Maandbrief DG Roel van der Voort

Augustus 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Rotary Vrienden  

Mijn eerste maandbrief gaat over twee Rotary zomerthema’s: fellowship en membership. Twee belangrijke onderwerpen.

Maar allerreerst wil ik het jaarthema van Rotary belichten. Het jaarthema dat onze RI president, Kalyan Baneryee heeft bedacht:” Reach within to embrace humanity”. Het is niet eenvoudig dit motto te vertalen. Op een Rotary bijeenkomst hoorde ik laatst “Rotary van Hart naar Hart” als interpretatie. Kalyan heeft een gevoelige snaar geraakt: “kijk naar jezelf, kijk naar binnen, om daar je motivatie te vinden voor je maatschappelijke betrokkenheid”. Dit motto is voor Rotarians actueel. Rotarians hebben een intrinsieke motivatie om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, waarin ze leven. Zij willen in hun beroep excelleren, geïnspireerd door de 4 way test.

Terwijl ik dit schrijf, zie ik de beelden van sociale ontreddering in het Verenigd Koninkrijk. Na jaren van ongekende welvaarts toename, lijkt nu alles mis te gaan: economisch, financieel, sociaal. Bij zoveel turbulentie is leiderschap belangrijk. Juist leiderschap vanuit innerlijke motivatie zal nu inspireren: leiders die betrouwbaar zijn met een oog voor menselijk waarden zullen nieuwe wegen ontdekken. Rotarians kunnen een rol spelen: vanuit hun beroep, in hun gemeenschap, bij hun bedrijf, in de politiek. Maar ook binnen Rotary zelf: als clubvoorzitter, lid van een districtscommissie, of als gouverneur.

Vertrouwen

vocservVertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijke functioneren. Maar juist vertrouwen is de laatste jaren geschonden: binnen het financiële domein, tussen werknemers en werkgevers, in de politiek, maar ook tussen mensen onderling.
Herstel van vertrouwen is een basisvoorwaarde voor een evenwichtige samenleving. Rotary en Rotarians kunnen hierbij dienstbaar zijn: vanuit de grondslagen van Rotary.

Onze districtscommissie ethiek heeft daarom het initiatief genomen om op 29 Oktober a.s. een workshop te organiseren over het thema vertrouwen. Prominente sprekers worden uitgenodigd en ook Rotarians kunnen zelf aan de slag gaan in het:” Toets je intuïtie” management spel.

 

Fellowship

clubFellowship staat deze zomer periode centraal. Fellowship is een unieke eigenschap van Rotary. Fellowship versterkt het jaarthema ook op een bijzondere manier.

Sommige Rotary clubs grijpen deze periode aan om samen een programma te doen. Clubs gaan bij elkaar op bezoek, waarbij telkens een club voor het programma verantwoordelijk is: leden van de verschillende avenues treffen elkaar en overwegen een gemeenschappelijke activiteit.  Bij zo’n Meet&Greet in Haarlem, rond het thema ondernemerschap en de derde wereld, kon ik zelf de fellowship ervaren.

Het is voor ons district belangrijk, te ervaren, dat Rotary meer is dan je eigen club: binnen je regio, het district, maar ook internationaal kan je van samenwerking profiteren: projecten en acties kunnen met een wijdere impact opgezet worden. Je hoeft nooit om een goede spreker verlegen te zitten, inspirerende acties in overvloed. In overleg met mijn collega regio voorzitters zal samenwerking prioriteit hebben.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het jaarlijkse Amsterdamse benefietconcert. Dit jaar vindt het concert in Amsterdam Noord plaats en het belooft zeer speciaal te worden.

 

GSE-team naar Japan

gse-newIn het najaar vertrekt een GSE team uit ons district naar Japan: een uitstekend team onder krachtig leiderschap van Marie-Christine Breeveld (RC Amsterdam-Sloterdijk).

Op de website en via de social media gaan we ze volgen.

 

Watersymposium

wwg_smNa het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

We krijgen een voorproefje van het thema ‘water’ dat het museum voor 2012 heeft gepland.
Een interessant programma vol met ervaringen en tips waar alle betrokkenen, watercommissarissen en waterpromotoren hun voordeel mee kunnen doen.

U hoort hier meer over, houd alvast de datum vrij: maandag 14 november zien wij elkaar!

 

Membership

membership_100wMembership is altijd een belangrijk thema. Elke club is bezig met het aantrekken van nieuwe leden. Minstens net zo essentieel is het behouden van leden.

Uit cijfers blijkt dat in ons district nieuwe leden te vaak vroegtijdig hun club verlaten, hetgeen een groot gemis betekent voor Rotary. Het is daarom van groot belang, dat clubs (nog meer)investeren in de begeleiding van nieuwe leden. Ervaring leert ons, dat een club mentor effectief kan zijn.

Vanuit de district leden commissie zal er op dit punt nieuwe initiatieven genomen worden

 

Belangrijke data  

people

·subnav_arrow  29 oktober tot 28 november

GSE outbound

·subnav_arrow  29 oktober

Symposium Vocational Service

·subnav_arrow  14 november

Watersymposium

·subnav_arrow  16/ en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow  21 april 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow  9 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?