DG 2007-08 | Eduard Kruseman

December 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Family of Rotary

Dat Rotary een bijzondere en unieke organisatie is, merk je vooral als je over de grenzen van je eigen club kijkt. Het begrip ‘Family of Rotary’ wordt je pas echt duidelijk als je bijvoorbeeld eens naar een Internationale Conventie gaat: één grote familiebeleving! Geweldig! Misschien een reden om in juni 2008 naar Los Angeles te gaan?
Maar ook bij onze eigen clubs kun je het Rotary ‘familiegevoel’ beleven: ‘fellowship’als hoeksteen van een succesvolle club. De afgelopen maanden heb ik per week gemiddeld vier clubbezoeken afgelegd. Telkenmale werd ik gastvrij ontvangen als ‘lid van de Rotary familie’ en heb ik in open dialoog ervaren hoe uniek en betrokken de leden en  clubs in ons district zijn bij velerlei projecten en onderwerpen: één grote ‘familiebeleving’ met veel  ‘fellowship’. Daarvoor veel dank. Laten we ook de tweede helft van het Rotaryjaar onze krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de ‘community’, onze club, onze Rotary ‘familieleden’ en al die anderen die we kunnen steunen. Merry Christmas, Happy New Year, Rotary Shares!

Geen ‘Kerstmis’ voor GSE-team

Vrijdag 14 december vertrekt ons GSE-team voor vier weken naar India. Ver van huis. Geen Kerstmis in familieverband, omdat ze dat in India niet kennen. Wel deelname op 27 en 28 december aan de DistrictsConferentie van D3060 waar ons district dit jaar een uitwisseling mee heeft. En die conferenties worden daar heel druk bezocht! Een grote ‘familiebeleving’!  Kunnen onze GSE-teamleden onder leiding van Jack Groot op een heel speciale manier kennismaken met de ‘Family of Rotary’. Veel succes! 
Via een weblog op onze  districtswebsite worden we op de hoogte gehouden.

Poliovrije wereld: Gates Foundation daagt Rotary uit

Bill Gates PolioEen opmerkelijke partnership om als Rotarian trots op te zijn. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft Rotary Foundation (TRF) 100 miljoen dollar toegezegd in het ideaal van een poliovrije wereld. Een strijd waarvoor in 1985 door Rotary de aftrap werd gegeven. Vanaf dát moment zijn vrijwilligers van Rotary clubs over de hele wereld begonnen met gelden te verzamelen en het vaccineren van kinderen. Op dit moment zijn er nog vier haarden van polio over: in India, Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Het is van het grootste belang dat deze gebieden ook poliovrij worden.  De Gates Foundation onderkent dit. Het heeft een zogenaamde ‘challenge grant’ aan TRF toegezegd van 100 miljoen dollar voor de bestrijding van polio. Het gaat om de grootste eenmalige gift aan een serviceorganisatie ooit. Aan Rotary de taak om dit bedrag de komende drie jaar tot op de dollar te verdubbelen. Een grote uitdaging. De Board of Directors en de Trustees van TRF zijn er van overtuigd dat deze financiële injectie als katalysator zal werken om polio wereldwijd voorgoed te bestrijden. Laten we er allemaal volgend jaar aan bijdragen.

District geeft met Waterseminar aftrap voor MDC 

Meer dan honderd leden waren 19 november aanwezig in de aula van het St. Michaël College nabij het Zaans Museum en Zaanse Schans voor deelname aan het Seminar dat door de Waterwerkgroep in ons district voor het derde opeenvolgende jaar werd georganiseerd. Hiermee werd ook de aftrap gegeven voor de MultiDistrictsConferentie (MDC) in mei, dat als leidend thema ‘Water’ heeft. De ‘watercommissarissen’ en belangstellenden van de clubs werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen: een waterproject kiezen; samenwerken met Afrikaanse Rotary clubs; een matching grant krijgen en hoe de gelden goed te besteden. Een inspirerende avond.

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2010 – 2011 sluit eind december

Het is nog mogelijk je aan te melden voor Districtsgouverneur. Een jaar lang ‘coach’ zijn van ons actieve district. Meewerken aan de missie van Rotary? En bovenal zelf geïnspireerd worden door de fantastische projecten die onze clubs uitvoeren? Meld je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, maatschappelijk betrokken, een ‘hands-on’ verenigingsdier en energie (m / v ) .

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en clubbestuurders: 10 maart

Op maandag 10 maart (ontvangst vanaf 18.30 uur) wordt in Aalsmeer de PETS / Assembly voor inkomend voorzitters (voor hen is de PETS verplicht!) en andere clubbestuurders gehouden.. Er zijn diverse workshops. Ook de secretarissen worden uitgenodigd voor een workshop over de nieuwe versie van de online ledenadministratie (LEAD2). Het programma wordt in januari verzonden.

Rotary Foundation

De commissie TRF doet een oproep aan de clubs om de jaarlijkse -vrijwillige- bijdrage over te maken.

Aan alle leden van de clubs zal medio december een Nieuwsbrief per mail worden toegezonden.

Website MDC 2008 on line

De zeven districten in Nederland organiseren dit jaar gezamenlijk een MultiDistrictsConferentie (MDC) die op zaterdag 17 mei in Nijkerk wordt gehouden. Het centrale thema is ‘Water, gezondheid en honger’. Clubs die dat willen, en zelf geen specifiek project hebben, kunnen doneren aan drie door Rotary Nederland gekozen projecten: Simavi, the Hunger Project en Aqua for all. Informatie over deze  projecten en meer over de MDC op de speciale website die langzaam zal worden uitgebouwd.  

RYLA: kandidaten en mentoren kunnen zich nu aanmelden

Op 14, 15 en 16 maart 2008 organiseert ons district een management trainingsweekend onder de naam RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Het trainingsweekend is bestemd voor 'young professionals' die aan het begin van hun loopbaan staan. Deelnemers kunnen worden gesponsored door Rotaryclubs uit ons district. Vier Amsterdamse clubs bereiden de RYLA voor. Geef je op als mentor en help kandidaten voor te dragen.
Meer informatie bij Annelies Zijp (RC Amsterdam-Halfweg)

Aan de secretarissen

Een aantal van U heeft nog niet zijn zogenoemde SAR  of  wel het Semi-Annual Report ingeleverd.

Een dringend verzoek om dat alsnog op korte termijn te doen bij RI in Zürich.

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI