Maandbrieven DG Jan Lucas KET

April 2014

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/201402/201402-2.gif

Ver  Contenido Revista Rotaria No.45Beste fellows,

April is Magazine Month, de maand van de Rotaryperiodiek. Elke Rotarian heeft (verplicht) een abonnement op een blad als 'The Rotarian'. In Nederland hebben we Rotary Magazine, zes keer per jaar, binnenkort digitaal. Alleen wie dat uitdrukkelijk wenst houdt zijn recht op een gedrukte versie.

Waarom een dergelijke periodiek? Vooral om Rotarians binnen de 'comfort zone' van hun club duidelijk te (kunnen) maken dat er zo veel interessante en relevante 'Rotary' buiten de eigen club is.

Dat Rotary meer is dan een sociëteit, een weldoende lokale of liefdadige regionale club of een mono-issue internationale organisatie. Rotary ontleent zijn kracht, reputatie en invloed aan de samenhang van 1,2 miljoen vrijwilligers in 34.000 clubs over de hele wereld. Mannen en vrouwen met een verschillende beroepsachtergrond en met invloed in hun gemeenschap. Daarmee hebben we polio bijna de wereld uit gekregen. Onze Rotary Foundation is het tastbare vehikel van onze wereldwijde samenwerking en onze gevarieerde service. Rotary Action Groups werken en Internationale Fellowships spelen over continenten heen. In ons tijdschrift vind je het terug en anders wel op de websites www.rotary.nl en www.rotary.org. Je vind er inspirerende voorbeelden voor activiteiten en projecten van je eigen club.

Rotarians zijn net gewone mensen. Ze laten zich wel beïnvloeden door bekenden en niet opruien door vreemden. Het kost moeite om ze uit hun club te lokken. Daarbinnen is het immers gezellig en vertrouwd. Daarbuiten moet je op reis en met onbekenden omgaan, je weet niet of het programma de moeite waard is, het vraagt je kostbare tijd. Allemaal bezwaren om naar een Intercitymeeting, Districtsconferentie of Conventie te komen. Maar als je besluit samen met een paar clubgenoten te gaan dan is het gezellig en niet vreemd en eng en dan blijkt het programma met André Kuipers fantastisch en dan zijn er 180 gasten in een prachtige Rotarybijeenkomst in Nieuw-Vennep. Zo helpt fellowship je om naar buiten te treden, zo ontmoet je anderen, dat stimuleert je weer om later nog eens je neus buiten de club te steken. Bedenk wel: de kern van Rotary is ontmoeting. Rotarians staan per definitie open voor de buitenwereld.

Zo is het ook met mijn Districtsconferentie. Een fantastisch programma met diepgang en stijl, met een levendige opzet, een echte gelegenheid voor ontmoeting en inspiratie. Ik kan dat wel zeggen en bij herhaling schrijven. Maar je beslissing om ook te komen neem je op je fellowship. Spreek dus met een paar bekenden af, schrijf je op tijd (nu!) in en sluit je aan. Kom zo op 10 mei naar de Purmaryn.

O ja, ons Magazine is ook heel geschikt om buitenstaanders over Rotary te informeren en in Rotary te interesseren. Net als mijn Districtsconferentie overigens.

Jan Lucas Ket
Gouverneur 2013-2014 District 1580 RI

div_blue

AGENDA DISTRICT

25 april 2014

Noorderpark Golf
RC Amsterdam-Nieuwendam

10 mei 2014

DISTRICTSCONFERENTIE
over Blauwe Economie - Purmerend

22 mei 2014

InterCity Meeting - Wieringerwerf

11 juni 2014

10e Rotary Benefietconcert Amsterdam RC Amsterdam Nachtwacht en Westertoren

14 juni 2014

Kustrally - RC Heiloo

17 juni 2014

4e editie Amsterdamse Bos Golf RC Aalsmeer - Uithoorn

div_blue

VOCATIONAL TRAINING TEAM DISTRICT 3060

https://lh3.googleusercontent.com/-4BQQ1zaCiTc/UwTHZz9OwxI/AAAAAAAAHis/0267C3r-nCA/w362-h544-no/DSC02868.JPG Van 22 april tot 14 mei bezoekt een Vocational Traning Team uit District 3060 (Gujarat, India) ons district voor waterbeheersing, drinkwatervoorziening, riolering en afvalverwerking. Zes professionals bereiden een serviceproject in India voor om in vijftig dorpen de afvalverwerking aan te pakken.

De Indiërs genieten onderdak bij een wel zeer genereuze Rotarian in Bloemendaal. Er is een interessant programma voorbereid met ook contacten met clubs. We kunnen altijd steun gebruiken. Mail Iris van der Reijden of Jan Karel Schlichte Bergen

Zie voor de belevenissen van ons outbound team naar India op de website.

div_blue

DISTRICTSCONFERENTIE 10 MEI 2014

BLAUWE ECONOMIE INSPIREERT ONZE JAARLIJKSE FEESTELIJKE ONTMOETING

blue

Maatschappelijk verantwoord werken en ondernemen zijn al ruim een eeuw de belangrijkste pijlers van Rotary.

Rotarians geven met hun optimistische visie ver weg en dichtbij kansen aan anderen, voor nu en in de toekomst.

Ook de Rotarians in district 1580.

Gunter Pauli is onze bevlogen key-note speaker. Hij gaat uit van lokale economische kringlopen. Biologie en ecologie zijn inspiratiebronnen, technologische innovaties een voorwaarde voor een duurzame en eerlijke verdeling van energie, water en voedsel.

Innovatieve ondernemers zullen ons laten zien, horen, voelen en proeven hoe Blauwe Economie werkt.

Doe je mee? Meld je dan nu aan!

div_blue

TEENSTRA FOUNDATION VOOR JEUGD

De tuberculose deskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander in deze functie. Het jaar 1950-1951 droeg hij mijn gouverneursketen, ook het jaar daarop, na de splitsing van het Nederlandse Rotarydistrict in tweeën. Na zijn dood richtte zijn vrouw Ella Åhlin een Rotaryfonds op tot steun aan de volgende generatie. Deze Teenstra Foundation bestaat nog steeds. Clubs kunnen er een beroep op doen om hun eigen bijdrage aan te vullen bij serviceprojecten die jeugd ten goede komen. Ook een garantiestelling is mogelijk. Ik denk aan het Vlielandkamp, Zomerzotheid, Rotarkids, en allerlei maatschappelijke en culturele ondersteuning. Neem met mij contact op of met de RAN. We helpen je verder.

div_blue

CLUBBESTUUR IN LEAD

Als het goed is, is bij elke club sinds begin januari het nieuwe clubbestuur voor het komende clubjaar 2014–2015 bekend.

Het is voor een goed verloop van het komende clubseizoen van groot belang dat zowel Rotary International als Rotary in Nederland zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de nieuwe bestuurssamenstelling. 

Hierbij het dringende verzoek aan alle clubsecretarissen om de bestuursmutaties voor volgend seizoen zo snel mogelijk in te voeren!

div_blue

CONVENTIE IN SYDNEY

div_blue

POLIO

De afgelopen maand is Zuidoost Azië poliovrij verklaard. Ruim drie jaar geleden kreeg Rukshar Khatoon als laatste kindje in India kinderverlamming.

Tijdens de succesvolle fundraising eind december in RC Bergen (ruim € 6.500 voor polio, dus na triplering bijna €20.000) hield ik deze rede

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2565/rqrngm57j46vg8v2w2q2xwpx5ra7928w/mailing-10.png

Onderstaand filmpje is nog zeer actueel:

div_blue

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 RI

met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2

BLAUWE ECONOMIE INSPIREERT ONZE JAARLIJKSE FEESTELIJKE ONTMOETING

blue

M aatschappelijk verantwoord werken en ondernemen zijn al ruim een eeuw de belangrijkste pijlers van Rotary.

Rotarians geven met hun optimistische visie ver weg en dichtbij kansen aan anderen, voor nu en in de toekomst.

Ook de Rotarians in district 1580.

Gunter Pauli is onze bevlogen key-note speaker. Hij gaat uit van lokale economische kringlopen. Biologie en ecologie zijn inspiratiebronnen, technologische innovaties een voorwaarde voor een duurzame en eerlijke verdeling van energie, water en voedsel.

Innovatieve ondernemers zullen ons en anderen laten zien, horen, voelen en proeven hoe Blauwe Economie werkt. We bieden de Nanobus aan.

Doe je mee? Meld je dan nu nog aan!

div_blue

TEENSTRA FOUNDATION VOOR JEUGD

De tuberculose deskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander in deze functie. Het jaar 1950-1951 droeg hij mijn gouverneursketen, ook het jaar daarop, na de splitsing van het Nederlandse Rotarydistrict in tweeën. Na zijn dood richtte zijn vrouw Ella Åhlin een Rotaryfonds op tot steun aan de volgende generatie. Deze Teenstra Foundation bestaat nog steeds. Clubs kunnen er een beroep op doen om hun eigen bijdrage aan te vullen bij serviceprojecten die jeugd ten goede komen. Ook een garantiestelling is mogelijk. Ik denk aan het Vlielandkamp, Zomerzotheid, Rotarkids, en allerlei maatschappelijke en culturele ondersteuning. Neem met mij contact op of met de RAN. We helpen je verder.

div_blue

CONVENTIE IN SYDNEY

div_blue

POLIO

De afgelopen maand is Zuidoost Azië poliovrij verklaard. Ruim drie jaar geleden kreeg Rukshar Khatoon als laatste kindje in India kinderverlamming.

Tijdens de succesvolle fundraising eind december in RC Bergen (ruim € 6.500 voor polio, dus na triplering bijna €20.000) hield ik deze rede

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2565/rqrngm57j46vg8v2w2q2xwpx5ra7928w/mailing-10.png

Onderstaand filmpje is nog zeer actueel:

div_blue

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 RI

met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2