2006-2007 | Alfred Schrijver

September 2006

Nieuws van uw gouverneur

|

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

September
2006


De vakantie is weer voorbij !

Bedenk eens wat jouw eigen Rotaryclub al gedaan heeft in het nieuwe clubjaar.
Ja natuurlijk, de fellowship was top tijdens de zomer-meetings, maar nu dienen we terug te keren naar de waan(zin) van alledag.

De programmacommissaris heeft een goed programma voorbereid en rekent op een hoge attendance. Ook ons district rekent op een hoge attendance tijdens 2 belangrijke evenementen, het seminar “Water, nu en later” en de Districtswerkdag.

Maandthema “New Generation Month”

Deze maand speciale aandacht voor de toekomst!
Rotaract (www.rotaract.nl), Group Study Exchange, RYLA, New Generations Exchange (NGE - stages voor jonge beroepsbeoefenaren uit achterstandslanden), jaarkinderen (www.rotary-jeugduitwisseling.nl), scholarships, vakantiekampen, het zijn geen onbekende begrippen, maat wat doen we er mee….. Een interessante discussie voor clubzaken.

14 oktober - Districtswerkdag

Tijdens deze zaterdag-ochtend wordt u uitgebreid bijgepraat over diverse onderwerpen, zoals:

Ö

Jeugdzaken – informatie en voorlichting.

Ö

De nieuwe automatisering – Uitleg van het nieuwe website systeem voor de clubs én u kunt ook zelf aan de slag !

Ö

Rotary Foundation – Informatie en praktijkvoorbeelden

Ö

Vocational Service“Test je intuïtie”.

Ö

Job Rotary – informatie voor deelnemende en nog niét-deelnemende clubs.

Ö

GSE- informatie en tijdschema voor ontvangende clubs in voorjaar 2007

Ö

RBC-vergadering - door diverse regio’s wordt overleg gevoerd en informatie uitgewisseld.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

De eerste gesprekken met kandidaat-teamleiders gaan binnenkort van start.
Maar het zou toch niet zo moeten zijn, dat er advertenties geplaatst moeten worden voor team-leden? Daarom nogmaals deze oproep voor onze uitwisseling met district 9800 – Melbourne, Australië.
Ga op zoek naar de juiste kandidaten, die ongetwijfeld door dit bezoek een “boost” in hun carriere zullen krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden.
Ons team gaat al eind februari 2007 en de selecties zullen in september/oktober plaatsvinden.

Lees hoe de aanmelding is geregeld.

Zaterdag 30 september 2006
voorlichtingsmiddag jeugdprogramma’s te Nieuwegein

De MDJC, Multi District Jeugd Commissie, organiseert de jaarlijkse landelijke voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 30 september a.s. van 13:00 tot 17:00 uur in De Gildevaart te Nieuwegein. Bedoeld voor jeugdcommissarissen uit clubs, regio’s en districten maar bovenal voor belangstellende jongeren en hun ouders.
Kijk eens op: www.rotary-jeugduitwisseling.nl

De clubbezoeken.
Diverse clubs heb ik inmiddels mogen bezoeken en het verdere schema is vastgesteld en verstuurd aan de clubs.
Veel clubs hadden gereageerd op mijn oproep om zelf de maand vast te stellen, maar toch ook van veel clubs heb ik helaas niets gehoord.
Misschien door de vakantie? Misschien gewoon vergeten?

Kijk ook eens op de algemene agenda van het district en dan zult u zien dat veel dagen/avonden al flink bezet zijn. Een verzoek tot ruiling zal dan ook zeer moeilijk te honoreren zijn!

Communicatie

Je hoopt natuurlijk altijd, dat de maandbrief gelezen wordt en uit reacties valt dat ook wel vast te stellen. Maar laat eens weten, wat u anders zou willen of welke onderwerpen u mist.
Zeg dan niet, stuur hem over de post, want daar kan ik onmogelijk aan beginnen zonder de contributie aanzienlijk te verhogen en dat wilt u zeker niet!
Met inhoudelijke argumenten komen we samen een heel eind!

Workshop over ethiek van start:
‘Toets je intuïtie / Omgaan met morele vraagstukken’

Dagelijks in je werk- en privéleven loop je aan tegen morele dilemma’s. Binnen Rotary kun je daar doorgaans je verhaal wel over kwijt. Vanaf heden is er een uitgelezen mogelijkheid om dergelijke vraagstukken in clubverband gestructureerd met elkaar te bespreken. Onder auspiciën van de Nyenrode Business University is er een workshop voor ontwikkeld: ‘Toets je intuïtie / Omgaan met morele vraagstukken’. De workshop biedt een opening om voortaan morele vraagstukken volgens een bepaalde aanpak, het zogenaamde zesstappen-plan, te lijf te gaan. Het gaat daarbij niet om goed of fout, maar om met elkaar inhoud aan de afweging te geven.
Speciaal daarvoor getrainde Rotarians begeleiden de workshop. Die kun je heel goed in clubverband organiseren. Het vergt wel een wat langere bijeenkomst (van ongeveer drie uur) dan doorgaans gebruikelijk is. Ga de uitdaging aan, plan een workshop in je programma en neem daarvoor contact op met Jan Willink (RC Soest-Baarn), via email: willinknu@planet.nl. Om de ontwikkelingskosten te dekken wordt aan de clubs voor het begeleiden van een workshop € 200 gevraagd.

Het water - symposium

Op vrijdag 22 september 2006, van 10.00-19.30 uur, zal het symposium “Water, nu en later” plaatsvinden in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Dit evenement staat in het teken van drinkwater en wordt georganiseerd door ons district 1580, het Zuiderzeemuseum en Dorcas Hulp Nederland.
Als deelnemer aan het waterevenement kunt u, vanaf 10.00 uur, ook bijv. eerst een bezoek brengen aan het Zuiderzee Museum.

Automatisering

Niet alleen onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake, maar er wordt ook hard gewerkt aan nieuwe vormgeving voor alle Rotary-sites.
Naar verwachting worden in oktober de eerste sites geconverteerd en daarna zijn ook de clubs in de gelegenheid het nieuwe systeem te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Het ligt in de bedoeling hiervoor nieuwe zgn. webmasterclasses te organiseren, maar 14 oktober (districts-werkdag) kunt u al het nieuws zelf zien.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
De toekomst.
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Vakantie

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien. Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier –uiteraard- prachtig op aan.

Ook ik ga even met vakantie, maar ben daarna weer –vol frisse ideeen- te uwer beschikking.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver