DG 2007-08 | Eduard Kruseman

November 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Vocational Service

Het is deze maand 90 jaar geleden dat de Rotary Foundation werd opgericht. In de loop der jaren is TRF als public charity uitgegroeid tot niet alleen een belangrijk bindmiddel van alle internationale Rotary-programma’s, maar ook als boegbeeld van Rotary International. Met name door de in 1987 door TRF geïnitieerde actie Polio de wereld uit is de naamsbekendheid van Rotary (Foundation) door haar steun aan humanitaire-,  educatieve-  en gezondheidsprogramma’s sterk toegenomen. De inkomsten van TRF bedroegen over het jaar 2006-07 US$ 133 miljoen. Deze inkomsten zijn voor circa 78% afkomstig uit clubbedragen. Aan de diverse Rotary programma’s werd in dat zelfde jaar US$ 100 miljoen besteed. Het surplus aan inkomsten werd gereserveerd als buffer voor langlopende verplichtingen. De clubbijdragen zijn de motor van TRF. Om aan de stijgende vraag naar ondersteuning voor de diverse Rotary-programma’s te voldoen, is groei van de inkomsten noodzakelijk. Vandaar de oproep vanuit TRF: every Rotarian, every year US$ 100. TRF wordt door Charity Navigator ,een toonaangevend instituut in de VS dat charities beoordeelt,  gezien als een triple A - foundation. Daar moeten we trots op zijn. Binnenkort ontvangt u een oproep van onze TRF-commissie voor uw jaarlijkse clubbijdrage aan TRF. Een verhoging wordt goed besteed. Meer informatie over TRF bij onze districtscommissie (PDG Henk Biemond) en op de vorige maand vernieuwde website van Rotary International    

Districtsdag in Haarlem druk bezocht.

Veel leden togen zaterdag 13 oktober naar de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Ondanks deze eerste dag van de Herfstvakantie waren 45 (van de 73) clubs (een attendance van 60%) vertegenwoordigd.  Doel van de ochtend was elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. Kees van Gruting (RC Bloemendaal en mede-auteur Rapport Samen Sterk) lichtte deze discussienotitie nog eens toe. Onder leiding van Henk Pruiksma (RC Bergen en lid districtscommissie Ledenbeleid) werd over het rapport gediscussieerd. Het is de bedoeling dat die discussie ook binnen de clubs gaat plaatsvinden. Aan het slot stond een inkomend voorzitter op: ‘Deze dag had hem veel inspiratie gegeven temidden van zo veel vriendschap en betrokkenheid’. Na afloop een rondleiding door de historische Kerk en een blik in het verleden  hoe Doopsgezinden invulling gaven aan hun idealen. De ‘collecte’ bracht € 275,56 op voor het Jeugdhonk ‘Sneel’ van de Doopsgezinden in Haarlem.

GSE-team werft ook voor 1000 schoolbanken in India:

Steun deze districtsactie

 Het Group Study Exchange (GSE) is een programma dat mede gefinancierd wordt door de Rotary Foundation (TRF).  Aan de GSE- uitwisseling die ons district dit jaar met D3060 in India heeft,  wordt naast de invulling van het vocational aspect ook een humanitair project opgepakt. Samen met mijn collega DG in India is een actie opgezet om gelden te verzamelen voor de aanschaf van 1000 schoolbanken in India. De geworven gelden in beide districten worden door TRF ‘gematched’ met een factor van 31/2 , de zogenaamde Matching Grant-formule. Daarvoor is als ‘counterpart’ steun nodig van een club in beide districten, hoewel de actie nadrukkelijk een districtsactie is om iets samen te ‘Sharen’. Daarbij vraag ik om uw (club) bijdrage! Veel clubs hebben dat al gedaan, maar veel ook niet. Het doel is om – door de verkoop van flessen rode wijn - binnen ons district uit de meeropbrengst tenminste €  6.000,-- netto te werven voor de financiering van 1000 schoolbanken in D3060. Door overmaking van tenminste € 150,-- per club wordt dat doel bereikt! U krijgt er 12 flessen wijn van topkwaliteit voor! Afgeleverd en al!  En een geschikt cadeau voor sprekers! Ons GSE-team, dat van 14 december tot 12 januari naar India gaat, doet ook mee! Bestellingen kunnen worden gedaan, met vermelding van naam of club, door overmaking op de rekening van Stichting Community Service RC Haarlem- Spaarne, nr 38.94.72.581 bij Rabobank Zuid-Kennemerland.

Districts Water Seminar

19 november in Zaandam

 Onze actieve Water Werkgroep in het district organiseert op maandag 19 november (aanvang 18.30 uur) een seminar. Er wordt een compact programma geboden met praktische voorbeelden. Het seminar is vooral bedoeld voor de club-watercommissaris, maar is ongetwijfeld ook interessant voor de TRF-commissaris en commissieleden van International Service en Community Service. Aanmelding en programma

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2010 – 2011 nog mogelijk.

 Wil je ook Districtsgouverneur (DG) worden? En een jaar lang ‘coach’ zijn van ons actieve district. Meewerken aan de missie van Rotary? En bovenal zelf geïnspireerd worden door de fantastische projecten die onze clubs uitvoeren? Wil je deze kans niet laten lopen? Meldt je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, een maatschappelijk betrokken instelling, een ‘hands-on’ verenigingsdier en energie (m / v ) .

Workshops voor de Clubwebsites

 Ook in ons district heeft een zeer groot aantal clubs zich inmiddels aangemeld voor een eigen clubwebsite. Maar bij aanmelden moet het niet blijven, er moet ook mee gewerkt worden. Interne maar ook externe communicatie kan op eenvoudige wijze geregeld worden.
 Voor de clubs, die reeds over een clubwebsite beschikken in het landelijke systeem wordt op zaterdag 18 én 25 november een "werkochtend" georganiseerd. Daar zal door IPDG Alfred Schrijver uitgelegd worden hoe eenvoudig dit systeem is, hoe de koppeling naar de ledenadministratie werkt, waardoor het zgn. "smoelenboek" automatisch tot stand komt, maar ook hoe e.e.a. verder uitgebreid kan worden.
Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht, want er is slechts een beperkt aantal schermen beschikbaar.

Belangrijke Data

Maandag 19 november 2007

Waterseminar (18.30 – 21.00 uur) voor clubcommissarissen en belangstellenden uit D1580 in Zaandam

Maandag 10 maart 2008

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en Clubbestuurders in Aalsmeer

Zaterdag 17 mei 2008

Multi District Conferentie in Nijkerk

Ik hoop veel leden op het Districts Water Seminar op maandag 19 november te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI