Maandbrieven DG Jan Lucas KET

Juli 2013

JULI 2013

Deze maandbrief is bestemd voor de voorzitters en secretarissen van de Rotaryclubs in District 1580 van Rotary International en staat voor alle belangstellenden op de website van het district.

Het Rotaryjaar 2013-2014 is begonnen

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/logo2013_2014.gifIn de weekberichten lees ik dat jullie enthousiast en boordevol ideeën en goede bedoelingen zijn gestart. In één weekbericht werd met instemming uit mijn PETS boek geciteerd: "Engage Rotary, Change Lives, dit thema vraagt van ons Rotarians persoonlijke betrokkenheid met Rotary: meedoen en vooral ook genieten. Het vraagt bovendien van ons dat we anderen bij Rotary betrekken, als lid of als partner in service. We moeten relevant zijn in onze gemeenschap. Alleen zo, met onze volle inzet, kunnen we effectief levens verbeteren en doen we er toe. In ons jaar en in de jaren die komen."

Ik wens jullie succes en veel genoegen

Conventie Lissabon

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/lisbon.gifWe moeten nooit vergeten, en mijn taak is het om jullie daaraan te herinneren, dat Rotary een wereldwijd netwerk is van 1,2 miljoen vrijwilligers uit meer dan 200 landen. De Rotary Conventie is daarvan een tastbare uiting. Het is een kermis, beter nog een jaarmarkt. Een gelegenheid om fellows in service te ontmoeten en nieuwe partners voor projecten te vinden.

Ik bezocht dit jaar de conventie in het wel heel bijzondere Lissabon, een conventie van 20.000 Rotarians. In de plenaire zittingen in een arena kregen we een update van alle belangrijke activiteiten. Veel had ik daarvan al een half jaar eerder bij mijn training in San Diego gehoord.

In break-out sessies (uit tientallen moet je enkele kiezen) ben ik getroffen door activiteiten op het gebied van conflictbeheersing en vrede (samenhangende programma's in een tiental gebroken steden), enorme vorderingen in zorg aan zwangere vrouwen rond de geboorte en aan jonge moeders (een al tien jaar durend effectief programma in Nigeria) en een nadere update van ons geweldige polio programma.

Tot nu toe in 2013 weer 60% minder verlammingen in endemische landen en een alerte reactie op de uitbraak in Somalië en Ethiopië.

Ons succesvolle polio programma krijgt dit jaar opnieuw steun van de Bill en Melinda Gates Foundation. Aan elke dollar die Rotarians sinds juni 2013 bijdragen voegt dat fonds twee toe. Mijn club gaf de afgelopen maand €500, dat wordt onverwachts €1500, goed voor bijna 20.000 vaccins. Dat zet zoden aan de dijk. 

De volgende Conventie is in juni 2014 in Sydney. Maak het mee.

Clubstatuten na de Council on Legislation

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/col2013.gifMet de Council on Legislation, afgelopen april, zijn de standaard clubstatuten weer aangepast.

Elke Rotaryclub in de wereld is gebonden aan die statuten. Om de Nederlandse Rotaryclubs verenigingen naar Nederlands recht te laten zijn, wordt de komende weken in opdracht van het Nederlandse gouverneursberaad en met goedkeuring van Rotary International een vertaling gemaakt met enkele aanvullende bepalingen.

Clubs die momenteel bezig zijn met een herziening van hun statuten kunnen beter even wachten tot de nieuwe versie op de landelijke website staat. Alleen die versie telt (of de originele Engelse tekst) alle andere versies zijn onreglementair. Met de nieuwe versie kan een club naar een notaris voor het formeel laten vastleggen van zijn statuten.

Blauwe formulier, clubbezoeken

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/bl_form.gifEen overijverige RAN medewerker heeft mijn blauwe formulier iets prematuur en in enkele gevallen dubbel naar jullie gestuurd. We gaan het ermee doen. De vragen spreken voor zich, naar de antwoorden kijk ik verlangend uit.

Stuur het formulier naar me terug (dg2013-14@rotary-d1580.nl) zodra je het hebt ingevuld, ook als ik pas over maanden op bezoek kom. Graag een kopie naar upload.2013_20.lhf8c9hw1k@u.box.com (Het extra mailadres op het formulier zelf leidt naar een alternatieve map in mijn Box archief, geen groot probleem)

Ik begin mijn clubbezoeken al deze maand, ik kijk ernaar uit. De agenda van de bezoeken staat op de districtswebsite. In principe laat ik in de week voor mijn bezoek van me horen.

Rotary Foundation District Grants

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/trf_logo.gifIk herinner jullie aan de deadline voor het indienen van een aanvraag voor een District Grant: 1 september. Dan kan het geld 1 december beschikbaar zijn. Voor Global Grants kun je tot half maart bij de Foundation commissie terecht.

Agenda district

12 oktober 2013

Districtswerkdag: Assembly en workshops over o.a. financiën, Rotary Foundation training inclusief update polio, Mediacommissie

21 november 2013

Nieuwe ledenbijeenkomst met een parallel sessie van clubledenfunctionarissen

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen

10 mei 2014

Districtsconferentie

Districtsconferentie 10 mei 2014

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/images/bl_economy01.gifDe conferentie is, naast al mijn organisatorische bemoeienis, mijn inhoudelijke bijdrage aan ons district in 2013-2014.

In de brief waarmee ik professor Gunter Pauli, de ontwerper van de "Blauwe economie" uitnodigde als spreker staat de opzet van mijn Districtsconferentie wel omschreven. Pauli antwoordde binnen twee uur dat hij komt, uit Kaapstad:

"Op 10 mei 2014 organiseert mijn Rotarydistrict 1580 (grofweg de Nederlandse provincie Noord-Holland met 3000 leden in 79 Rotaryclubs), waarvan ik in het bestuursjaar 2013-2014 als gouverneur de leiding heb, zijn jaarlijkse conferentie. Een belangrijke bijeenkomst voor ontmoeting en inspiratie. Ik wil die dag innoverende ondernemers bijeen brengen om hun visie en ontwikkelingen te laten horen, te tonen, voelen en ruiken, anderen er deelgenoot van te maken.

Rotary is een gevarieerd netwerk van vrijwilligers, die als leaders and professionals ethiek in werk en maatschappelijk en persoonlijk leven ernstig nemen en die zich willen inzetten voor verbetering van het leven van anderen, nu en vooral voor komende generaties. Eerlijk kansen geven en duurzaamheid bevorderen horen daarbij.

In het huidige gedeprimeerd economisch klimaat zoeken we moeizaam naar nieuwe mogelijkheden. Ondertussen bestaan ernstige ecologische dreigingen. De kortetermijnproblemen belemmeren bij veel mensen een brede visie op de toekomst.

Een ruime blik, creativiteit, verbeeldingskracht en speels denken zijn zaken die we moeten inzetten. Elegante, efficiënte en effectieve oplossingen kunnen ons inspireren onze voeding, huisvesting, energievoorziening en logistiek duurzaam te verbeteren, liever nog op een andere leest te schoeien. Die oplossingen moeten en kunnen onze wereld in alle opzichten schoner maken, ook esthetisch.

Als kinderarts ben ik steeds getroffen door de elegante oplossingen die de biologie ons leert, door de kringloop van het leven en ecologisch evenwicht. Uw pleidooi voor een 'blauwe economie' sluit daarbij perfect aan. Ik heb uw publicatie daarover gelezen en ik was het afgelopen jaar bij uw lezing in Paradiso in Amsterdam. Ik ben er trots op dat het ambassadorial scholarship van de Rotary Foundation u in uw ontwikkeling heeft mogen helpen en ik stel het op prijs dat u dat op uw website schrijft.

Mijn verzoek: wilt u inspirerend spreker zijn op mijn Districtsconferentie?

Daarnaast vraag ik of u tips heeft waarmee ik ook kinderen de blauwe economie kan laten ervaren. Ik wil immers niet alleen presentaties en een soort markt organiseren, maar ook een practicum, dus zelf aan het werk, voor jong en oud.

Ik zie met belangstelling naar uw reactie uit. Uw welwillendheid zal mij helpen om mijn district te inspireren zijn dienstbaarheid te richten op een duurzame, eerlijke en schone toekomst."

Willen jullie als clubfunctionarissen al uitkijken naar innoverende ondernemers die hun projecten willen presenteren? En verder natuurlijk de datum in jullie eigen agenda zetten en je club informeren!