DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Augustus 2007

Nieuws van uw gouverneur

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Membership & Extension

De maand augustus staat bij Rotary International in het teken van het "lidmaatschap". Eén van de speerpunten ook van mijn beleid voor het Rotaryjaar 2007 - 2008. Het toekomstig succes van Rotary hangt af van de vraag hoe aantrekkelijk onze clubs voor leden zijn en blijven. Een positieve beleving van het lidmaatschap is voorwaarde voor een gezonde Rotary-organisatie. De kwaliteit van het lidmaatschap moet hierbij centraal staan. Het lidmaatschap moet 'meerwaarde' hebben.

Een gezonde instroom van onderop van nieuwe en jonge leden ("Member get Member") is noodzakelijk om als organisatie vitaal te blijven. Minstens zo belangrijk is nieuw aangenomen leden voor Rotary te behouden. Uit onderzoek is bekend dat van de nieuwe (in het algemeen jonge) leden meer dan 25% binnen vier jaar bedankt. Dat is veel te veel.
Laten we ons gezamenlijk voornemen het komend jaar aan 'membership' binnen de eigen club te werken. Net iets meer aanwezig te zijn dan voorheen. Nieuwe leden goed te begeleiden. En het aantal leden dat Rotary voortijdig verlaat aanzienlijk te reduceren. Rotary Shares! 

Ledenbeleid

Dat veel clubs ledenbeleid hoog op de agenda hebben staan toonde de grote belangstelling voor een themabijeenkomst op 12 juni jl. over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst werd een "leden tevredenheidonderzoek" toegelicht, dat clubs zelfstandig kunnen uitvoeren en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen van een zogenaamde retentiestrategie om leden voor de club te behouden. De clubs die op 12 juni aanwezig waren zullen eind augustus een brief ontvangen om mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Maar de commissie Ledenbeleid van ons district is natuurlijk ook bereid om clubs die daarom verzoeken individueel bij te staan bij het ontwikkelen van een succesvol ledenbeleid.
Meer info over het onderzoek?
Neem dan contact op met PDG Piet Klok, voorzitter districtscommissie Ledenbeleid (e-mail of tel. 0223615435).

Rapport Samen Sterk

Alle clubvoorzitters hebben onlangs het rapport van de landelijke Commissie Samen Sterk, ontvangen die was ingesteld na de viering van het 100-jarig bestaan van Rotary in 2004. Vanuit ons District heeft Kees van Gruting (RC Bloemendaal) een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport. Waarvoor heel veel dank. Het rapport bevat 29 praktische aanbevelingen om een vitale, actieve en betrokken club te zijn en te blijven. Een sterke Rotaryclub is het cement voor de toekomst van Rotary als organisatie. Het is de bedoeling dat de clubs de aanbevelingen intern gaan "sharen" en bespreken.  Met de regiovoorzitters zal het rapport  ook worden besproken, opdat zij de clubs kunnen ondersteunen bij de implementatie van de aanbevelingen. Bij mijn clubbezoeken wil ik graag de ideeën delen die er bij de leden leven om "Samen sterk" te zijn. Het rapport is binnenkort ook te downloaden.

GSE naar India

teamleden kunnen zich nog aanmelden

Van 16 december 2007 tot 13 januari 2008 gaat een GSE-team van ons district naar District 3060 in de staat Gujarat in Noordwest India.  Een unieke gelegenheid voor "high potentials" om kennis te maken met een andere cultuur.  Kandidaten kunnen zich nog tot 15 augustus aanmelden.

Uit de clubs

Rotary Shares!

Ook tijdens de zomermaanden blijven de clubs actief.
Zo maar een greep (zonder welke club dan ook tekort te doen):

·

Vijf Rotaryclubs uit de regio Amstelland-Meerlanden hebben onder de bezielende leiding van regiovoorzitter Mees Burgers, door de organisatie van een golftoernooi en de verkoop van flights, maar liefst € 50.000,-- opgehaald voor de nieuwbouw van Hospice Bardo in Haarlemmermeer.

·

"Rotary stuurt negenjarige Zaandijkse naar Vlieland" kopte het Noordhollands Dagblad op 26 juli. Samen met 95 andere kansarme kinderen neemt Kelly Schmitz deel aan het jaarlijkse Vlielandkamp dat door Rotary Nederland ieder jaar wordt georganiseerd. Vanuit ons district heeft Rotaryclub Purmerend-Polderland een coördinerende rol gehad.

·

De Rotaryclubs Enkhuizen en Drechterland organiseren dit jaar van 11 tot en met 18 augustus de Dutch Orientation Course voor de 25 jaarkinderen uit o.a. VS, Canada, Ecuador, Argentinië die als uitwisselingsstudent het komend jaar in Nederland bij Rotarygezinnen verblijven.

Allemaal voorbeelden van "Rotary Shares" in optima forma!

De vakantie zit erop!

Mijn vakantie zit erop. Met onze vier kinderen zijn we naar hartje Afrika geweest. In Senegal hebben we een andere wereld gezien. Een arme vriendelijke bevolking, die een geweldige levensvreugde uitstraalt. In een lokaal dorpje overnacht tussen de autochtone bevolking. Ook nog wat charity projecten bezocht. Het bezoek aan een Rotaryclub in Dakar kon helaas niet doorgaan. Maar reflecterend: waar is behoefte aan? Water (putten), onderwijs, maar vooral werk, werk, werk. Maar, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Een wereld ligt voor Rotary open!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI