Maandbrief DG Roel van der Voort

December 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary

saamhorigheidDe laatste maand van het jaar staat in het teken van gezin, familie en vrienden. In ons District gaan op 11 november de kinderen zingend langs de deur en krijgen kleine geschenken. Op 5 december is het Sinterklaas het traditionele feest waar de kinderen cadeaus krijgen. Kerstmis vieren we vaak samen met onze familie. Er is een bijzondere sfeer van samenhorigheid met een prachtig versierde kerstboom; we genieten van de gezamenlijke maaltijd met bijzondere gerechten en een prima glas wijn. De laatste dag van het jaar zijn we samen met vrienden en wensen elkaar een mooi nieuwjaar.

Saamhorigheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden om een samenleving goed te laten functioneren. In de sfeervolle momenten in de laatste maand van het jaar ervaren we dit als vanzelfsprekend. In een tijd, waarin onze economie niet meer groeit, onze banen niet meer vast zijn, inkomens niet meer gegarandeerd, we allemaal met bezuinigingen te maken krijgen, zijn deze sfeervolle ervaringen niet meer voor ieder vanzelfsprekend. Bij grote groepen in onze samenleving groeit de armoede.

Een indicatie voor de toename van armoede vond ik in de armoede wijzer, die in het najaar door het CBS en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau wordt gepubliceerd. De algemene conclusie: armoede is in 2010 niet gedaald, en zal naar verwachting in 2011 en 2012 toenemen. Eénouder gezinnen, arbeidsongeschikten lopen kans op langdurige armoede. Verontrustend is verder, dat kinderen kwetsbaar worden: een op de tien kinderen is arm. 15% van deze groep krijgt te maken met een onvoldoende verwarmd huis of 20% heeft niet elke dag een verwarmde maaltijd. We moeten ons hier zorg over maken, zeker als Rotarians.

 

Hulp aan anderen

vsbhlmRotarians zetten zich op veel manieren in om te helpen. In het laatste nummer van Rotary Magazine lazen we bij monde van de voorzitter van de voedselbanken in Noord-Holland, Eddy Gans (RC Haarlem-Oost) hoe belangrijk dit instituut geworden is: veel Rotarians zetten zich hiervoor in. Talloze organisaties helpen kinderen toch aan een schoolreisje te kunnen deelnemen, met het Sinterklaas feest op school een cadeautje te kunnen meenemen:
Rotarians bedenken acties om geld hiervoor op te halen en ondersteunen de organisatie. Er worden kerstpakketten uitgedeeld. In de zomer organiseren Rotarians het Vlieland kamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, omdat er geen geld is.

De laatste maand van het jaar is aanleiding voor bijzondere fundraising acties: de RC Bergen organiseert de kerstmarkt, waar meer dan €30.000 wordt opgehaald, een initiatief dat door de RC Zaandam nu voor de Zaanstreek is nagevolgd.
Binnen de RC IJmond zijn een record aantal kerstpakketten gemaakt.

 

De 4 pijlers van Rotary

4pls

subnav_arrow  Onze vocational achtergrond

subnav_arrow  Onze gedragscode

subnav_arrow  Onze focus op service, niet alleen in onze eigen omgeving en

subnav_arrow  Onze fellowship vormen een hechte basis voor betrokkenheid.

We kunnen verwachten, dat in de komende tijd hier steeds vaker een beroep op zal worden gedaan.

 

Uitgebreide agenda

petsOp 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht.
De Assembly is belangrijk, omdat de jaarlijkse begroting moet worden goedgekeurd  en dit jaar zal er bijzondere aandacht zijn voor de Planning- en Controlcyclus in ons district: in tijden van bezuinigingen dienen ook wij kritisch naar de uitgaven te kijken.

Op 24 maart 2012 vindt de jaarlijkse districtsconferentie plaats met dit jaar Economie en Ethiek als thema. De huidige economische en sociale situatie stelt bijzondere uitdagingen.

Vanuit onze vocational achtergrond een aanleiding disconom hierover na te denken, te discussiëren en te communiceren. Aandacht zal er zijn voor de stand van onze Nederlandse economie en de uitdagingen voor de komende jaren, een visie op de arbeidsmarkt hierin tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing, anderzijds de oplopende werkeloosheid. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er alle aanleiding met name vanuit onze Rotary-waarden, naar het systeem te kijken. Rotarians zullen inleidingen verzorgen

Heel bijzonder is, dat onze President, Kalyan Bannerjee onze DisCon zal bezoeken: een unieke gelegenheid om hem te ontmoeten. Hij is een begenadigd spreker, een bijzonder mens. De Discon zal plaats vinden in kasteel Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

rylaIn het weekend van 30 maart 2012 zal de jaarlijkse RYLA plaatsvinden: dit jaar georganiseerd door de regio van de Noordkop. RYLA is een echte vocational activiteit, waarin we jonge professionals een uitdagend programma aanbieden, met de inzet van veel Rotarians.

trustOp 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

“Vertrouwen “ Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?“

Dit symposium richt zich in het bijzonder op club voorzitters en voorzitters van vocational service. In het ochtendgedeelte zal o.a  Anton Cozijnzen, (RC Haarlem Spaarne), hoogleraar organisatie en verandering een inleiding houden, ’s middags zal er interactieve workshops zijn.

 

Ik wens een ieder een voorspoedig en gezond Rotaryjaar 2012 toe.

DG Roel van der Voort