© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief DG Eduard Leutscher - juni 2013

   
 

Maandbrief juni 2013

Met enige weemoed zit ik hier voor mijn PC mijn allerlaatste maandbrief te schrijven.

Ja, het is alweer bijna 1 jaar geleden dat ik de versierselen - die horen bij een Gouverneurschap - kreeg omgehangen door mijn voorganger.
En het lijkt toch nog maar een paar maanden geleden. Maar ja, zoals een oud gezegde al aangeeft: De tijd gaat snel, bedenk dat wel!

Of het een goed Rotaryjaar geweest is, laat ik graag aan anderen over om te beoordelen. Het was in ieder geval wel een druk jaar met heel veel impressies.

Veel leden vragen mij momenteel hoe ik dit jaar zelf ervaren heb. En dan antwoord ik, dat ik zelf met veel plezier terugkijk op afgelopen jaar en dan vooral op de clubbezoeken. Want ik kijk met veel genoegen terug op de buitengewoon prettige en openhartige gesprekken die ik heb gevoerd tijdens mijn rondgang langs alle clubs. Het lijkt voor buitenstaanders een hele opgave, maar ik heb het juist als heel inspirerend en fellowshiplike ervaren.

Het was fantastisch om te zien en horen, dat zoveel Rotarians met hart en ziel bezig zijn binnen en buiten hun club om dienstbaar te zijn aan de samenleving in een sfeer van fellowship. Het deed mij een groot plezier te ervaren dat mijn jaarthema "Naast Poen ook Doen" veel gehoor vond en ook al veel in de praktijk wordt gebracht.

Maar ook deed het goed om te constateren, dat veel clubs bewust bezig zijn met de invulling van het begrip vocational. Hierbij kan gedacht worden aan beroepenvoorlichting in verschillende vormen, JobRotary, maar ook dilemmadiscussies binnen de club over integriteit en ethiek.

Daarnaast heb ik ook ervaren hoe verschillend Rotary beleefd wordt binnen ons district. Met duidelijke verschillen tussen Noord en Zuid en tussen rurale regio’s en grootstedelijke regio’s. En alle clubs en regio’s zijn op hun eigen manier goed bezig om inhoud te geven aan waar Rotary voor staat en wat het wil en kan betekenen. Een prachtig voorbeeld dus van Eenheid door Verscheidenheid.

En door alle clubs bezocht te hebben, heb ik ook kunnen ervaren hoe mooi onze provincie is. Zo had ik nog nooit bewust het noordelijk deel van het district mogen doorkruisen (m.u.v. Texel). Wat je noemt een fantastische “bijvangst” van dit jaartje Gouverneur zijn.

Was het dan allemaal alleen maar leuk?

Nee, natuurlijk niet. Want het blijkt toch elke keer weer dat Rotarians net gewone mensen zijn. En gelukkig maar!

De meest in het oog springende tegenvaller was uiteraard de afgelasting van mijn Discon. Maar om de boodschap van enkele sprekers toch aan ons allen te presenteren, heb ik hierbij de grote lijnen van de speeches van 2 sprekers bijgevoegd, te weten die van ons aller PDG Hans van Leerdam en de speech van Marius Ernsting , landelijk voorzitter van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV).

 

Een andere teleurstellende ervaring was, dat ik heb gemerkt dat ook binnen Rotary de lontjes bij verschillenden duidelijk wat korter aan het worden zijn met alle negatieve gevolgen van dien voor clubs. Iedereen zal hiervan ook duidelijke voorbeelden kennen vanuit de grote boze buitenwereld. En het is natuurlijk ook vrijwel onmogelijk om zo´n maatschappelijke trend bij de deuren van Rotary Clubs een halt toe te roepen.

Maar binnen een organisatie als Rotary - waar integriteit, fellowship, ethiek leidende beginselen zijn die vorm hebben gekregen in onze eigen 4 geboden c.q. de 4-way test –moeten leden hier wel op aangesproken worden door medeclubleden wanneer zij over de schreef gaan. Want het gaat bij ons op dit vlak zeer zeker om de daden en niet om de woorden. Leden kunnen het onderling niet met elkaar eens zijn of leden niet met het bestuur van een club en vice versa, maar er is geen enkele reden om elkaar te schofferen. Helaas zijn er dit jaar enkele vervelende voorvallen geweest, waarbij deze boodschap met voeten werd getreden en waardoor Rotarians zich genoodzaakt zagen hun lidmaatschap op te zeggen.

Omdat wellicht niet iedereen meer weet hoe onze 4-way test precies luidt, hierbij als reminder, te gebruiken in het werk, privé en binnen Rotary:

Bij de dingen die we denken, zeggen of doen stellen we ons de volgende vier vragen:

Is het waar?

Is het billijk voor alle betrokkenen?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
Komt het alle betrokkenen ten goede?

Na deze stichtelijke maar o zo noodzakelijke woorden rest mij om de leden uit mijn Staf te bedanken voor hun inzet, support en geduld. En uiteraard wil ik ook de regiovoorzitters bedanken, die zo´n belangrijke schakel zijn tussen de clubs en de Gouverneur.

Tenslotte zou het district niet zo goed kunnen functioneren als de districtscommissie niet zo vol energie met de invulling van hun taak bezig zouden zijn. Daarom ook dank aan alle commissieleden.

Ik wens mijn opvolger, Jan Lucas Ket toe dat hij minstens zoveel plezier heeft in zijn jaar als ik heb gehad.

District Media Commissie

Afgelopen maand is de District Media Commissie (DMC) officieel opgericht. Deze commissie zal zich bezig houden met communicatie binnen ons District in al zijn vormen. De commissie staat onder de bezielende leiding van Eric Mentink (RC Medemblik-Koggenland). Het doel van deze commissie is om alles wat met communicatie te maken heeft te coördineren, te stroomlijnen, te verbeteren en de clubs hierbij, waar nodig en gewenst te ondersteunen.

Te denken valt hierbij o.a. de bijdragen uit ons District in het Rotary Magazine, de website(s), gebruik van Social Media, training van clubcommissarissen op het gebied van PR &  Communicatie eb ondersteuning van districtcommissies.

Belangstellenden voor deze commissie zijn nog steeds welkom en kunnen zich via de mail melden bij Eric Mentink

Het volgende seizoen zal het werk van deze commissie zeker meer zichtbaar worden.

Ik wens deze commissie hierbij van harte veel succes, want communicatie (intern en extern) is essentieel voor een gezonde en vernieuwende organisatie.

Charteruitreiking aan RC Koggenland

Zaterdagavond 22 juni was het dan eindelijk zover. Na ca. 4 jaar voorbereiding heeft de club dan eindelijk het charter ontvangen inclusief de bekende speldjes voor alle leden. Het was voor mij een groot genoegen om aan het einde van mijn jaar de charter te kunnen overhandigen aan deze enthousiaste, positieve, actieve en gezellige club.  

RC Koggenland is een moderne club die het gelukt is om o.a. via verschillende Sociale Media kanalen nieuwe leden te werven. Een prachtig bewijs dus dat deze nieuwe communicatiekanalen effectief kunnen zijn. En het mooie voor de clubs uit het district is, dat zij hier ook graag over komen vertellen hoe zij dit succesvol hebben gedaan. Het is daarom ook dat een van de leden van de hierboven genoemde DMC uit deze nieuwe club komt.  Net gecharterd en ook al meteen participeren binnen het district! Daar kunnen veel clubs en individuele Rotarians een voorbeeld aan nemen!

Waar ligt Koggenland eigenlijk?

Het is een grote gemeente op slechts enkele kilometers afstand ten westen van Hoorn, met veel kleinere gemeenschappen als Berkhout, Ursem, Obdam en de Goorn. Het is een uitgestrekt agrarisch gebied.

Wat is hun charterproject geweest?

Ter gelegenheid van de charter hebben zij een leuk boekje gemaakt met levensverhalen van oudere geboren en getogen inwoners van de gemeente. Op deze wijze wordt de oude en de jonge generatie met elkaar verbonden door Rotary.

Het zijn vast allemaal jonge leden?

Neen, want er is bewust gestreefd naar een goede verdeling tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Er is niet gezocht naar jongeren, maar wel naar mensen die jong van geest zijn. Het verschil in leeftijd tussen het oudste en het jongste lid is ca. 30 jaar. En voor iedereen geldt, dat zij graag van elkaar willen leren. Jong van oude en oud van jong. En dat is ook een wezenlijk aspect van een goed functionerende Rotary Club.

Benefietconcert in Amsterdam

Op 26 juni 2013 was alweer het 10e - inmiddels traditionele – benefietconcert voor de 19 Amsterdamse Rotary Clubs en dit keer vond het evenement plaats in het prachtige Koninklijk Instituut voor de Tropen en was tot in de puntjes georganiseerd door RC Amsterdam-Arena.

De voorstelling stond volledig in het teken van de 150 jaar geleden in Nederland afgeschafte slavernij. Maar wie mocht denken dat slavernij niet meer voorkomt, heeft het helaas volledig mis. Het is niet meer in de vorm zoals het meer dan 150 jaar gelden was, maar het heeft een moderne vorm gevonden. Voor meer info zie: http://www.fairwork.nu. Fairwork is ook de organisatie waar de opbrengst van deze avond naar toe is gegaan.

Een gote groep van veelal zeer bekende artiesten (zoals o.a Gerda Havertong, Rtn. Manoushka Zeegelaar Breeveld, Lucretia van der Vloot, Noraly Beyer en Jetty Mathurin ) traden op in een indrukwekkende voorstelling onder de titel “Hoe duur was de suiker” .

 

Iedereen verliet de zaal na afloop met gemengde gevoelens: een geweldige performance maar wel vermengd met filmbeelden en foto´s van een tijd waarvoor rechtgeaarde Rotarians zich zullen schamen. Hierover hebben de meesten onder ons geen geschiedenisles gehad en zeker niet op deze wijze.

Internationale Conventie in Lissabon + End Polio Now

Eind juni vond in Lissabon weer de jaarlijkse International Conventie plaats. Ik zelf ben daar niet geweest, maar Jan Lucas wel, en die zal hier zker in de komende maandbrief aandacht aan schenken.

Op de site    kan je lezen dat Bill Gates ons allen weer stimuleert om ons vooral te blijven inzetten om Polio de wereld uit te helpen. Dit doet hij uiteraard d.m.v. het subsidiëren van door ons in de komende paar jaar  bij elkaar te brengen gelden. Wij gaan hier binnenkort ongetwijfeld meer over horen, want ook met onze inzet moet het kunnen lukken om het poliovirus de wereld uit te krijgen.
We zijn er bijna, maar nog net niet helemaal!

En wees ervan overtuigd  dat Jan Lucas tijdens zijn clubbezoeken hier ook zeker aandacht voor zal vragen, want dat is het zeker waard.
En voor diegenen onder jullie die End Polio Now een warm hart toedragen, vergeet ook niet om, naast een financiële donatie, een fotootje van jezelf te plaatsen op de site

  • This Close
  • This Close
  • This Close
  • This Close
  • This Close
jQuery Rotating Banner by WOWSlider.com v3.9
 

Column van Tom Tossijn

 Crisisheffing voor Rotary

De afgelopen week zijn vele belastingconsulenten, administratiekantoren en accountants gevoelig door de mand gevallen. In tegenspraak met hun meestal niet geringe uurtarieven hebben ze een fenomenaal stuk fiscaal broddelwerk afgeleverd: meer dan tienduizend bezwaarschriften tegen de crisisheffing. Kern van die bezwaren: de crisisheffing is in strijd met de mensenrechten.
Wat is die heffing ook alweer? 

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.
juni
2013