DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Februari 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: World Understanding

Het internationale netwerk van Rotary kent 32.000 clubs die diep zijn ingebed in locale gemeenschappen. Over de gehele wereld verspreid. Daar waar de zon op- of ondergaat is wel een Rotaryclub te vinden. Ongelooflijk eigenlijk. Wat een ‘asset’!  Al deze clubs met haar 1,2 miljoen leden zijn op één of andere wijze dienstbaar aan de samenleving en met elkaar verbonden door talloze Rotary-programma’s en projecten: GSE,  family-to-family exchanges, scholarships, humanitaire projecten, matching grants, etcetera. En (van de laatste jaren) Rotary Peace Programmes. Het is ongelooflijk te zien hoeveel Rotarians zich lokaal en internationaal inzetten voor een ‘betere samenleving’. De Rotary Foundation is als katalysator een belangrijke spil die alle Rotaryprogramma’s en projecten mede-financiert en met elkaar verbindt. Met welk (hoger liggend) doel? Een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ‘world understanding’, omdat elkaar wederzijds begrijpen en respecteren uiteindelijk bijdraagt aan duurzame vrede. ‘Rotary brings a pocket of peace to the world!’ Je begint het pas te zien, als je het begrijpt. Wie zei dat ook al weer?

Multi District Conferentie: kom 17 mei met een grote clubdelegatie!

De zeven Nederlandse districten organiseren dit jaar niet ieder afzonderlijk een DistrictsConferentie. De krachten zijn gebundeld in een MultiDistrictsConferentie (MDC) om inhoud te geven aan het Jaarthema van RI- president Wilf Wilkinson ‘Rotary Shares’. Op 17 mei gaan alle Nederlandse Rotarians elkaar stimuleren, inspireren en ontmoeten in het Hof van Holland te Nijkerk. Drie thema’s staan tijdens deze MDC centraal: water, gezondheid en honger. De Waterwerkgroep van ons district zal prominent in het dagprogramma participeren. Voor deze MDC is een speciale MDC-website ontworpen waarbij clubs lopende projecten kunnen aanmelden. Om te laten zien wat Rotary allemaal doet.  Kom met een grote clubdelegatie naar de MDC! Rotary Shares.

Thema 2008 – 2009: Make Dreams Real!

Tijdens de International Assembly 2008, die vorige maand in San Diego plaatsvond en waarbij ook mijn opvolger DGE Joost Hoffscholte aanwezig was, heeft Rotary International President-elect D.K. Lee (Zuid-Korea) zijn jaarthema ‘Make Dreams Real’ bekend gemaakt. Hij doelt hierbij vooral op: Polio de Wereld uit; hulp bij het terugdringen van kindersterfte en ledengroei. Lee zei het ongelooflijk te vinden, dat iedere dag maar liefst 30.000 kinderen van 5 jaar en jonger overlijden aan ziektes als longontsteking, mazelen en malaria. Aangezien de inkomende districtgouverneurs tijdens deze Assembly begonnen met de training en voorbereidingen voor het komende clubjaar 2008 - 2009, drong Lee er bij hen op aan toch vooral de kracht van Rotary te gebruiken deze problemen op te lossen en al het goede, dat reeds gedaan wordt, te maximaliseren. Bij de PETS op 10 maart meer over de invulling van het jaarthema.

Council on Legislation: voorstellen tot wijziging voor 1 maart 2008

De regels van Rotary International (een vereniging van Rotaryclubs) zijn vastgelegd in de Manual of Procedures (MoP). Elke club heeft het recht ‘enactments, resp. ‘resolutions’  in te dienen om deze MoP te wijzigen via de Council on Legislation (CoL). De CoL komt één keer in de drie jaar bijeen. De laatste keer was in 2007. De volgende keer in 2010. De behandeling van  wijzigingsvoorstellen neemt tijd. Voorstellen dienen door het district te worden aangenomen voordat zij aan de CoL kunnen worden voorgelegd. Clubs die wijzigingsvoorstellen willen indienen dienen dat voor 1 maart 2008 te doen voor behandeling in de Districts Assembly op 10 maart 2008. Voorstellen, die na deze datum worden ingediend, kunnen niet meer op de komende Districts Assembly worden behandeld. Wel is daarna nog een ballot-by-mail procedure mogelijk. Meer in formatie bij IPDG Alfred Schrijver.

Attentie clubsecretaris

Veel clubs hebben de opgave voor de internationale official directory van Rotary nog niet opgestuurd. Rotary International gebruikt deze gegevens voor haar dagelijkse communicatie, zoals o.a. het sturen van facturen. Hoe gaat dit?

·

Door het invullen van het formulier “Official directory form”. Dit is in november naar de clubs gestuurd, maar kan ook worden gedownload. Daarna kan het worden gestuurd per post naar Rotary International Europe/Africa Office, Witikonerstrasse 15, CH 8032 Zürich in Zwitserland.

·

Online via www.rotary.org: Ga naar de link ‘Member Access’. De clubsecretaris kan klikken op ‘Update Clubdata’ en dan de nieuwe bestuursleden invullen.`

·

Tenslotte kunnen de veranderingen ook worden gemaild naar RI dataservices: data@rotary.org.

PETS en District Assembly voor ink. voorzitters en clubbestuurders: (convocaties worden begin februari verzonden)

10 maart 2008

Oproep voor mentoren en kandidaten.

14, 15 en 16 maart 2008

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Rotary Shares.

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI