Maandbrief DG Roel van der Voort

September 2011

rvdv-d

2011-12_200c

New Generation Service:
sinds 2010 een zelfstandige avenue in Rotary

Ons district kent al jaren een intensief uitwisselingsprogramma voor jongeren, waarvoor een groot aantal Rotarians zich elk jaar weer inzetten. Het Intercontinentale programma, waarbij een kind een jaar bij buitenlandse gastgezinnen verblijft en naar school gaat, heeft vele blijvende contacten tussen deelnemers en gastgezinnen doen ontstaan. Jongeren tussen de 16-18 raken vertrouwd met een nieuwe cultuur, leren perfect de taal spreken, ontwikkelen wederzijds begrip en tolerantie. Clubleden doen vaak verslag van het wel en wee van een kind, dat vele jaren geleden in hun gezin te gast was. Ook de deelname aan een korte family to family uitwisseling en het Europese zomerkamp programma is intensief.

Kijk een voor een indrukwekkend impressie van het Vlielandkamp op de website:leesverder

Een nieuw onderdeel is het New Generations Exchange programma: voor kinderen van Rotarians en niet Rotarians  toegankelijk, flexibel in opzet en tijdsduur en geheel onder verantwoordelijkheid van de club. De Club Enkhuizen organiseert een dergelijke uitwisseling met hun partnerclub in Duitsland: een goede invulling van dit programma.

 

Rotaract

rotaractWat de overige onderdelen van Rotary New Generations betreft: in ons district is een aantal Rotaractclubs actief en naar aanleiding van een succesvolle RYLA in West-Friesland is daar het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe Rotaractclub.
Interact, bedoeld voor kinderen op school, van 14-18 jaar, is in ons district (nog) niet actief.

Onder auspiciën van de districtscommissie Ryla wordt elk jaar een leiderschapsweekend voor jonge professionals georganiseerd. Elk van onze 11 regio’s neemt een jaar de verantwoordelijkheid: dit jaar de Noordkop.

 

World Peace Fellowship

rpcOok worden vanuit de Rotary Foundation programma’s voor studenten ondersteund: het World Peace Fellowhip initiatief: je master halen aan een van de Rotary Centers of International Studies en studeren aan een buitenlandse universiteit met een Ambassadorial Scholar leesverder

Ons district kent Universiteiten en Hoge Scholen: alle aanleiding dus om dit programma te sponsoren. Ons GSE team vertrekt op 29 Oktober naar Japan en in het voorjaar komen de Japanse GSE leden uit district 2060 naar ons. Na volgend clubjaar wordt dit programma vervangen door een meer op vocational gerichte uitwisseling.

 

New Generation Avenue

nge

De New Generation Avenue is belangrijk voor Rotary: Onze toekomstige leden komen uit deze doelgroep. Maar wat zijn de kenmerken van deze doelgroep?

Zijn zij verschillend van de generatie babyboomers, die rijk vertegenwoordigd zijn in onze clubs?. Deze vraag is belangrijk, omdat zij ons inzicht geeft in waarden en verwachtingen van onze toekomstige leden.

In ons district heeft PDG Arend Sijpestein op zijn districtsconferentie het thema jeugd centraal gesteld, terwijl PDG Peter Kleuters de focus op communicatie en social media legde.
Rotarian Frits Spangenberg sprak in Alkmaar en in zijn boek “De grenzeloze generatie”staat op p.25: "Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat jongeren van nu overwegend individualistisch, hedonistisch en materialistisch zijn. Ze bekommeren zich minder om het leveren van een actieve bijdrage aan de gemeenschap dan de oudere generaties. Je zelf goed voelen staat voorop”.

Rotarians schrikken van dit resultaat. Nuancering is vereist en er zijn ook voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Rotaryclubs hebben het motto  “Serve above Self”, een heel andere focus. Vanwege het belang van dit thema, is mijn suggestie om in de Clubprogramma’s er een keer aandacht aan te besteden.

Ik denk, dat het belangrijk is de waarden en ambities van onze toekomstige clubleden goed te leren kennen. In ieder geval kunnen jongeren in onze vitale new Generations Programma’s Serve above Self ervaren en dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben.

Dient er een districtscommissie New Generations te komen, die alle programma’s en initiatieven coördineert?
Discussieer mee met de Rotarians op LinkedIn.

linked-03

 

Watersymposium 14 november

watersym2011

Na het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

Zie met eigen ogen, wat veilig drinkwater
voor mensen betekent.

En ontdek, wat u in het jaar van het water allemaal kunt doen

 

Belangrijke data  

people

·subnav_arrow  6 oktober Sing Along

First ever Rotary Benefit Singalong! ·subnav_arrow 

·subnav_arrow  1 november

Benefietdiner in Bijlmer Park Hotel

·subnav_arrow  14 november

Watersymposium

·subnav_arrow  26 november

Intercitymeeting in Kapelkerk Alkmaar

·subnav_arrow  16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow  21 april 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow  9 april tot 3 mei 2012

GSE inbound

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?