DG 2007-08 | Eduard Kruseman

October 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Vocational Service

Rotary is een organisatie van maatschappelijk betrokken beroepsbeoefenaren met uiteenlopende classificaties die het ideaal van dienstvaardigheid nastreeft: Service above Self. Rotary onderscheidt zich wezenlijk van alle andere serviceclubs doordat wij deze servicegedachte uitdragen vanuit de beroepsmatige kant: Vocational Service. De Four way-test is hierbij leidraad. Dit houdt niet alleen in de eigen professionele kennis ten dienste te stellen van anderen (intern en extern) , maar ook het uitdragen van hoge ethische normen in de eigen beroepsuitoefening. Vier jaar geleden heeft het bureau Motivaction ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Rotary in 2005 aan Rotarians gevraagd of Rotary(leden) een voorbeeldfunctie heeft  (hebben) bij morele vraagstukken. Ruim 80% van de ondervraagden onderschreef deze stelling. Maar, handelen wij ook zo in onze beroepsuitoefening? Hoe gaan wij om met ethische dilemma’s? En welke projecten voeren wij individueel of als club uit op het terrein van Vocational Service.
Bij mijn clubbezoeken zie ik in toenemende mate dat clubs actief zijn / worden op het brede terrein van Vocational Service: zgn. Snuffelstages, sollicitatietrainingen, dilemmadiscussies binnen de eigen club.
Veel clubs dragen bij aan JobRotary.
Ook is er voor clubs een workshop ontwikkeld 'Toets je intuïtie, omgaan met morele vraagstukken' .
Vocational Service is de ‘ziel’ Rotary !

Districtsdag op 13 oktober in Haarlem:

een ‘must’ voor betrokken Rotarians!
Opgeven voor deze districtsdag kan nog!  Deze districtsdag (gratis deelname) is bestemd voor iedere Rotarian die betrokken is bij onze ‘toekomst’. Dus niet alleen voor Avenue-voorzitters, maar ook voor de clubleden die de aanbevelingen van de Commissie ‘Samen Sterk’ binnen de eigen club (gaan) begeleiden, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en website, en andere belangstellende Rotarians. Voor de inkomende voorzitters is deze dag een ‘must’ als voorbereiding op het Rotary jaar 2008 – 2009.
Zie voor programma en opgave.   

Karel Claassen opvolger Hans van Leerdam

PDG Hans van Leerdam, scheidend voorzitter van onze districtscommissie Vocational Service, wordt opgevolgd door Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva). Karel is o.a. mede-auteur van het zgn.Vision Rapport, dat is verschenen bij het 100-jarig bestaan van Rotary International in 2005. In dit rapport werd onder meer het belang van vocational service als een van de kernwaarden van het Rotarylidmaatschap onderstreept. Karel is een kenner van Rotary en (mede)stimulator binnen een aantal Amsterdamse clubs om aandacht te vragen voor vocational service. Dit resulteert als eerste in de organisatie van een RYLA komend voorjaar. gevolgd door andere regio’s in de jaren daarna. Rotary heeft een ongelooflijke kennis op het brede terrein van vocation in haar gelederen. Deze kennis moeten wij opsporen, bundelen en met elkaar gaan delen.
Een enorme uitdaging voor de districtscommissie Vocational Service. Maar de moeite waard.

Nieuwe Rotarywielen

Vorig jaar plaatste mijn voorganger Alfred Schrijver een oproep voor restauratie van zes in slechte toestand zijnde Rotarywielen, die als beeldmerk gebruikt werden bij Rotary-evenementen. Beeldend kunstenaar Rob de Reus, lid van RC Heemskerk-Uitgeest, bood zich aan. Uiteindelijk werden het geheel nieuwe pronkstukken.
Met dank aan Rob en RC Heemskerk-Uitgeest!

Nieuwe Club: Amsterdam-Spinoza

Ons district is weer een nieuwe Rotaryclub rijker: Amsterdam – Spinoza. Op 18 september jl. vond de charteruitreiking plaats. Een club van jonge(re) Rotarians met een ambitie om vooral grote fundraisingprojecten aan te pakken. Het oprichten van nieuwe clubs is één van de antwoorden om Rotary te blijven vernieuwen en antwoord te geven op de vergrijzing, die ook Rotary treft. Gelukkig zijn veel clubs bezig met interne vernieuwing. Het aantal leden in ons district groeit en is nu stabiel boven de 3000. Om precies te zijn 3044. Houden zo!

Fundraising voor 1000 schoolbanken in India

Aan het humanitaire aspect van de GSE- uitwisseling van ons district met D3060 in India wordt op bijzondere wijze invulling gegeven. Daarbij vraag ik om uw (club) bijdrage! Veel clubs hebben dat al gedaan, maar veel ook niet. Het doel is om – door de verkoop van flessen rode wijn - binnen ons district tenminste €  6.000,-- netto bijeen te krijgen voor de financiering van 1000 schoolbanken in D3060. Door overmaking van  € 150,-- per club wordt het doel bereikt!
U krijgt er 12 flessen wijn van topkwaliteit voor! Afgeleverd en al!  En een geschikt cadeau voor sprekers!
Bestellingen kunnen worden gestort op de rekening van St. Community Service RC Haarlem-Spaarne, nr 38.94.72.581  

Kandidaten voor het Gouverneurschap 2010 – 2011 

Continuïteit in opvolging is één van de succesfactoren van Rotary. Het Gouverneurschap is een boeiende (deeltijd) functie. Je kijkt in de keuken van een unieke organisatie. En je hebt de kans om op je eigen wijze invulling te geven aan de continuïteit van Rotary, waarbij verandering en vernieuwing per traditie sleutelwoorden zijn.
Heb je belangstelling voor de functie?  Wil je deze kans niet laten lopen? Meldt je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, binnen Rotary een actieve rol spelen of hebben gespeeld in eigen club en liefst ook daarbuiten. Maar bovenal een maatschappelijk betrokken instelling! Ik zou het doen!

Belangrijke Data

Maandag 19 november 2007

Waterseminar (17.00 – 21.00 uur) voor clubcommissarissen en belangstellenden uit D1580 in Zaandam (convocatie naar clubs volgt)

Maandag 10 maart 2008

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en Clubbestuurders in Aalsmeer

Zaterdag 17 mei 2008

Multi District Conferentie in Nijkerk

Ik  hoop veel leden op de Districtsdag op zaterdag 13 oktober te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI