Maandbrief DG Roel van der Voort

Oktober 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Vocational Service

vocservIn Oktober staat vocational service centraal. Vocational Service heeft de naam een ‘moeilijke’ avenue te zijn. Toch is vocational service het hart van Rotary. Ik heb vocational service als mijn jaarthema gekozen.

Paul Harris begon in het Chicago van het begin van de 20e eeuw met een nieuw soort associaties, waarvan de leden werden gekozen op basis van hun beroepsclassificatie. De Rotary Clubs die zo ontstonden, waren een afspiegeling van de samenleving. Een concentratie van maatschappelijke kennis in de club was het gevolg. Paul Harris verbond aan de beroepsuitoefening een gedragscode. In de uitgangspunten van Rotary staat onder andere … “High Ethical Standards in Business and Professions…”. Daarnaast toetsen we onze beslissingen aan de four way test. Tenslotte concentreerden Clubs zich op service.
“Serve above Self” is  nog steeds het meest bekende motto, waar Rotary mee geïdentificeerd wordt.

Een Rotarian die zich bijzonder verdienstelijk maakt, kan door zijn club voorgedragen worden voor de Paul Harris onderscheiding. Hieraan is een annual fund storting van $ 1000 verbonden. Individuele stortingen in het fonds leiden ook naar een Paul Harris onderscheiding. Fundraising voor lokale en internationale projecten wordt het meest met Rotary geassocieerd.

Vocactional Service heeft een niet minder grote impact. Vocational Service is actueel. De beroepsuitoefening vindt immers altijd plaats in een specifieke economische en sociale context. Als deze context turbulent is, worden er extra eisen aan je beroepsuitoefening gesteld. Rotarians kunnen  een belangrijke rol spelen, niet alleen als individu, maar ook vanuit hun Club. Een discussie over de inrichting van nieuwe arbeidsverhoudingen, kan een vruchtbare vocational avond opleveren.

 

Clubactiviteiten en Vocational Service

weekendschoolIn ons district zijn veel  Clubs bezig met vocational projecten. Rotarians leveren vanuit hun beroep een bijdrage aan stage projecten. Al enige jaren bestaat de Week-End school, waar Rotarians lessen verzorgen.
Op 1 december organiseert RC  Amsterdam-Arena een groot benefiet concert ten behoeve van de Week–End School. In de week-end Academy worden Rotarians gevraagd over hun beroep te vertellen om daarmee allochtone kinderen een breder perspectief te geven.

leesverder

In de Regio rond Zaanstad helpen Clubs de uitval op het VMBO te bestrijden in het “Beroep op de werkvloer project”, waar leerlingen flits-stages lopen bij bedrijven. Clubs zetten hun vocational portfolio in voor de New Generation.

leesverder

In Midden Kenemerland wordt al een voorschot genomen op de veranderingen in het Foundation programma door een zgn.  Vocational Training Team uit Kenia uit te nodigen in ons land up-to-date kennis over watermanagement op te doen.

In verschillende Regio’s is Job Rotary actief. Individuele Rotarians helpen vanuit hun beroepsachtergrond oudere werkzoekende naar een nieuwe baan.  De vraag naar begeleiders stijgt.

Vocational Service is de kern van Rotary. Elke Rotarian kan een bijdrage leveren.

Op onze districtsconferentie op 24 maart zal Vocational Service centraal staan.

 

Watersymposium – 14 november a.s.

watersym2011Na het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

Zie met eigen ogen, wat veilig drinkwater
voor mensen betekent.

En ontdek, wat u in het jaar van het water allemaal kunt doen

 

Ons GSE-team in Japan

gse2011We zijn na een lange reis goed aangekomen. De ontvangst was hartverwarmend; een groep Rotarians met de Nederlandse vlag bij de uitgang van het treinstation. Daarna samen lunchen.

We hebben in krap 24 uur al een boel beleefd; Zalig Japans eten, een karaokebar met veel drank, voor de heren daarna nog een speciale club met conversatiedames (alles nog net binnen het betamelijke . . .)
Vandaag de stad in en zojuist terug van de officiële ontvangst van de gouverneur.
Ons kado voor de Gouverneur is zeer in de smaak gevallen! Verder wat officiële toespraken, gelukkig niet met de verwachte lange beleefdheidsfrases. Het team doet het goed en is heel enthousiast.