Maandbrieven DG Jan Lucas KET

JANUARI 2014

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/201312.doc/201312-2.gif

Beste Fellows,

Onze 'Rotary awareness', het ‘dat en hoe’ we ons van Rotary bewust zijn, heeft niets aan praatjes en weinig aan plaatjes. Ons bewustzijn van Rotary stoelt op onze waardering voor de eigen club. Die waardering berust weer op ons eigen engagement met Rotary, op de betrokkenheid van de andere leden en op onze fellowship, op de kwaliteit van het programma en de effectiviteit van de projecten. Fellowship, programma en projecten voeden onze trots op Rotary.

Wij moeten kritisch zijn op de kwaliteit van onze club. Alleen met een juist gevoel van fierheid en eigenwaarde halen we buitenstaanders als gasten en sprekers in onze club. Alleen met gerechtvaardigde trots verleiden we nieuwe leden en nodigen we partners in service met succes uit.

Er is geen enkele reden onze eerlijke trots voor Rotary, dichtbij of veraf, te verbergen. Dat zou zelfs onverstandig zijn. Onze positieve uitstraling immers maakt anderen bewust van Rotary en kan hen zo bij Rotary betrekken.

Ledenbeleid, uitstraling en projecten beïnvloeden elkaar, versterken elkaar.

Vertel daarom wat je club doet, laat Rotary aan het werk zien, op de open website van de club, in de projectdatabase van ons district, in Rotary Showcase. Op Facebook en Twitter. Thuis, op je werk, in je familie en op de sportclub.

Verbeter zo de Rotary awareness van buitenstaanders.

Een tip. Is je club een PIN automaat, laat dan vooral cheques zien. Is je club liever geen PIN automaat toon dan alleen de inzet van hoofd, hart en handen.

En draag in beide gevallen je speldje.

Jan Lucas Ket
Gouverneur 2013-2014 District 1580 RI
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2557/trhcx28dbxav7fx3yue2svafj9qaz74u/mailing-2.png

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2558/a752ry2k3jwjcxjd32eh63zfgchyqqvz/mailing-3.gif

AGENDA DISTRICT

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2559/hria6ekgiqkr53unpdyhndt2z9ni5xce/mailing-4.png

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar Arbeidsethiek, Eemnes

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen, Assembly 8 maart

10 mei 2014

Districtsconferentie over Blauwe Economie in Purmerend

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2560/nncs6ensvje5v9mfsactn3u6u9syc9k9/mailing-5.gif

SEMINAR ARBEIDSETHOS

http://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/vocational_service/seminar.doc/seminar-1.pngVorige week ontvingen alle Rotarians een uitnodiging voor het interessante multidistrict vocational seminar over Arbeidsethiek op 8 februari in Eemnes Hier nog eens de link naar programma en inschrijving.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2563/4p5q4h7t6399r7j9uveztmhnxstb7gbn/mailing-8.gif

DISTRICTSCONFERENTIE 10 MEI 2014 PURMEREND

C:\Users\Jan Lucas Ket\Documents\Rotary DG 2013-14\DisCon 2014\Pauli Blauwe Economie logo.jpgHet programma van de Districtsconferentie Blauwe Economie staat nu op de website.

Inschrijven kan ook al.

Blauwe Economie, blauw naar de kleur van onze planeet zelf, is voor mensen de enige duurzame overlevingsstrategie. Biologische kringlopen en menselijk vernuft geven ons energie zonder verdere roofbouw op onze aarde. Generaties kunnen voldoende water, voedsel en energie eerlijk delen met herstel van de huidige ecologische footprint.

Tijdens de Districtsconferentie in Purmerend bespreken Gunter Pauli (hoogleraar, ondernemer, lid van de Club van Rome) en enkele andere gerenommeerde sprekers (o.a. dr. Koert van Mensvoort) deze optimistische visie. Zij leggen ons uit dat kennis van natuurkunde en biologie samen met creativiteit en verbeeldingskracht ons leiden naar de nodige vernieuwing.

Innovatieve ondernemers zullen ons laten zien, horen, voelen en proeven hoe deze Blauwe Economie werkt. Ondernemers die hun vakkennis delen, daardoor hun blik verruimen en tegelijk hun creativiteit bevorderen en zodoende voor elkaar en voor anderen werk en andere kansen scheppen. Nu en in de toekomst, ver weg en dichtbij. Dat is naar mijn mening de kern van Rotary. Dat maakt Blauwe Economie zo relevant voor Rotary.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2566/v9ivvfzn5w8nawg3sa8hkb435ty2jfct/mailing-11.gif

RYLA IN IJMOND

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2567/r7qqyhdkedxxt7bahbqjgz7iv45p9pzk/mailing-12.pngDe RYLA in IJmond, 7 en 8 maart 2014, vraagt jonge ambitieuze professionals als deelnemer. Ga op zoek en sponsor een jonge kracht voor dit bijzondere Rotary evenement. Een goede Vocational daad voor nu en een potentieel lid voor later.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2572/znfuhebtjdizu2hwhyc4rk7sgw7qb88f/mailing-17.gif

VOCATIONAL TRAINING TEAM DISTRICT 3060 (INDIA)

trfVan half april tot half mei bezoekt een Vocational Traning Team uit District 3060 (Gujarat, India) ons district om zich te bekwamen in waterbeheersing, drinkwatervoorziening, riolering en afvalverwerking. Vier tot vijf professionals bereiden zo een serviceproject in India voor.

Begin februari is een kleine verkenningsmissie in India onder leiding van oud-voorzitter van de Districtswaterwerkgroep Peter Wiers, met genomineerd gouverneur Anne Legeland, en met Jan Nuboer en Heleen Verviers.

De Indiërs zullen hier in principe home-stay genieten, daarvoor vraag ik clubs via enkele regiovoorzitters om gastvrijheid als het trainingsprogramma vast staat. Het zou fantastisch zijn als we nu al weten dat we van half april tot half mei de (kosteloze) beschikking hebben over een gastenverblijf in het centrum van ons district. Dat vermindert de druk op individuele Rotarygezinnen.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2572/znfuhebtjdizu2hwhyc4rk7sgw7qb88f/mailing-17.gif

COUNCIL ON LEGISLATION 2016

Voor de Council on Legislation (CoL) van 2016 dient het district voor 30 juni 2014 een vertegenwoordiger aan te geven. Aan de districtsassembly van 8 maart wordt voorgesteld om PDG Alfred Schrijver als 'representative' en DG Jan Lucas Ket als 'representative-alternate' te benoemen.

Wijzigingsvoorstellen op de 'Constitutional documents' (Rotary International constitution and bylaws and the standard Rotary club constitution) moeten worden ingediend voor het eind van 2014.

Zie voor verdere details de Manual of Procedure (MoP)

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2572/znfuhebtjdizu2hwhyc4rk7sgw7qb88f/mailing-17.gif

CLUBBESTUREN 2014-2015 IN LEAD

Reglementair behoren de clubbesturen voor het komende Rotaryjaar per 1 januari te zijn vastgesteld. Ik nodig de secretarissen uit mutaties zo spoedig mogelijk in LeAd in te voeren.

Vooral onervaren inkomende secretarissen en penningmeesters zijn welkom op de zaterdagsessies van de PETS.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2565/rqrngm57j46vg8v2w2q2xwpx5ra7928w/mailing-10.png

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2577/e42yt3ftzkq78wnn5qczwgn66tzgg43b/mailing-22.gif

CONVENTIE IN SYDNEY

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2580/wj6v7mfcvjwhqii6qn47snhyr53n9gzd/mailing-25.gif

POLIO

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2581/pzpz82ijgpfbnpzgege6ghkduguegghj/mailing-26.jpg

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2582/f8xt2s6vz9aiumtby3g6ybmju6fsyxyp/mailing-27.gif

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 RI

met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2