De maandbrief van DG Arend Sijpestein

Juli 2009

Untitled3

Landelijke PolioPlus actie - zaterdag 25 oktober 2009

(onder voorbehoud)

MCj01158560000[1]

Dank aan mijn voorganger

overdrOp zaterdag 27 juni 2009 werd DG Joost Hoffscholte IPDG (Immediate Past District Governor). Joost heeft op een voortreffelijke en zeer enthousiaste wijze leiding gegeven aan ons district en tijdens zijn clubbezoeken werden de door hem gekozen onderwerpen op een boeiende wijze naar voren gebracht. In menig clubbericht verscheen hierover een positieve reactie.

Joost vroeg om betrokkenheid bij de in gang gezette actie van PolioPlus. Clubs zijn aan de slag gegaan en de resultaten worden zichtbaar. Ook de districtswerkdag op zaterdag 11 oktober 2008 met een aantal interessante onderwerpen trok veel deelnemers.

De succesvolle GSE (Group Study Exchange) met D4650, Santa Catarina, Brazilië. Het enthousiaste team van vier vrouwen onder  leiding van Marijke Bollweg-Gillieron heeft daar een mooie en leerzame maand doorgebracht. Santa Catarina werd in het begin van het jaar getroffen door ernstige overstromingen. Marijke en haar team zijn een actie begonnen om de verwoeste inventaris van een kinderdagverblijf te vervangen. Rotary clubs hebben gehoor gegeven aan de oproep mee te helpen en samen met de door het team bijeengebrachte eigen middelen  kon het mooie bedrag van € 5.000,-- worden overhandigd.

De districtsconferentie op zaterdag 9 mei 2009 was een feest. De prachtige locatie “De Arendshoeve” bood onderdak aan ruim 240 bezoekers die een zeer boeiend programma kregen voorgeschoteld door een drietal uiterst betrokken sprekers over micro financiering.

Joost, heel erg bedankt!

MCj01158560000[1]

2009 06 27 19 het grote momentOverdracht gouverneurschap

Op zaterdag 27 juni 2009 overhandigde DG Joost Hoffscholte de gouverneursketen aan DGE Arend Sijpestein. De ceremonie vond plaats in het prachtige kerkje van Valkkoog, de woonplaats van Arend en Lous Sijpestein, vlak bij Schagen. De vele aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Wil Niesten-Vork van RC Schagen. Daarna bedankte Joost Hoffscholte de functionarissen die hem het afgelopen Rotary jaar voortreffelijk hebben bijgestaan. Vervolgens hing hij de gouverneursketen om bij Arend Sijpestein. De eerste actie van Arend was om de gouverneurs elect pin bij Nel Eelman-van ’t Veer op te spelden waarna Nel in kort bestek weergaf waar zij haar aandacht op gaat richten in 2010-2011.

Arend bedankte Joost voor de enthousiaste en bevlogen wijze waarop hij het afgelopen Rotary jaar district 1580 heeft geleid. In veel weekberichten werd op een zeer positieve wijze het bezoek van de gouverneur verwoord. Joost werd o.a. verblijd met een “sergeant-at-arms” hesje van de conventie in Birmingham, een taak die Joost en Miekje hopen uit te voeren op de Rotary conventie in Montreal in juni 2010.

De belangrijke aandachtsgebieden voor het Rotary jaar 2009 – 2010 zijn:

1.

polio controleerbaar maken (en daar is veel geld voor nodig),

2.

het verbeteren van het imago van Rotary, een betere dienstbaarheid in de eigen omgeving,

3.

versterking van vocational service en

4.

Rotary terug naar de leden,

5.

meer mensen toegang tot schoon drinkwater bieden en ervoor zorgen dat er sanitaire voorzieningen zijn onder het motto: watervoorzieningen, toiletten en zeep,

6.

dan veel aandacht voor de jeugdprogramma’s, de jaarstudenten, de korte uitwisselingsmogelijkheden, NGE (New Generations Exchange), RYLA (Rotary Youth Leadership Award) en andere uitwisselingsprogramma’s voor de jeugd,

7.

wandelen voor water in samenwerking met Aqua4All en Simavi.
Kinderen van de basisscholen ervaren de omstandigheden van kinderen in Afrika door zes kilometer gesponsord te gaan lopen met een rugzak waarin 4 flessen met 1 ½ liter water zit. Aqua4All verdubbelt het basisbedrag en Simavi stelt ook zo’n zelfde bedrag ter beschikking. Kinderen ervaren op deze wijze wat hun leeftijdsgenoten in Aziatische of Afrikaanse landen elke dag één of meerdere keren moeten doen om aan water te komen en daardoor dus niet naar school kunnen gaan. lees verder2

8.

het onderwerp microkredieten van de laatste districtsconferentie blijft aandacht krijgen.

De kernachtige omschrijving van de aandachtsgebieden voor 2009 – 2010 zijn:

o

leeftijdsbewust ledenbeleid,

o

samenwerken en

o

“er zijn en er toe doen”.

MCj01158560000[1]

“The Future of Rotary Is In Your Hands” future

De toekomst van Rotary is in uw handen:

o

Het uitroeien van polio blijft de eerste en belangrijkste prioriteit.

o

Daarnaast moet worden gewerkt om het publieke imago van Rotary te verbeteren.

o

Aandacht voor het vele en nuttige werk dat door heel veel Rotarians wordt gedaan en minder aandacht voor het uitreiken van cheques.

o

Blijvende aandacht voor waterprojecten, sanitaire voorzieningen en het verbeteren van hygiëne.

o

Het ledenbeleid is een onderwerp dat niet mag ontbreken. Daarbij moet kwaliteit voorrang hebben op kwantiteit. Een plus van 1 lid per club per jaar zou al een heel mooi resultaat zijn.

o

En tenslotte: veel aandacht besteden aan vocational service, een belangrijk onderscheidend punt ten opzichte van andere service clubs. Vanuit de commissie vocational service zullen serieuze stappen worden ondernomen om vocational service die aandacht te geven die het verdient.

Ik vraag u allen om mee te bouwen aan de toekomst van Rotary:

o

door een leeftijdsbewust ledenbeleid uit te voeren; maar bedenk ook: “Age is a matter of mind, if you don’t mind, it doesn’t matter”,

o

door meer samen te werken,

o

en “er zijn en er toe doen”.

MCj01158560000[1]

Landelijke PolioPlusdag
op zaterdag 24 oktober 2009 in Utrecht.

BG_polioNa de actie in 1985/1986 om polio in de wereld uit te roeien, de grote actie in 1999/2000 voor een polio vrije wereld is er nu de actie: “End Polio Now”. Gestimuleerd door de Bill en Melinda Gates Foundation met $ 100 en $ 250 miljoen en de regeringen van Engeland en Duitsland met $100 en $80 miljoen.

Het woord is nu aan de leden van de Rotary clubs om de uitdaging van $100 en $250 miljoen door Bill en Melinda Gates aan te gaan en ervoor te zorgen dat er door Rotarians $200 miljoen bijeen wordt gebracht.

Noteer alvast: PolioPlusdag op zaterdag 24 oktober 2009, Beatrixtheater in Utrecht.

MCj01158560000[1]

Gezocht: teamleider GSE

TRF_GSEBestemming district 9920 – Auckland, Nieuw Zeeland.

Data: 20 maart 2010 – 25 april 2010.

District 9920: omvat Auckland, Fiji, Samoa, Tonga, Cook Islands, American Samoa en French Polynesia.

GSE, een programma van de TRF (The Rotary Foundation) is uitdagend en vergt leiderschapcapaciteiten van de teamleider.

De teamleider zal een team gaan begeleiden dat bestaat uit jonge mensen, tussen de 25 en 35 jaar oud, die tenminste 2 jaar hebben gewerkt in het beroep/vak dat zij uitoefenen. Zij moeten aan het begin van hun carrière staan en moeten wonen en/of werken in het district 1580. Bovendien moeten zij de taal van het te bezoeken land spreken, gemotiveerde teamspelers zijn en enthousiast zijn over het eigen beroep/vak.

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij:

o

een ervaren Rotarian is,

o

in staat is om een groep jonge mensen te leiden,

o

in staat is met de vier individuele leden een team te vormen,

o

in staat is om samen een goede presentatie samen te stellen,

o

steeds bij het team aanwezig is, behalve bij afzonderlijke team activiteiten,

o

in staat is de teamleden te helpen bij het voorbereiden van de speeches,

o

zich actief zal opstellen bij de voorbereidingen voorafgaand aan de reis

o

en een goede ambassadeur is van het district.

Nadere informatie en aanmelden: brief met cv naar

DG Arend Sijpestein

Tel. 0224 214606

e-mail

MCj01158560000[1]

Felicitatie

Jack Groot, RC Heiloo, is door internationaal president John Kenny benoemd tot Zone Coördinator, Zone 13 A (dat zijn de 7 Nederlandse districten), Youth Services Resource Group. Jack werkt al jarenlang enthousiast voor de jeugdprogramma’s van Rotary.

Van harte gefeliciteerd met deze benoeming.

MCj01158560000[1]

Data om te noteren

attention

Districtsdag

3 oktober 2009

PolioPlusdag

24 oktober 2009

Districtsconferentie

24 april 2010

Council on Legislation

25 - 30 april 2010

Conventie - Montreal (Ca)

20 - 23 juni 2010

 

 

MCj01158560000[1]

Jaarthema:

Een fantastisch jaarthema. Rotary doet een beroep op de individuele leden om daarmee aan de slag te gaan, opbouwen vanaf de basis. Rotary beleven, plezier met elkaar hebben, met elkaar samenwerken in clubverband, in regio verband en op districtsniveau. Nauwe samenwerking ook door de 7 districten in Nederland.

To have joy,
one must share it

(Lord Byron)

Ik wens jullie allemaal een fijn Rotary jaar toe.