Maandbrieven DG Jan Lucas KET

December 2013

Beste Fellows,

Rotary is voor mij geen doel maar een middel. In mijn leven richt ik me, na de belangrijke eerste levensbehoeften, op waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid, in spinozistische zin welteverstaan. Wie er met mij over van gedachten wil wisselen zoekt maar contact.

Deze ontboezeming is mijn bijdrage aan uw contemplatie in december, de Rotarymaand van familie en gezin.

Er zijn juist hierom belangrijke en praktische Rotaryzaken van belang: de Shelterboxactie, het Vocational seminar, de PETS en Assembly, de RYLA en vooral de Districtsconferentie van 10 mei horen in uw agenda.

Verder staat in deze brief nuttige informatie over de vernieuwde website met App van ons district en van de RAN, over correcties in de Ledenadministratie en de aanpassing van de clubstatuten.

Tenslotte houd ik uw aandacht op polio en de Conventie in Sydney.

Ik wens u en de uwen prettige feestdagen en een goed 2014.

Jan Lucas Ket
Gouverneur 2013-2014 District 1580 RI

agenda district

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen

10 mei 2014

Districtsconferentie

Storm voorbij, nog steeds nood

Shelter Box logo

Stel je voor: je hebt een enorme storm over je heen gekregen en bent huis en haard kwijt. Dan is het fantastisch als de rest van de wereld tenten en basisbenodigdheden begint te sturen. Een groot district in Nederland blijft ondanks zeer genereuze steun van goede clubs achter bij de vraag van de zeven Nederlandse gouverneurs: Iedere Club één Shelterbox.

Vraag je clubbestuur om actie

seminar arbeidsethos

http://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/vocational_service/seminar.doc/seminar-1.png

Tijdens dit multidistrict seminar op 8 februari 2014 in Eemnes, met drie lezingen en enkele workshops, stellen wij plichtsbesef, discipline, moraal, ethiek, integriteit, verantwoordelijkheid voor niveau en kwaliteit en voor de consequenties daarvan aan de orde. Bovendien proberen we samen antwoorden te vinden. Het is een unieke mogelijkheid om Rotarians uit andere districten te ontmoeten omdat dit een gezamenlijk initiatief is van drie districten.

Hier worden relaties gelegd die de onderlinge samenwerking bevorderen.

 

ryla in ijmond

De RYLA in IJmond, 7 en 8 maart 2014, vraagt jonge ambitieuze professionals als deelnemer. Ga op zoek en sponsor een jonge kracht voor dit bijzondere Rotary evenement. Een goede Vocational daad voor nu en een potentieel lid voor later.

DISTRICTSCONFERENTIE 10 MEI 2014

C:\Users\Jan Lucas Ket\Documents\Rotary DG 2013-14\DisCon 2014\Pauli Blauwe Economie logo.jpg

Blauwe Economie, blauw naar de kleur van onze planeet zelf, is voor mensen de enige duurzame overlevingsstrategie. Biologische kringlopen en menselijk vernuft geven ons energie zonder verdere roofbouw op onze aarde. Generaties kunnen voldoende water, voedsel en energie eerlijk delen met herstel van de huidige ecologische footprint.

Tijdens de Districtsconferentie van Rotary District 1580 op 10 mei 2014 in Purmerend bespreken Gunter Pauli (hoogleraar, ondernemer, lid van de Club van Rome) en enkele andere gerenommeerde sprekers (o.a. dr. Koert van Mensvoort) deze optimistische visie. Zij leggen ons uit dat kennis van natuurkunde en biologie samen met creativiteit en verbeeldingskracht ons leiden naar de nodige vernieuwing.

Innovatieve ondernemers zullen ons laten zien, horen, voelen en proeven hoe deze Blauwe Economie werkt. Ondernemers die hun vakkennis delen, daardoor hun blik verruimen en tegelijk hun creativiteit bevorderen en zodoende voor elkaar en voor anderen werk en andere kansen scheppen. Nu en in de toekomst, ver weg en dichtbij. Dat is naar mijn mening de kern van Rotary. Dat maakt Blauwe Economie zo relevant voor Rotary.

aanpassingen website, app, lead

http://www.rotary.nl/voor-rotarians/landelijk/nieuws/websites.doc/websites-1.jpg

Deze maand wordt de website van ons district met de andere sites van Rotary in Nederland aangepast aan de nieuwe huisstijl van Rotary International.

Ook wordt de Rotary App voor Nederland geïntroduceerd.

Alle Rotarians krijgen deze maand een persoonlijke uitnodiging van de RAN om hun gegevens in LeAd te beoordelen en zo nodig te corrigeren.

standaard statuten rotaryclubs

MOP2013

De voor de Rotaryclubs in Nederland dwingend voorgeschreven standaard clubstatuten zijn op onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de besluiten van de Council on Legislation (COL) 2001, 2004, 2007, 2010 en 2013.

CONVENTIE IN SYDNEY

POLIO

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 RI

met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2