DG 2007-08 | Eduard Kruseman

September 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: New Generation

De maand september is bij Rotary International de maand van de jeugd. Rotary kent vele soorten van jeugdprogramma’s. Allen met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een brug te slaan tussen culturen en volkeren. Rotary wordt internationaal gezien als voorloper op het terrein van jeugduitwisselingsprogramma’s. Rotary heeft op dat terrein een sterke reputatie opgebouwd. Jeugdprogramma’s zijn een hoeksteen van het beleid van Rotary International omdat zij al jaren bijdragen aan het bevorderen van wederzijds begrip. En met succes!
Ook binnen ons district zijn er clubs die betrokken zijn bij deze Rotary programma’s en buitenlandse studenten en scholieren voor een jaar opvangen, huisvesten en begeleiden. Helaas te weinig. Bij veel clubs, ook  in ons district, is de ‘Jeugd’ in het clubprogramma een ondergeschoven kind. Veel clubs hebben geen specifieke ‘Jeugdcommissaris’. Dat is jammer. En, wat velen niet weten, ook kinderen van Rotarians kunnen aan diverse jeugduitwisselingsprogramma’s deelnemen.
Meer weten over Rotary Jeugdprogramma’s? Iets voor de eigen club? Op zaterdag 22 september is er in Nieuwegein een informatiedag over Rotary Jeugduitwisselingen. Zie www.rotary-jeugduitwisseling.nl

Wereldwijd: Week van de Alfaberisering

De strijd tegen het 'analfabetisme' is één van de 'speerpunten' van Rotary International (RI). Laaggeletterdheid komt ook in ons eigen land, zelfs in deze tijd nog, te veel voor: naar schatting zo'n 10% van de bevolking!. De dag 8 september is in 1966 door Unesco uitgeroepen tot Internationale dag van de Alfabetisering. De komende week (tot vrijdag 14 september) is internationaal 'De Week van de Alfabetisering'. In Nederland wordt de komende dagen door verschillende activiteiten aandacht voor het thema gevraagd. Een goed onderwerp voor iedere Rotaryclub om lokaal of internationaal op te pakken? Kijk eens op de websites van de Stichting Lezen en SchrijvenRotary International (RI) en de International Reading Association  waarmee RI samenwerkt.

Districtsdag op 13 oktober in Haarlem:

een ‘must’ voor betrokken Rotarians!
 Op zaterdag 13 oktober gaan we ‘Sharen’. Over het heden en vooral de toekomst. Met regiovoorzitters, leden van districtcommissies, clubbestuurders en andere betrokken Rotarians. Door elkaar in een informele sfeer op een historische Haarlemse plek (Doopsgezinde Kerk)  te ontmoeten, informeren en inspireren. Over de aanbevelingen van de landelijke Rotary Commissie ‘Samen Sterk’, over vocational service, ledenbeleid, jeugdzaken en andere Rotary speerpunten. Door naast het uitwisselen van ideeën, ook een kijk in het verleden te doen hoe ‘verlichte’ Haarlemse Doopsgezinden invulling gaven aan hun idealen. Ter inspiratie voor ons handelen in de toekomst.
 Deze districts’dag’ is bestemd voor iedere Rotarian die betrokken is bij onze ‘toekomst’. Dus niet alleen voor Avenue-voorzitters, maar ook voor de clubleden die de aanbevelingen van de Commissie ‘Samen Sterk’ binnen de eigen club (gaan) begeleiden, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en website, en andere belangstellende Rotarians. Voor de inkomende voorzitters is deze dag een ‘must’ als voorbereiding op het Rotary jaar 2008 – 2009.
 Zie voor programma en opgave.   

GSE-team 2007 – 2008 geformeerd

 Van medio december 2007 tot medio januari 2008 zal ons GSE-team district 3060 in India bezoeken. Niet eerder hadden zich zoveel kandidaten aangemeld als teamlid: 20 hooggekwalificeerde ‘Young professionals’. Met dank aan de clubs! Het team onder leiding van Jack Groot (RC Heiloo) is al druk bezig met de voorbereidingen.
Wie zijn de geselecteerden?  

Clubbezoeken

Ik ben met mijn marathon aan clubbezoeken gestart! Begonnen bij RC Haarlem zal ik tot zo ongeveer eind februari 2008 gemiddeld drie clubs in de week bezoeken. Kennis delen en beleven. In dialoog met de leden. Hoe kunnen we elkaar stimuleren en inspireren? Sharen dus.  Graag ontvang ik bij mijn clubbezoeken ook feedback op de aanbevelingen die de Commissie ‘Samen Sterk’ heeft gedaan. De aanbevelingen zijn geen ‘wet’, maar een bijdrage tot bewustwording en discussie!  De aanbevelingen zijn ook te downloaden 

Wanneer bezoek ik welke club? 

Ik  hoop veel leden op de Districtsdag op zaterdag 13 oktober te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI