Maandbrief DG Roel van der Voort

Januari 2012

rvdv-d

2011-12_200c

awareness4

Het thema deze Maand gaat over awareness. Awareness betekent bewustzijn. Zijn we ons altijd bewust van de betekenis van ons Lidmaatschap van een Rotary Club? Maar is ook onze omgeving bewust van de activiteiten en projecten van Rotary. Wat is het beeld van Rotary in de samenleving?

Alle Rotary clubs zijn actief in humanitaire projecten, de meeste in directe omgeving. Projecten zijn een prima middel om Rotary zichtbaar te maken.  Ze laten zien waar Rotary voor staat, geven dienstbaarheid aan je omgeving inhoud.  Tegelijk zijn humanitaire projecten een stimulans om je bewust te zijn wat het lidmaatschap van een Rotary Club betekent.

2012-01Voor hun projecten maken Rotarians gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen zoals de clubwebsites en social media (Linkedin, Facebook, Twitter). Om Rotary op een bijzondere en effectieve manier zichtbaar te maken hebben de gezamenlijke gouverneurs een zichtbaarheidcampagne op de luchthaven Schiphol gestart.

Rotary International heeft financiële ondersteuning gegeven. Wanneer je op Schiphol geland bent, moet je altijd wel even wachten voordat je koffer op de band eraan komt. Als je nu tijdens het wachten op de monitor boven je kijkt, zie korte infomercials over Rotary projecten: over water, polio, shelter box. Ook op de borden langs de pieren die van de vliegtuigen komen, zullen Rotary boodschappen te zien zijn. Meer dan 30 miljoen reizigers maken gebruik van Schiphol.

 

Leiderschap

leiderschap2Bewust Rotarian zijn kan heel goed tot uitdrukking komen in leiderschap. Veel Rotarians hebben een leidinggevende functie. Over leiderschap vindt tegenwoordig een interessante discussie plaats.

Er is behoefte aan een nieuw type leiders. Leiders die zich onderscheiden door hun intrinsieke motivatie, die gezag hebben op basis van hun persoonlijkheid en integriteit. Leiders die empathie tonen, betrokken zijn, en vertrouwd worden.

Leiderschap op basis van Rotary-waarden kan deze behoefte invullen.Rotary kent RYLA: Rotary Leadership Award. Dit Rotary programma richt zich op jonge professionals, op onze toekomstige leiders. Het programma bestaat in kern uit een dilemma case, waar de deelnemers  in de rol van directievoorzitter keuzes moeten maken. Keuzes dienen altijd gemotiveerd te worden. Rotarians spelen rollen in bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht, een ondernemingsraad of een toezichthouder. Zij dragen met hun kennis tegelijk ook hun Rotary waarden uit. Jonge professionals maken zo op een bijzonder indringende wijze kennis met Rotary.

ryla

Dit jaar wordt de RYLA (30 & 31 maart 2011) georganiseerd door een aantal Clubs in de Noord-Kop. Er is een bijzondere case rond de toekomst van de haven in Den Helder. Er zal veel aandacht zijn voor leiderschap. Voor dit weekend kunnen clubs kandidaten sponsoren.
Kijk op www.ryla-noordkop.nl.

 

Agenda

pets3Op 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht.
Vriendelijk maar
dringend verzoek aan de inkomende voorzitters om, zoals gevraagd in de brief van 22 november j.l. de aanwezigheid te bevestigen.
Een volledige programma met uitnodigingen voor andere bestuurders en geïnteresseerden zal separaat worden verstuurd.

 

discon2012Op 24 maart 2012 vindt de jaarlijkse districtsconferentie plaats met dit jaar Economie en Ethiek als thema.
De huidige economische en sociale situatie stelt bijzondere uitdagingen. Vanuit onze vocational achtergrond een aanleiding om hierover na te denken, te discussiëren en te communiceren. Aandacht zal er zijn voor de stand van onze Nederlandse economie en de uitdagingen voor de komende jaren, een visie op de arbeidsmarkt hierin tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing, anderzijds de oplopende werkeloosheid. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er alle aanleiding met name vanuit onze Rotary-waarden, naar het systeem te kijken. Rotarians zullen inleidingen verzorgen

Heel bijzonder is, dat onze President, Kalyan Bannerjee onze DisCon zal bezoeken: een unieke gelegenheid om hem te ontmoeten. Hij is een begenadigd spreker, een bijzonder mens. De Discon vindt plaats in kasteel Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

 

trustOp 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

“Vertrouwen “ Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?“

Dit symposium richt zich in het bijzonder op clubvoorzitters en voorzitters van vocational service. Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Karel Claassen, vz DisCie VS  

info