Maandbrieven DG Jan Lucas KET

FEBRUARI 2014

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/201401/201401-2.gif

Beste fellows,

Rotary staat voor internationaal begrip, onderlinge verstandhouding en vrede. Deze maand, februari, is gewijd aan ‘world understanding’.

Rotary is de grootste wereldwijde humanitaire service organisatie, laat ons dat nooit vergeten. We zijn met 1,2 miljoen Rotarians in 200 verschillende landen, in 34.000 clubs. Onze eigen Rotary Foundation werkt wereldwijd aan de voorwaarden voor vrede: conflictbeheersing zelf, armoedebestrijding, basisonderwijs, hygiëne, ziektepreventie en zorg voor moeder en kind.

Deze week gaat onze verkenningsmissie naar Gujarat, India om het Vocational Training Team uit district 3060 van april/mei voor te bereiden. Zie verder deze brief.

U bent als Rotarian welkom in elke Rotaryclub, waar dan ook. Maak dat eens mee, individueel of met clubgenoten. Zoek in het laatste geval wel eerst even contact. Zoek op de website van Rotary International via Clubfinder.

Jan Lucas Ket
Gouverneur 2013-2014 District 1580 RI
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2557/trhcx28dbxav7fx3yue2svafj9qaz74u/mailing-2.png

div_blue

AGENDA DISTRICT

agenda

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar Arbeidsethiek, Eemnes

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen, Assembly 8 maart

10 mei 2014

Districtsconferentie over Blauwe Economie in Purmerend

div_blue

SEMINAR: WAAROM WERKEN WIJ?

http://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/vocational_service/seminar.doc/seminar-1.pngEr is nog een aantal plaatsen vrij voor het multidistrict vocational seminar over Arbeidsethiek op 8 februari in Eemnes. Hier nog eens de link naar programma en inschrijving.

div_blue

RYLA IN IJMOND

De RYLA in IJmond, 7 en 8 maart 2014, vraagt jonge ambitieuze professionals als deelnemer. Ga op zoek en sponsor een jonge kracht voor dit bijzondere Rotary evenement. Een goede Vocational daad voor nu en een potentieel lid voor later.

div_blue

DISTRICTSCONFERENTIE 10 MEI 2014

C:\Users\Jan Lucas Ket\Documents\Rotary DG 2013-14\DisCon 2014\Pauli Blauwe Economie logo.jpgHet programma van de Districtsconferentie Blauwe Economie staat al op de website. Inschrijven kan ook.

Blauwe Economie, blauw naar de kleur van onze planeet zelf, is voor mensen de enige duurzame overlevingsstrategie.

Biologische kringlopen en menselijk vernuft geven ons energie zonder verdere roofbouw op onze aarde. Generaties kunnen voldoende water, voedsel en energie eerlijk delen met herstel van de huidige ecologische footprint.

Tijdens de Districtsconferentie in Purmerend bespreken Gunter Pauli (hoogleraar, ondernemer, lid van de Club van Rome) en enkele andere gerenommeerde sprekers (o.a. dr. Koert van Mensvoort) deze optimistische visie. Zij leggen ons uit dat kennis van natuurkunde en biologie samen met creativiteit en verbeeldingskracht ons leiden naar de nodige vernieuwing.

Innovatieve ondernemers zullen ons laten zien, horen, voelen en proeven hoe deze Blauwe Economie werkt. Ondernemers die hun vakkennis delen, daardoor hun blik verruimen en tegelijk hun creativiteit bevorderen en zodoende voor elkaar en voor anderen werk en andere kansen scheppen. Nu en in de toekomst, ver weg en dichtbij. Dat is naar mijn mening de kern van Rotary. Dat maakt Blauwe Economie zo relevant voor Rotary.

Lees verder http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2565/rqrngm57j46vg8v2w2q2xwpx5ra7928w/mailing-10.png

div_blue

DISTRICTSASSEMBLY 8 MAART

assembly-1Op de voorjaarsassembly op zaterdagochtend 8 maart in Purmerend staan o.a. op de agenda de districtsbegroting 2014-2015 en de aanwijzing van onze vertegenwoordigers voor de Council on Legislation 2016.

div_blue

CONVENTIE IN SYDNEY

div_blue

POLIO

Tijdens de succesvolle fundraising eind december in RC Bergen (ruim € 5000 voor polio, dus na triplering ruim €15.000) hield ik deze rede

Onderstaand filmpje is nog zeer actueel:

div_blue

DISTRICT WATERWERKGROEP

De actie voor de waterfilters voor de Filippijnen heeft bijna €2.500 opgeleverd.

De gulle gevers worden hartelijk bedankt.

Wie nog wil bijdragen: dat kan t.n.v. Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Sloterdijk, op NL76INGB0006337020

div_blue

VOCATIONAL TRAINING TEAM

Van half april tot half mei bezoekt een Vocational Traning Team uit District 3060 (Gujarat, India) ons district om zich te bekwamen in waterbeheersing, drinkwatervoorziening, riolering en afvalverwerking. Vijf professionals bereiden zo een serviceproject in India voor.

De Indiërs zullen hier in principe home-stay genieten, daarvoor vraag ik clubs via enkele regiovoorzitters om gastvrijheid als het trainingsprogramma vast staat. Het zou fantastisch zijn als we van half april tot half mei de (kosteloze) beschikking hebben over een gastenverblijf in het centrum van ons district. Dat vermindert de druk op individuele Rotarygezinnen.

Deze week gaat een kleine verkenningsmissie naar India onder leiding van oud-voorzitter van de Districtswaterwerkgroep Peter Wiers, met genomineerd gouverneur Anne Legeland en met Jan Nuboer en Heleen Verviers. We blijven met een blog en andere media op de hoogte van hun wedervaren.

div_blue

LANDELIJKE MEDIACAMPAGNE

Vanaf maandag 3 februari loopt landelijk de tweede reeks televisie- en internetcampagnes met de nadruk op ledenwerving.
In dit tweede blok is gekozen voor het thema ‘water’.

Het doel is om de successen, die Rotary inmiddels heeft bereikt op het gebied van water in te zetten en zo de belangstelling van potentiële leden te wekken.

Op tv is gekozen voor een commercial, die op alle regionale zenders in Nederland wordt uitgezonden.

Gelden voor deze campagne zijn voor een gedeelte beschikbaar gesteld door de Nederlandse districten en (na goedkeuring van de ingediende grant-aanvraag) grotendeels aangevuld door Rotary International.

In mei a.s. volgt de derde en laatste mediacampagne met als onderwerp ‘laaggeletterdheid’.

div_blue

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 RI

met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2