DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Maart 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Literacy

In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen. Dat is één van de acht zogenaamde Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.  Het bestrijden van analfabetisme heeft daarbij topprioriteit. Natuurlijk kijken wij allereerst naar de Derde Wereld waar Analfabetisme samen met Water en Gezondheid bovenaan de agenda staan. Denk bij de bestrijding van analfabetisme overigens niet alleen aan het doneren van boeken. Ook honger, ziekte en gebrek aan slaap kunnen kinderen parten spelen als zij naar school gaan. Vandaar dat ook projecten waarbij kinderen een goede maaltijd krijgen een positieve bijdrage leveren. Een goed voorbeeld daarvan is het Schoolfeeding Initiative Ghana  Netherlands.  Ook vanuit Rotary zijn er talloze programma’s op het terrein van literacy.

Ook in Nederland komt analfabetisme nog te veel voor. Ons land heeft naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden. Daarvan is 1 miljoen autochtoon en 500.000 allochtoon. Van de 1 miljoen autochtonen zijn 250.000 mensen vrijwel geheel ongeletterd. Zorgelijke cijfers. Dichtbij huis kan de Stichting Lezen & Schrijven de hulp van Rotaryclubs best gebruiken.

Multi District Conferentie: 17 mei in Nijkerk

De MDC nadert. Een organisatiecomité vanuit alle districten is hard aan het werk. De enige inschrijfmogelijkheid is online via de speciale MDC-website. Wees er snel bij. Er zijn maximaal 1200 plaatsen. Drie thema’s staan tijdens deze MDC centraal: water, gezondheid en honger. Dit sluit dus naadloos aan op het maandthema ‘Literacy’ en andere Rotary speerpunten.  De Waterwerkgroep van ons district zal prominent in het middagrogramma participeren. De kosten voor deelname aan deze MDC bedragen € 45,= per persoon. Ga met een grote clubdelegatie naar deze unieke Rotarydag.  Rotary Shares!

PETS druk bezocht. Nu naar Edam

De PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en clubbestuurders op 10 maart in Aalsmeer was drukbezocht. DGE Joost Hoffscholte lichtte het Jaarthema 2008 – 2009 ‘Make Dreams Real’ toe. Workshops zorgde voor een inhoudelijke verdieping. Maar hoe maak je van je Rotaryjaar als inkomend bestuurder werkelijk een succes? Op zaterdag(ochtend) 19 april zal in historisch Edam in de Doopsgezinde Kerk een vervolg op de PETS worden gegeven. Kunnen ook vragen worden beantwoord die er tussentijds zijn gerezen. Elkaar inspireren en stimuleren. Voor alle clubbestuurders, leden van districtcommissies, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians. Inschrijving vanaf 1 april. Uitnodigingen worden spoedig verzonden.

Dirk Boon-prijs voor RC Amsterdam - Halfweg

Sinds 1989 wordt ieder jaar aan een Rotaryclub in ons district de Dirk Boonprijs

uitgereikt voor het beste clubbericht. Deze prijs is bedoeld om het schrijven van weekberichten te bevorderen. Dit jaar gaat de prijs, een beeldje van beeldhouwer Gerard van der Leeden, naar RC Amsterdam-Halfweg vanwege de ‘kwaliteit, uitstraling en overzichtelijkheid’. Eervolle vermeldingen waren er voor de Rotaryclubs: Alkmaar, Enkhuizen en Texel.

Actie voor 1000 schoolbanken in India groot succes!

De districtsactie voor de aanschaf van 1000 schoolbanken in het district 3060, waar ons district dit jaar een GSE-uitwisseling mee heeft, is een groot succes geworden. De netto-(meer) opbrengst uit de wijnverkoop bedraagt uiteindelijk € 4.600,--! Omdat ook D3060 een bijdrage heeft geleverd en doordat de Rotary Foundation de bijdragen met een factor van 3 1 / 2 verhoogt, kan waarschijnlijk nog meer schoolmateriaal worden aangeschaft! In december kon ons GSE-team in India al een cheque overhandigen van €2.300,--. In mei kan het GSE-team uit India, dat dan ons district bezoekt, de andere helft in ontvangst nemen. Heel veel dank aan alle clubs en Rotarians die aan dit succes hebben meegeholpen.  Rotary Shares in optima forma! 

Clubbijdrage Rotary Foundation: uw steun is nodig!

De clubbijdragen zijn de ‘motor’ van de Rotary Foundation (TRF). Om aan de stijgende vraag naar ondersteuning voor de diverse Rotary-programma’s te voldoen, is groei van de inkomsten noodzakelijk. TRF wordt door Charity Navigator ,een toonaangevend instituut in de VS die charities beoordeelt, gezien als een ‘triple A’-foundation. Daar moeten we trots op zijn. Uw clubdonatie wordt dus goed besteed! Veel clubs hebben hun bijdrage 2007 – 2008 nog niet overgemaakt. Clubpenningmeesters: doe dat snel op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub! TRF verdient ieders steun! Meer informatie over TRF bij onze districtscommissie (PDG Henk Biemond) en de website van Rotary International.

Belangrijke data:

Districts-bijeenkomst in Edam

voor inkomende voorzitters, clubbestuurders, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians: zaterdag 19 april  ( 10.00 – 13.00 uur) Convocaties worden eind maart verzonden.

19 april 2008

Aanvraag voor Matching Grants:  deadline 31 maart.

Meer info bij voorzitter DistrictsCommissie Rotary Foundation (PDG Henk Biemond)

31 maart 2008

Bezoek GSE-team uit India: zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Rotary Shares.

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI