DG 2007-08 | Eduard Kruseman

April 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Magazine Month

‘The medium is the message’, is een uitspraak van de Amerikaanse communicatiedeskundige Marshall McLuhan (1911 - 1980), die wel wordt beschouwd als de grondlegger en profeet van de moderne electronische communicatie. Communicatie via het World Wide Web neemt in toenemende mate de rol over van traditionele middelen die per gewone post worden verzonden. Deze maandelijkse Gouverneursbrief wordt bijvoorbeeld per e-mail verstuurd. Zou de Rotarian ook niet in een andere vorm moeten worden gegoten? Kan "Magazine Month" niet beter "World Wide Web Month" gaan heten? Want ook binnen Rotary gaat tegenwoordig heel veel (soms gewoon te veel!) via het ‘Web’. Hoe regisseer je al die informatie? Welk middel voor welke boodschap? Een directe oplossing voor de overvloed aan informatie via het web heb ik niet. Ik probeer het te ‘doseren’. Veel clubs stroomlijnen de communicatie via een eigen Website. En ook ons nieuwe ledenadministratie-systeem biedt ‘op-maat’ communicatiemogelijkheden. Welk medium is voor welke boodschap het meest effectief? Misschien wel het Video Magazine? Want dat heeft Rotary International ook! 

Multi District Conferentie: 17 mei in Nijkerk:

neem ook je partner mee!

In de april-uitgave van de Rotarian zit de uitgebreide programmafolder. Het belooft een dag van ontmoeting tussen Nederlandse Rotarians te worden, met veel inhoud en fellowship! Je moet er bij zijn! En waarom ook niet je partner meenemen? Ook die behoort tot de ‘family of Rotary’. Via de speciale MDC-website kan nu al worden ingeschreven. Wees er snel bij. Er zijn maximaal 1200 plaatsen.
Clubs kunnen hun projecten op de MDC- website plaatsen. Zo kunnen we ‘Sharen’ wat we gezamenlijk allemaal doen. En dat is verbazingwekkend veel! Wanneer dit niet direct lukt, neem dan contact op met Paul van Goor (RC Sneek)
De entreekosten voor de MDC bedragen € 45,= per persoon. Wellicht is het een idee dat Rotaryclubs de inschrijfkosten voor hun nieuwe leden (vanaf 2006) voor rekening van de club nemen? Rotary Shares op 17 mei!

Ideeën voor mijn Rotaryjaar? Kom 19 april naar Edam!

Als vervolg op de PETS wordt voor inkomende clubbestuurders en andere belangstellende Rotarians op zaterdagochtend  19 april (10.00 – 12.30 uur) in historisch Edam een themabijeenkomst gehouden om programmatische ideeën op te doen voor het komende Rotaryjaar. Hoe maak ik van mijn jaar een succes? Krijn van Beek, samensteller van de bundel ‘Gaat de elite ons redden?’ zal met adviezen komen over de rol van Rotary in hedendaags perspectief. Pieter Helsoot zal de rol van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (in 1784 in Edam opgericht) in historisch perspectief belichten. DGE Joost Hoffscholte zal ‘verlichtende ideeën’ verbinden met zijn jaarthema ‘Make dreams real’. Een ochtend om inspiratie op te doen en de ‘fellowship’ te versterken. Opgave bij Joost Hoffscholte (dg2008-09@rotary-D1580.nl), die ook het programma kan toesturen.

RYLA – weekend met record aantal deelnemers

Aan het RYLA – weekend van 14 tot 16 maart nam een recordaantal van 34 ‘young professionals’ deel. Meer dan de 24 gebruikelijke deelnemers. De organisatie en begeleiding was in handen van leden van de Amsterdamse  Rotaryclubs Asd – Minerva, - West, - Halfweg en – Westertoren. De deelnemers werkten het weekend een casus uit die ging over actuele zaken waarmee een Amsterdams opslag- en havenvervoerbedrijf te maken krijgt: financiering, werkgelegenheid, veiligheid,  regelgeving op het terrein van milieu en gezondheid, concurrentie, actiegroepen, transport van gevaarlijke stoffen. De ýoung professionals’ leerden omgaan met dilemma’s op het snijvlak  van zakelijke en ethische onderwerpen. Het weekend was een groot succes. De deelnemers gingen met een ervaring rijker en een certificaat naar huis. Vocational Service in optima forma. Met dank aan de organisatie! Volgend jaar wordt RYLA door de clubs in de Zaanstreek georganiseerd.

Op de foto reikt Helga Zult (Asd-Minerva) diploma’s uit aan het ‘winnende team’.

RC Uitgeest-Kennemerland nieuwe loot aan stam

Dinsdag 1 april jl. is Rotaryclub Uitgeest – Kennemerland (gem. leeftijd ca. 42 jaar) tijdens een feestelijke clubbijeenkomst opgericht. Door het ‘symbolisch’ overhandigen van het districtsvaantje door de Gouverneur aan clubvoorzitter Timo Garstman (foto) werd dit feit bezegeld. De nieuwe club is een zogenaamde ‘Late Avond Club’ en de 74e club in ons district. Door het oprichten van nieuwe clubs kan een jongere generatie bij Rotary worden betrokken. In de praktijk blijkt ook dat dit ‘bevruchtend’ werkt richting bestaande clubs (gem. leeftijd ca. 57 jaar) door uitwisseling van kandidaat leden. Er ontstaat een win-win-situatie. Sinds 2000 zijn in ons district 11 nieuwe clubs opgericht. Daardoor blijft het ledenbestand nu stabiel boven de 3000 leden, omdat er door ‘vergrijzing’ ook veel leden wegvallen. Nieuwe clubs dragen bij tot permanente vernieuwing van Rotary en het oprichten daarvan is onderdeel van zorgvuldig gekozen beleid. Binnenkort worden nieuwe clubs opgericht in de Zaanstreek, Purmerend / Weidevenne en Amsterdam-Zuidoost. 

Clubbijdrage Rotary Foundation: uw steun is nodig!

Clubbijdrage Rotary Foundation: op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Meer informatie bij voorzitter districtscommissie TRF PDG Henk Biemond

Belangrijke data:

Districts-bijeenkomst in Edam

voor inkomende voorzitters, clubbestuurders, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians: zaterdag 19 april  ( 10.00 – 13.00 uur)

19 april 2008

Bezoek GSE-team uit India:
zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Zie MDC2008  

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI