DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Mei 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Een leiderschapsrol voor Rotary?

Op zaterdag 19 april vond in het intieme Doopsgezinde Kerkje in  Edam een interessante districtsbijeenkomst plaats die enerzijds bedoeld was voor de inkomende voorzitters die niet bij de PETS van vorige maand aanwezig konden zijn, anderzijds voor belangstellende clubbestuurders om  inhoudelijke en programmatische ideeën  op te doen voor het komende Rotaryjaar. Door één van de inleiders werd de vraag geopperd of er een ‘leiderschapsrol’ voor Rotary is, nu de overheid zich terugtrekt uit het ‘publiek domein’ en er weer ruimte komt voor particulier initiatief. Hebben Rotarians vanuit hun beroep (vocational service) een voorbeeldfunctie? En hoe kunnen zij de maatschappij dienen? Op het terrein van mentorschap en moreel leiderschap bijvoorbeeld. Hoe kunnen we de enorme professionele kennis van Rotaryleden beter bundelen ten behoeve van het algemeen belang? Vragen waar niet direct antwoord op kon worden gegeven. Hoeft ook niet. Maar binnen de club er inhoudelijk en programmatisch volgend Rotaryjaar over praten zou wel eens tot ‘verlichtende projecten’ kunnen leiden. Make Dreams Real.

Polio de Wereld uit: wie helpt dit doel te bereiken?

Zoals in december jl. aangekondigd heeft de Bill & Melinda Gates Foundation aan Rotary Foundation (TRF) een 'challenge grant' toegezegd voor een maximum bedrag van 100 miljoen dollar voor de bestrijding van polio. Aan Rotary de taak om dit bedrag de komende drie jaar tot op de dollar te verdubbelen. Een grote uitdaging. Met 32.000 clubs over de hele wereld, betekent dit een bijdrage van iedere club van in totaal ca. USD 3000,- (over drie jaar). Voor ons eigen district betekent dit een 75 clubs een streefbedrag van tenminste USD 225.000,- (over drie jaar). Hoe gaan we dit doel gezamenlijk bereiken? Het is de bedoeling dat binnen het district een 'task force' wordt geformeerd die als taak krijgt de clubs te stimuleren, in het kader van bv. Fundraisingactiviteiten,  per club per jaar tenminste USD 1000,-- (Euro 650,-!) af te dragen aan het Polio Fund. Moet te doen zijn! Voor deze speciale districtscommissie worden leden gezocht die plannen gaan ontwikkelen en die vervolgens gaan uitvoeren. Het moet een gezamenlijke districtsinspanning worden. Wie wil hierbij helpen? Wie meldt zich aan? Wie heeft een goede suggestie? Opgave bij DG Eduard Kruseman of DGE Joost Hoffscholte. Rotary Shares. Make Dreams Real!

Multi District Conferentie (MDC): aanmelding nog steeds mogelijk

Nog niet aangemeld? Doe dat snel. Nog nooit naar een districtsconferentie geweest? Dan is deze MDC een unieke belevenis. Ga met een afvaardiging van clubleden (minstens vier per club). Neem je partner mee. Ook die is lid van de ‘family of Rotary’. In de april-uitgave van de Rotarian zat de programmafolder. Het belooft een dag van ontmoeting tussen Nederlandse Rotarians te worden, met veel inhoud en fellowship. Je moet er bij zijn! Opgave uitsluitend via de MDC-website. Tot 17 mei. Rotary Shares!

Ook Amsterdamse Rotary Clubs ‘sharen’

Eendrachtig het jaarthema ‘Rotary Shares’ organiseren op maandag 2 juni a.s. de gezamenlijke Amsterdamse  Rotary clubs voor de 5e keer het jaarlijkse Benefiet concert  in de Oude Kerk te Amsterdam, tijdens de World Press Fototentoonstelling. De opbrengst van de Benefietavond gaat naar goede doelen die gericht zijn op kansarme kinderen binnen de stad Amsterdam De organisatie en praktische uitvoering is in handen van Rotary club Amsterdam-Sloterdijk.
Steeds meer Rotaryclubs bundelen hun charitatieve inspanningen. Een voorbeeld daarvan was (zonder andere clubs tekort te doen!) de ‘Kalenderactie’, die afgelopen jaar door de RC Monnickendam werd gecoördineerd, ten behoeve van de financiering van waterprojecten. Het leverde netto €30.000,- op.
Ook de districtsactie ten behoeve van de aanschaf van 1000 schoolbanken in D3060 in India, waarmee ons district dit jaar een GSE-uitwisseling heeft, was een groot succes. ‘Rotary Shares’ ook volgend jaar? Bijvoorbeeld ten  behoeve van Polio de Wereld uit? 

GSE-team uit India gearriveerd

Vermoeid na een lange vlucht arriveerde zaterdagochtend 26 april jl. het GSE-team uit India (D3060). Het team is de komende vier weken te gast van de regio’s Amstelland-Meerlanden; West-Friesland; Midden-Kennemerland en Amsterdam-Historisch. Zaterdagavond werd het team verwelkomd ten huize van de Gouverneur in Haarlem en werd de ‘intocht’ van het jaarlijkse Bloemencorso als typisch Nederlands schouwspel bewonderd.  De komende weken wordt een zwaar ‘vocational programma’ afgewerkt. Meer over GSE op de districtswebsite.

Jeugduitwisselingen van Rotary: maak scholieren erop attent

 Rotary is uniek op het gebied van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, omdat het gebruik kan maken van zoveel vrijwilligers in het immense netwerk over de hele wereld. De organisatie voor de uitwisselingen in de zomer van 2008 en de jaaruitwisseling is in volle gang. Maar ook in 2009-2010 zullen we opnieuw jongeren aan die fantastische ervaring kunnen helpen. Clubs kunnen daarbij als intermediair optreden door komende maand contact te leggen met scholen in ons district en scholieren te wijzen op de mogelijkheden, die Rotary hen in een volgend schooljaar biedt. Daarvoor zijn posters beschikbaar die kunnen worden opgevraagd bij Jack Groot en Marijke Bollweg.
 In september is er een landelijke voorlichtingsdag over de Rotary jeugduitwisselingen. Alle informatie is te vinden op de website. Sommige (club) jeugdcommissies nemen geïnteresseerde jongeren en hun ouders mee naar die informatiedag.

GSE-teamleider voor Brazilië (mei 2009) gezocht

In mei 2009 zal er onder verantwoordelijkheid van DGE Joost Hoffscholte, in samenwerking met de districtscommissie Rotary Foundation, een GSE-team uit ons district naar Brazilië gaan. Brazilië is ongetwijfeld een inspirerend en uitdagend land om mee kennis te maken. Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25–35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

Voor deze Group Study Exchange wordt een Rotarian, lid van een club in District 1580, gezocht die wil optreden als teamleider. Voor een teamleider is deelname aan het GSE-programma een geweldige belevenis. Gegadigden kunnen zich tot 1 juli schriftelijk aanmelden bij DGE Joost Hoffscholte, die ook de profielschets kan toesturen en nadere informatie kan geven.

Belangrijke data:

Clubbijdrage Rotary Foundation: op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Meer informatie bij voorzitter districtscommissieTRF (PDG Henk Biemond

Bezoek GSE-team uit India:
zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Zie MDC2008  

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI