De maandbrief van DG Arend Sijpestein

Februari 2010

Untitled3

MCj01158560000[1]

Maandthema

Februari is de Rotary World understanding month. Met dank aan Conrad van de Weetering voor de bijdrage.

Stelling van de maand:
“Hoe kunnen we met meer dan 1,2 miljoen Rotarians een betere bijdrage leveren aan de wereldvrede?”
Welke suggesties kunt u geven? mailen

De reacties op de vorige stelling van de maand waren zonder uitzondering afwijzend. Rotary beleven doe je niet alleen, je doet dat met partner en kinderen. Dank voor de reacties.
Volgende maand is: “Literacy month”
Indien u daar iets over wilt schrijven voor de linkerkolom, reacties: mailen

MCj01158560000[1]

PETS - zaterdag 6 maart 2010

pets2Verplicht voor inkomend voorzitters, wenselijk voor inkomend bestuursleden. De uitnodigingen zijn verstuurd naar de inkomend voorzitters, die op hun beurt weer de eigen inkomend bestuursleden moeten motiveren om mee te gaan. Maar niet alleen voor inkomend bestuursleden, iedere Rotarian (met partner) is van harte welkom op deze ochtend.

Inkomend gouverneur Peter Kleuters en echtgenote Mary, terug van de opleiding in San Diego, zal het nieuwe jaarthema toelichten.

2010-11 

Deelname aan de volgende workshops is mogelijk:

·

Vocational service – Karel Claassen

·

TRF – The Rotary Foundation met o.a. het laatste nieuws over
“polio onder controle brengen en houden” – Albert Vlierhuis

·

Best practices van het jaarprogramma – PDG Eduard Kruseman

·

De clubadministratie en LEAD 2 – PDG Alfred Schrijver

Het programma biedt ook de mogelijkheid tot onderling contact en het uitwisselen van reeds opgedane ervaringen en opvattingen.
Inkomend voorzitters, stimuleer uw bestuursleden om naar de PETS/Assembly te komen.
Zorg ervoor dat het nieuwe bestuur goed uit de startblokken komt!

MCj01158560000[1]

http://www.rotary-d1580.nl/images/kleur.gifDe kleur van Europa

Bij de redactie van De Rotarian was er sprake van om een aflevering geheel te wijden aan

Worldunderstanding  = wereldwijd begrip"

Als we daaraan denken mogen we vaststellen, dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de mentaliteit en het uitzicht van de verschillende werelddelen, om nog maar te zwijgen over de verschillen tussen het platteland en de hoofdsteden binnen die werelddelen.  Al die verschillen catalogiseren vraagt veel werk, daarom is het verstandig te beginnen bij ons eigen werelddeel, Europa.

leesverder

MCj01158560000[1]

rylaRYLA – Rotary Youth Leadership Award 

Ook dit jaar weer een RYLA, maar door diverse omstandigheden wat later dan al eerder gepubliceerd. Data: 11 en 12 juni 2010.
Plaats van handeling: Dorint International Hotel en KLM gebouw op Schiphol-Oost. Er is ruimte voor 24 deelnemers.
Nadere info volgt volgende maand.

MCj01158560000[1]

Samenwerking

Een mooi staaltje van samenwerking in de regio IV, de Rotary clubs Haarlemmermeer, Haarlemmermeer-Schiphol, Haarlemmermeerlanden en Haarlemmermeer van 1852 gaan 600 gesprekken aan onder de noemer: Beroepenchallenge. Vocational Service ten top.

MCj01158560000[1]

Gefeliciteerd

RC Purmerend-Weidevenne – clubnummer 77.

Op 30 januari 2010 ontving Marco Bijl, voorzitter van RC Purmerend-Weidevenne de charter van DG Arend Sijpestein.
Een mooie avond met een mooi resultaat van €9.000,-- voor de voedselbank.

MCj01158560000[1]

http://www.rotary-d1580.nl/images/global_outlook.gifIs vrede mogelijk?

Toekomstige vredesactivisten zien uitdagingen in een toekomst met meer kleinere conflicten .

De twintigste eeuw is een van de meest gruwelijke geweest. Ongeveer 150 miljoen mensen stierven als gevolg van oorlogshandelingen of genocide. De statistiek is stuitend en het achterliggende verhaal stemt somber. De bloedigste eeuw in de geschiedenis toont ook hoe wreed de mens kan zijn, tot welk niveau de mens kan afzakken en welke technologische hoogstandjes de mens in staat is te ontwikkelen.

MCj01158560000[1]

logo2009-10-buttonDistrictsconferentie op 24 april 2010 - AZ-stadion in Alkmaar

Reserveer deze datum in de agenda met als werkthema:

“Begrijp ik de jongere generatie nog?’’

In een drieluik worden de onderwerpen gepresenteerd:

·

Onderwijs aan jeugd en wat kan het aandeel daarin van Rotary zijn?

·

Geldbesteding door jongeren en wat is hier voor ons van belang?

·

De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders en wat doet Rotary hiertoe?


Elkaar ontmoeten in de mooie locatie van het AZ-stadion in Alkmaar, oude vrienden weer treffen, aandacht voor jeugd.

MCj01158560000[1]

Agenda

agenda

·

8 februari 2010
Avond voor nieuwe leden in de regio’s VIII, IX en X
in “De Moriaan” in Warmenhuizen

·

15 februari 2010
Avond voor nieuwe leden in de regio’s I, II en III

·

6 maart 2010
Assembly en PETS in Schagen, uitnodiging volgt z.s.m.

·

24 maart 2010
Waterwandeldag in samenwerking met Simavi en Aqua for All

·

24 april 2010
Districtsconferentie, Alkmaar

·

25 – 30 april 2010
Council on Legislation in Chicago

MCj01158560000[1]

Clubbezoeken

Enkele momenten uit de clubbezoeken, zie foto’s: 

·

19 januari 2010 op bezoek bij RC Bergen

·

27 januari 2010 op bezoek bij RC Purmerend-Polderland 

Het leerzame proces van clubbezoeken zit er bijna op. Reeds bezochte clubs, dank voor de in het algemeen uitstekende gastvrijheid, de open gesprekken met het bestuur en de enorme hoeveelheid werk die door Rotary clubs wordt verzet.

DG Arend Sijpestein