De maandbrief van DG Arend Sijpestein

Maart 2010

Untitled3

MCj01158560000[1]

illitMaandthema

Maart is de maand van de laaggeletterdheid.
Bekijk de presentatie over dit onderwerp BD21298_

Stelling van de maand:

“Wat kan de bijdrage van Rotarians zijn ter bestrijding van laaggeletterdheid?”
Welke suggesties kunt u geven? mailen
De reacties op het vorige maandthema waren hartverwarmend.
Algemene conclusie: Rotary is niet genoeg zichtbaar in de wereld.

Volgende maand: “magazine maand”

Geef uw mening over ons blad De Rotarian voor de linkerkolom.
Indien u daar iets over wilt schrijven voor de linkerkolom, reacties: mailen

MCj01158560000[1]

Districtsconferentie op 24 april 2010 – AZ-stadion in Alkmaar

discon2010 Indien u niet kunt lezen/begrijpen wat op de uitnodiging staat, dan moet u zeker naar de DisCon komen op zaterdag 24 april 2010 in het AZ-stadion in Alkmaar.
In msn taal: yw* en als je binnenloopt krijg je een GBH* (*zie onderaan de nieuwsbrief)

MCj01158560000[1]

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\images\Wiki.gifLaaggeletterdheid

Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving. Daarnaast bestaat er een groep mensen met dyslexie, die wel kunnen lezen maar het niet (geheel) kunnen interpreteren. De zwakbegaafde kan met moeite taallessen volgen. Een analfabeet is echter in het geheel niet in staat teksten te lezen, maar is wel in staat om taal te leren.

De meeste analfabeten zijn te vinden in Zuid-Azië – 46%, gevolgd door Afrika ten zuiden van de Sahara – 39 en meer dan 60% van de volwassenen in Amerikaanse gevangenissen lezen op of onder het niveau van groep 6 van de basisschool. 85% van de jeugdige delinquenten zijn functioneel laaggeletterd.

Bron: Wikipedia

MCj01158560000[1]

Districts Assembly & PETS op 6 maart j.l.

pets2010De aula van de GSg in Schagen was goed bezet, De Shelterbox stond op een mooie plek en velen namen een kijkje en waren verrast over de grote ruimte, die de tent bood plus alle andere hulpgoederen die in de box aanwezig waren.
Ook was een drietal leden van Rotaract aanwezig om o.a. de organisatie van de REM (Rotaract Europe Meeting) in de belangstelling van de Rotarians te brengen.
Na het centrale deel was er de mogelijkheid om een viertal workshops bij te wonen, de inkomend voorzitters dienden zich te vervoegen in het lokaal waar de regio voorzitter aanwezig was. Dat is niet helemaal goed gegaan, met name door het niet aanwezig zijn van enkele regio voorzitters. Excuus voor deze onvolkomenheid namens DGE Peter Kleuters.
 Dank aan allen die zich voor deze dag hebben ingespannen.

fotos

MCj01158560000[1]

shelterboxShelterbox

Een shelterbox maakt het verschil tussen leven en dood. De shelterbox organisatie is officieel erkend door Rotary International maar de organisatie blijft zelfstandig opereren. De shelterbox organisatie kent weinig “red tape” (bureaucratie) en dat wil men ook graag zo houden. Shelterbox is in de regel als eerste organisatie aanwezig op de plaats des onheils terwijl Rotary International vaak pas aan het
 eind van het hulpverleningstraject hulp biedt.

leesverder

MCj01158560000[1]

gse2010Ons GSE-team

Wij wensen teamleider Kees de Geus (RC Den Helder) en de teamleden Ann-Sophie Buijsen, Dalco Coppoolse, Lise ten Holder en Marlies Wildeman veel succes.

Vertrek 20 maart 2010 – terug 24 april 2010

leesverder

MCj01158560000[1]

???Hoe vind ik de bestuursleden van de Rotary clubs???

functMaak van het vinden van bestuursleden geen puzzel. Vermeldt hen in het LEAD2 systeem zodra de bestuursleden bekend zijn.
 Een zaak voor ons allemaal. Houdt het LEAD 2 systeem in orde, dan kunnen wij niet alleen de voorzitter, de inkomend voorzitter, de penningmeester en secretaris vinden, maar alle bestuursleden van de club.

leesverder

MCj01158560000[1]

Agenda

agenda

·

24 maart 2010
Waterwandeldag in samenwerking met Simavi en Aqua for All

·

24 april 2010
Districtsconferentie, Alkmaar

·

25 – 30 april 2010
Council on Legislation in Chicago

 

 

 

MCj01158560000[1]

yw = you’re welcome; gbh = great big hug

DG Arend Sijpestein