Maandbrief DG Roel van der Voort

Maart 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

discon_smallMet genoegen kijk ik terug op de Districts Conferentie waar onze President Kalyan Banerjee  keynote spreker was. Alles werkte mee aan een bijzondere dag: het programma, de sprekers, de locatie, het weer en tenslotte de rijke hulp van leden van de RC Santpoort, mijn club.

De conferentie kende verschillende thema’s President Banerjee hield een inspirerende toespraak  over de rol die Rotarians kunnen spelen bij de bevordering van vrede. Hij sloot hiermee aan bij het motto van zijn opvolger Sakuji Tanaka “Peace Through Service”. Onze president  was onder de indruk van Sylvia Ras’ dynamische presentatie over haar Club Haarlem KennemerLaat, de nieuwste in ons district.

Ook Job Rotary als vocational service activiteit maakte indruk: de president vroeg om meer informatie over dit project.

Netwerken is  misschien belangrijker dan ooit: de workshop hierover werd dan ook goed bezocht. Global Thinking  Project brengt studenten uit verschillende landen bij elkaar om met behulp van o.a de socratische methode uit de filosofie met elkaar te discussiëren over de toekomst: voor Rotary herkenbaar en onze steun waart.

Het eerste gedeelte van het programma had als onderwerp : het nieuwe werken, veranderingen op de arbeidsmarkt.

Dit jaar heb ik voor vocational service als thema gekozen met Building Trust als motto. Dit onderdeel, waarmee de districtsconferentie geopend werd, sluit hier naadloos op aan. AWVN voorzitter Mees Hartvelt (RC Velsen) ontwikkelde een visie. De moderne werknemer weet wat hij zoekt: een uitdagende werkomgeving, interessant, flexibel, met keuze mogelijkheden, een werkgever die naar hem solliciteert. De zelfsturende mens wordt belangrijker. Algemeen directeur van de Suikerunie, Albert Marcusse (RC Santpoort) liet zien hoe in zijn bedrijf al een begin gemaakt is met HNW.
Van de DisCon staan de presentaties en de foto’s op de website van ons district.

De nieuwe werknemer is goed opgeleid, kan zijn eigen arbeidstraject vormgeven, maar de vraag is of iedere werknemer daartoe in staat is. In ons land komt ongeletterdheid, het niet kunnen lezen en schrijven, in het algemeen niet voor. Uit een studie van het Cultureel Plan Bureau blijkt daarentegen dat van de jongeren tussen 16-24 jaar er naar schatting 7%, (ongeveer 60.000) laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid merkt je niet gauw op, maar juist wel wanneer je werk zoekt en een sollicitatiebrief moet schrijven. Omdat deze jongeren gemakkelijk een sms kunnen versturen, wordt laaggeletterdheid versluierd, ook zij zelf zijn zich vaak ervan niet bewust.

Opleidingsniveau is een belangrijke indicator voor de levensstijl die later gekozen wordt. Gemis aan basisvaardigheden heeft daarom grote gevolgen. Rotarians kunnen hier helpen: door mee te werken aan voorleesactiviteiten, coaching bij huiswerk, hulp op de weekend school en in het wijkcentrum.

 

trustSymposium Vocational Service

Op 21 april organiseert de districtscommissie vocational service een workshop over Vertrouwen. Ik bezocht het derde reputatie management congres, georganiseerd door Mildred Hofkes (RC Haarlem)

Voor een nieuwe generatie bestuurders is vertrouwen een belangrijke voorwaarde, die het mogelijk maakt naast de financials ook reputatie te managen.

Het thema van deze workshop, waar elke club voorzitter vocational service, niet mag ontbreken, is dus zeer actueel. Een thema dat echt past bij de grondslagen van Rotary.

aanmelden