Maandbrief DG Roel van der Voort

November 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary

phfDe afgelopen maanden heb ik een groot aantal clubs in ons district bezocht.  

Fundraising en Community Service is dan altijd onderwerp van gesprek en telkens blijkt weer hoe actief en betrokken de Clubs in ons district zijn. In grote lijnen kunnen de volgende geldstromen onderscheiden worden. Gerichte fundraising voor een project in de directe omgeving. Een ruwe schatting levert circa € 1 miljoen op.

Daarnaast ondernemen Club acties om een specifiek doel in een ontwikkelingsland te realiseren.
Vaak heeft een Clublid dan persoonlijke contacten, zodat er transparantie is in de realisering van de doelen en de besteding van de gelden. Inmiddels is het initiatief genomen een landelijke databank van Rotary Community projecten in te richten.

 

Rotary Foundation

Arch C. Klumph  (1861-1951) van de Club Cleveland, Ohio stichtte in 1917 de Foundation. Van zijn club bezochten het afgelopen jaar leden van het door de Foundation gesponsorde GSE team ons district. 

Sinds haar oprichting ontving de Foundation meer dan $1.8 miljard aan bijdragen. De Foundation kent twee belangrijke onderdelen: het Annual  Fund en het Permanent Fund.

permfund

Het Permanent Fund bestaat sinds 1996 en dit Permanent Fund ontvangt giften, legaten en erfenissen. De rente van het fonds wordt besteed aan de Rotary ambities, bijvoorbeeld aan de Rotary Peace Institutes. Het fonds streeft naar een vermogen van $ 1 miljard. Op dit moment  bezit het fonds  ongeveer $ 237 miljoen en $ 462 miljoen aan toezeggingen: bijna 700 miljoen dollar.

annualfund

Het Annual Fund is “het werkkapitaal” van Rotary ter ondersteuning van de humanitaire doelen. De Clubs dragen bij op basis van vrijwilligheid, hoewel er wel een target van $100/lid geldt. In ons District is de totale bijdrage ongeveer $100.000. De geldverhouding tussen eigen community projecten en door de Foundation vanuit ons District ondersteunde projecten is dus waarschijnlijk ongeveer  10 staat tot 1.

De Districtsbijdrage wordt telkens na drie jaar voor 50% weer uitgekeerd. De 50% die in het fonds blijft,  dient ter dekking van de humanitaire projecten die ondersteund worden met een matching grant en de 50% die ons district ontvangt, ongeveer S$ 50.000 besteedden wij tot nu toe aan ondersteuning van de aanvragen voor een matching grant.
Zo ondersteunen wij o.a. aanvragen voor projecten in Kenia en India. Het geeft veel voldoening Rotarians uit ons district met inzet en toewijding bezig te zien in bijvoorbeeld Kenia.

Wat in Machakos en Nakuru de afgelopen periode is gerealiseerd  in het kader van waterprojecten, maar inmiddels met een breder perspectief, is indrukwekkend.  Voor het komende Rotary jaar bedraagt  het budget van het Annual Fund ongeveer $188.4 miljoen. De overhead bedraagt ongeveer 43 miljoen dollar, waarvan bijna de helft nodig is om het fonds instant te houden en te ontwikkelen, ongeveer 23%, hetgeen  in de buurt van de 20% ligt dat  in Nederland als maximaal gewenst percentage overhead  voor goede doelen geldt.
Financiële informatie over de Rotary Foundation is te vinden op onze
Rotary.nl website.BD21298_1

 

Future Vision Plan

fvp_headerVanaf 1 juli 2013 gaat er een nieuw regime gelden voor de Rotary Foundation. Dit is samengevat onder de titel Future Vison Plan BD21298_1

Er zijn dan twee typen Grants:  District Grants en Global Grants. De District Grants geven ons meer ruimte om humanitaire projecten in ons district te ondersteunen en Global Grants - in het bereik van $15.000 - $200.000– kennen voortaan een projectdrempel van $30.000. De nadruk valt op meer grootschalige, duurzame projecten met een grote impact, die goed te controleren zijn. Andere veranderingen betreffen beëindiging van het GSE programma en start van het Vocational Training programma. 

Onder regie van de voorzitter van de Districtscommissie voor de Rotary Foundation (IPDG Peter Kleuters) zullen het komend jaar de veranderingen uit Future Vision worden ingericht.

ppt

 

De belevenissen van ons GSE-tean

Wat een reis.

Onbeschrijfelijk wat we hebben meegemaakt met z'n 5-en in deze maand.
Op dit moment nog niet volledig te bevatten.
 

Ik heb voortdurend een nummer van The Kinks in mijn hoofd:
"
thank you for the days". 

Domo arigato gozaimasu, Nihon!  
Japan, bedankt!

 

Belangrijke data

people

·subnav_arrow 

16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow 

24 maart 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow 

9 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound