Maandbrieven DG Jan Lucas KET

Augustus 2013

Nu, in augustus (Membership and Extension month) is mijn maandbrief voor alle Rotarians van District 1580.

Fellows in Rotary

motto

Allemaal zijn we ooit uitgenodigd in onze Rotaryclub. De andere clubleden vonden ons interessant, passend in hun gezelschap en bij de service projecten van de club. Wij voelden ons welkom en we waren bereid met hoofd, hart, handen en ons netwerk deel te nemen en geheel vrijwillig onze kostbare tijd aan Rotary en zijn idealen te geven.

Dat is niet gewoon, dat is Rotary.

Onze club en ook Rotary daarbuiten vraagt betrokkenheid. Het is de basis van onze fellowship en van onze dienstbaarheid. Die betrokkenheid is wederkerig.

Vraag jezelf af en toe af hoe je in je club zit. Is de club prettig, is het programma boeiend, uitdagend, verrassend, zijn de projecten relevant en effectief. Functioneert de club efficiënt. Is het je kostbare tijd nog waard.

Twijfel je, doe er dan wat aan, want ook jij bent verantwoordelijk voor het functioneren van je club.

Zo kom je als vanzelf op je eigen functioneren in de club. Vraag jezelf af wat je de komende periode voor en in je club kan en wil doen, waar de club op kan rekenen. Dat varieert zonder twijfel met leeftijd fase en individuele omstandigheden. Maar Rotary is zo gevarieerd dat je haast altijd wel kunt participeren. Vraag jezelf tegelijkertijd af wat de club voor jou kan doen. Leg de uitkomst van je bespiegeling voor aan een vertrouwenspersoon in je club. Idealiter zou elk bestuur met alle leden individueel elke paar jaar moeten spreken, moeten afspreken.

Ledenbeleid, fellows, is niet alleen nieuwe leden werven, maar vooral goede leden behouden: met een goed functionerende club en gemotiveerde en betrokken leden. Met een goede communicatie en uitstraling en met goede projecten. Dat vraagt onderhoud, voortdurend onderhoud. En dat vind ik ook jullie verantwoordelijkheid.

Voor de clubbestuurder

membership_200

Kijk nog eens naar de Toolkit Ledenbeleid

Bevorder regionale samenwerking met Rotaract, 'jonge' serviceclubs als Tafelronde en Juniorkamer en Past Rotary en stimuleer daarmee een Rotarycarrière.

Bedenk dat wij Rotary zijn, maar dat we Rotary niet bezitten.

We moeten Rotary doorgeven.

Rotary Foundation Scholarships

Is er een club, of zijn er enkele clubs samen, die een Scholarship voor een student in de masterfase van de studie en binnen de focusgebieden van de Rotary Foundation, wil sponsoren? Aan een dergelijke beurs kan als herinnering een naam worden verbonden. Een clubbijdrage of een bijdrage via de club(s) van $15.000 is genoeg, de Foundation kan met een Global Grant verdubbelen.

Inlichtingen bij Anne Legeland en Peter Kleuters.

Polio

Kijk voor End-polio-now naar mijn maandbrief van juli

Verder naar Polio this week: http://x2t.com/241493 en naar de campagne 'This close': http://thisclose.endpolio.org/en

Clubprojecten

Heeft jouw Rotaryclub een project, dat interessant is voor geïnteresseerden buiten de eigen club?

Meld het ons dan, zodat we het kunnen opnemen op de agenda van het District en ook een artikel(tje) op onze website kunnen vermelden.

Agenda District

agenda_small

12 oktober 2013

Districtswerkdag: Assembly en workshops over o.a. financiën, Rotary Foundation training inclusief update polio, Mediacommissie

21 november 2013

Nieuwe ledenbijeenkomst met een parallel sessie van clubledenfunctionarissen

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen

10 mei 2014

Districtsconferentie

Districtsconferentie 10 mei 2014

bl-econ

Kijk hiervoor naar mijn maandbrief van juli

Ik ontmoet bij mijn clubbezoeken veel enthousiasme voor het thema BLAUWE ECONOMIE.

Lees verder

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 – Rotary International
met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2