geboden worden deze nieuwe toepassing te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
DE TOEKOMST
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien. Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver