Maandbrief DG Roel van der Voort

Februari 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

In deze maandbrief vraag ik aandacht voor het Peace fellowship programma van de Rotary Foundation en verder bespreek ik onze komende District Conferentie, de districtsagenda en een bijzondere actie voor ondersteuning van een water project in Kenya.

rpfHet Rotary Peace Fellowship, een Rotary Foundation programma is een jaar na 9/11 ontstaan. Het programma behelst een master opleiding aan een van de zes Peace Centers. Een Peace Center is een onderdeel van een reguliere universiteit, die zich middels een procedure daartoe door Rotary International is geaccrediteerd. Voor Europa is een Peace Center bij de Universiteit van Upsala gevestigd.

De filosofie achter het programma is, dat de vorming van een groot aantal Peace Fellows een daadwerkelijke en praktische bijdrage kan leveren aan het oplossen van conflicten. Peace Fellows beschikken over een portfolio aan instrumenten, zoals onderhandelingstechnieken, of mediation strategieën  om concrete conflicten op te lossen. Rotary heeft er voor gekozen de nadruk te leggen  op de  inzet van gemotiveerde en goed toegeruste personen om het vredesproces in brede zin te bevorderen. Er zijn nu al meer dan 500 Peace Fellows actief in de wereld. Verhalen over hun daadwerkelijke bijdragen aan conflict oplossing zijn indrukwekkend en inspirerend. Deze verhalen appelleren aan de internationale oriëntatie van onze “new generation”.

Voorwaarde om Peace Fellow te worden is een aanbeveling van een Rotary Club. Daarnaast selecteert Rotary International. Voorts hanteren de betrokken universiteiten de gangbare toelatingsprocedures voor een Master studie. Na selectie ontvang je een toelage die nagenoeg 100% van de kosten dekt. Kinderen van Rotarians zijn niet verkiesbaar voor een Peace Fellow program, vermoedelijk omdat Rotary Foundation financiert. Hoewel het begrijpelijk is, dat niet alle fondsen van Rotary aan de “eigen“ mensen ten goede moet komen, is het toch jammer, dat de kinderen van 1.2 M Rotarians niet kunnen deelnemen. Ook binnen deze groep zijn talentvolle en gemotiveerde studenten te vinden. Naar mijn mening zou het een goede zaak zijn hierover binnen Rotary een discussie te voeren.

Nederland kent een lange traditie op het gebied van vredesstudies, die terug gaat op Hugo de Groot. Vredeshandhaving is gebaat bij bestraffing van degene die de vrede verstoren, zeker als het gepaard gaat met misdaden.

Nu de belangrijkste internationale strafhof instituties in Den Haag zijn gevestigd, zou een logische aanvulling een internationaal Peace Center zijn. Misschien een interessant project voor Nederlandse Rotarians om ter hand te nemen. Er is genoeg management capaciteit en fundraisingskennis om een dergelijk Instituut te realiseren. Excellente wetenschappers zullen graag naar een dergelijk instituut komen, voor studenten ontstaan er nieuwe mogelijkheden om een maatschappelijke relevante studie te doen en in contact te komen met een internationaal netwerk. Het Instituut zou snel een gezaghebbende positie kunnen verwerven, zoals het Internationaal Strafhof heeft gedaan.

Investeren in educatie is het meest effectieve middel voor economische en sociale ontwikkeling, zoals recentelijk ook weer uit een OECD studie bleek. Daarom is Educatie ook een van de speerpunten van de Rotary Foundation.

 

DisCon 24 maart 2012

discon2012Op 24 maart vindt de jaarlijkse District Conferentie plaats op het Landgoed Duin&kruidberg in Santpoort en deze conferentie kent drie thema’s:

·subnav_arrow Economie, Ethiek en de arbeidsmarkt

·subnav_arrow Meet en Greet  RI President Kalyan Banerjee

·subnav_arrow Ervaar fellowship in een van de interessante workshops

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is telkens in het nieuws wanneer er gesproken wordt over oplossingen van de huidige economische crisis. Onlangs besteedde het zondagprogramma Buitenhof hieraan aandacht onder het motto: zijn de ZZP'ers  de nieuwe dagloners?

Goed ondernemerschap, transparantie binnen de onderneming en organisatie, een visie op ondernemen en de plaats van arbeid daarin, zijn essentiële uitgangspunten en hier ligt ook de  verbinding naar de avenue vocational service: het jaarthema in ons district, dat bij mijn clubbezoeken telkens uitvoerig bediscussieerd is.

kb

Het is bijzonder, dat onze President de “Keynote Speech” houdt. Hij is een begaafd en inspirerend spreker: zijn toespraak verrijkt je Rotary gevoel en motivatie, ik spreek uit eigen ervaring. In zijn toespraak zal hij met name ingaan op de actualiteit binnen de Nederlandse Rotary Clubs. verder

Fellowship is een van de pijlers van Rotary en tijdens deze conferentie is er alle gelegenheid voor: de omgeving is stimulerend, de workshops aantrekkelijk.

Aanmelden? Heel eenvoudig door het invullen van het digitale aanmeldformulier BD21298_ .

aanmelden

 

PETS en District Assembly

pets

Op 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht en dit jaar is er voor overnachting gezorgd.

Veel inkomend voorzitters hebben zich inmiddels aangemeld maar een aantal ontbreekt nog.
Een volledig overzicht van het programma is te
downloaden verder

Zoals uit het programma blijkt, zijn er weer diverse workshops over diverse onderwerpen, zoals

·subnav_arrow Best practices ledenwerving/behoud

·subnav_arrow Communicatie / Social Media

·subnav_arrow LeAd en clubwebsites

·subnav_arrow TRF: Rotary Foundation:
   Nu en in de toekomst

Voor opgave van deelname voor
aan deze workshops
klik op onderstaande button
aanmelden

 

Clear Water® Roos

Binnen de Amsterdamse Rotary Clubs is een bijzondere actie gehouden voor een van de focusgebieden van Rotary, t.w. schoon water.
De watercommissarissen van de regio Amsterdam hebben de handen ineengeslagen en willen graag een vervolg geven aan het schitterende waterproject van RC Hoorn. Het doel is om watertanks te kunnen blijven bouwen waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse ander 6T faciliteiten verzorgen.
verder

De exclusieve CLEAR WATER® roos kan uitsluitend door Rotary worden verkocht.
Het is een crème-witte liaan/klimroos, die een hoofdbloei heeft in de voorzomer en in het najaar nog enige redelijke bloei geeft en met de aankoop van een pakket van 3 rozenstruiken voor slecht  €55 franco huis draagt u bij aan een deel van de tank.

De rozen worden dit voorjaar verstuurd op 23 maart en 25 april 2012.
Bekijk de website
www.clearwaterrose.nl en vul snel de bon in of bestel bij uw watercommissaris in de club. De voorraad is beperkt en OP is OP en dan wordt het weer wachten tot het najaar.

 

Werkdag Ethiek

Op 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

Vertrouwen Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?

Dit symposium richt zich in het bijzonder op clubvoorzitters en voorzitters van vocational service.
Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Karel Claassen, vz DisCie VS  

 

Agenda

people

16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

24 maart 2012

Districtsconferentie

30 en 31 maart

RYLA

21 april

Werkdag Ethiek

8 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound