De maandbrief van DG Arend Sijpestein

Januari 2010

Untitled3

MCj01158560000[1]

Het nieuwe jaar 2010

Namens de staf van ons district wens ik u allen een goed en voorspoedig 2010.

De eerste week van 2010 kende een stormachtig begin door een publicatie in de Telegraaf over voorgenomen bouwplannen. Het gouverneursberaad heeft afstand genomen van deze publicatie en heeft u allen geïnformeerd over het ingenomen standpunt. Het is jammer dat dergelijke publicaties het imago van Rotary schade toebrengen. Wij weten allemaal dat Rotary staat voor “Service above self” en ik roep u allen op om het echte “gezicht” van Rotary te tonen.
Dank voor uw reacties.

Net aangetreden DGE Peter Kleuters en zijn echtgenote Mary zijn in de USA om daar de International Assembly (training voor ink. gouverneurs) bij te wonen.
Wij wensen hen veel plezier.

MCj01158560000[1]

Oproep kandidaten voor ink. ink. gouverneur (2012 – 2013)

iwy2Continuïteit in opvolging hoort bij de traditie van Rotary.
Het Gouverneurschap is een veelzijdige en boeiende functie. Je maakt onderdeel uit van een bijzondere wereldorganisatie en je hebt de kans om op jouw eigen wijze in jouw district invulling te geven aan Rotary.

Een kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

·

minstens 7 jaar Rotarian,

·

clubvoorzitter zijn geweest,

·

actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,

·

maatschappelijk betrokken,

·

draagvak bij de club.

Meld je aan, het vergt veel van je, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug

MCj01158560000[1]

Maandthema: Rotary awareness month

awareness4Januari is de Rotary awareness maand.
Met dank aan Hanny van de Sande (Rotarian sinds juni 2009) voor het insturen van dit mooie gedicht.

Wat is Rotary voor mij

Samen
Er toe doen
Onze krachten bundelen
Vooruit gaan, zij aan zij
Dat is Rotary voor mij

Eerlijk
En oprecht
Integer, in het leven staan
Zonder oordeel, frank en vrij
Dat is Rotary voor mij

Alleen
Goed genoeg
Maar samen nog veel beter
Een kracht van energie versterkt het leven
Een proces van verandering hoort daarbij
Dat is Rotary voor mij

MCj01158560000[1]

Stelling van de maand:

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\images\clubact.gif “De enige reden dat ik deel uitmaak van Rotary is vanwege het uitgebreide netwerk.”

Hoe kijkt u daar tegen aan? Reacties: mailen

Enkele reacties op het vorige maandthema:
“Mijn partner zegt steeds: Rotary is voor jou, laat mij er maar buiten.”

Een woord van dank aan degenen die reageerden.

Het overgrote deel van de reacties had als kern, dat de partner een onmisbare schakel is om Rotary goed te beleven.
Andere reacties gaan in op de gelijkwaardigheid van partners. Tegenwoordig werken beide partners en dat legt meer druk op het gezin en als je als partner maar enkele keren per jaar wordt uitgenodigd,  dan ontstaat er niet direct een band met de Rotary club van de partner.

Volgende maand is: “World understanding month”.
Indien daar iets over wilt schrijven voor de linkerkolom, reacties? mailen

MCj01158560000[1]

Een nieuwe club erbij !

weidev_smOp 30 januari 2010 zal, tijdens een feestelijke bijeenkomst Rotaryclub Purmerend-Weidevenne het charter ontvangen. De “rode lantaarn” wordt door RC De Zaan-Zaandijk overgedragen.


Een woord van dank voor het vele werk verzet door de special representative, Diana Bakker van sponsorclub RC Purmerend-Polderland en -uiteraard- de voorzitter van onze districtscommissie Ledenbeleid, Piet Klok.

Meer foto´s BD21298_3

MCj01158560000[1]

Steun dit mooie initiatief van Rotaract

homemadeRotaract club Purmerend-Waterland wil graag een kookboek uitbrengen. Steun hen met uw favoriete recept.

leesverder

MCj01158560000[1]

Handicamp Norway 2010

handicampEen uitnodiging tot deelname aan dit kamp dat van 23 juli tot 8 augustus 2010 wordt georganiseerd.

leesverder

MCj01158560000[1]

logo2009-10-buttonDistrictsconferentie op 24 april 2010
AZ-stadion in Alkmaar

Reserveer deze datum in de agenda met als werkthema:

“Begrijp ik de jongere generatie nog?’’

Een thema dat op drie onderdelen wordt uitgewerkt:

·

Frits Spangenberg met “De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders”.

·

Henk Maas met “De Leerfabriek”, een duidelijk andere manier van leren.

·

Spreker over de veranderde houding van jeugd ten opzichte van geldzaken.

Ter afsluiting een verrassend muzikaal optreden door het Noordhollands Jeugd Orkest.

MCj01158560000[1]

Agenda

agenda

·

27 januari 2010
RBC bijeenkomst van de regio’s VIII, IX en X in “De Nadorst” in Blokker

·

3 februari 2010
Staf / districtsraad in het RAN-kantoor, Amsterdam

·

8 februari 2010
Avond voor nieuwe leden in de regio’s VIII, IX en X
in “De Moriaan” in Warmenhuizen

·

15 februari 2010
Avond voor nieuwe leden in de regio’s I, II en III

·

6 maart 2010
Assembly en PETS in Schagen, uitnodiging volgt z.s.m.

·

24 maart 2010
Waterwandeldag in samenwerking met Simavi en Aqua for All

·

24 april 2010
Districtsconferentie, Alkmaar

·

25 – 30 april 2010
Council on Legislation in Chicago, onze afgevaardigde is PDG Alfred Schrijver

MCj01158560000[1]

Opgeven nieuwe bestuur

Uiterlijk in januari dient de  bestuurssamenstelling voor het clubjaar 2010/2011 ingevoerd te worden in ons online Ledensysteem LeAd2.


Bekijk hier een eenvoudige demo BD21298_3


Neem bij twijfel contact op met de RAN: 020 - 623 2425

MCj01158560000[1]

Weekberichten

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\images\extra2.gif

U weet allemaal dat ik graag lees, dat ik op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van de club.
Stuur daarom uw week- en maandberichten naar weekbericht@rotary-d1580.nl 

MCj01158560000[1]

Tot slot

Ik wens u een jaar als een alfabet,

Met alle letters van A tot Z

Van Arbeid, Blijheid en Creativiteit

Tot Zegen, Zon en Zaligheid.

(. . . Guido Gezelle )

DG Arend Sijpestein