Maandbrieven DG Jan Lucas KET

Oktober 2013

OKTOBER, VOCATIONAL SERVICE MONTH

Aan alle Rotarians in District 1580 met een geldig e-mail adres in LeAd

Speel met de vele links in deze brief!

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/1804/uwmfbjm9853ccfxh5e29b9xdqcxeirz6/mailing-1.jpg

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/1805/277v64x9gbvxxvrftpr8r5h6xp7nhdc5/mailing-2.jpg

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/1806/vwb24tuu2a5eebbcr7maemjdyc4mpvra/mailing-3.jpg

Beste Fellows

Ons beroep is onze gift aan Rotary. Wij geven met ons karakter en met onze kennis en ervaring, ons referentiekader en ons netwerk aan dienstbaarheid een hart, een hoofd en handen.

Rotary is niet ingewikkeld. Wij hebben in het leven kansen gekregen, vaak bij toeval en geluk. Wij hebben die kansen benut en we hebben een maatschappelijke positie verworven waarbij wij het leven van anderen kunnen beïnvloeden.

Rotary geeft ons de gelegenheid alle aspecten van ons beroep met elkaar te delen en zo te bundelen. Met deze som, die meer is dan de delen, geven wij vervolgens kansen aan hen die tot nu toe minder geluk hebben in het leven dan wij.

We geven die kansen dichtbij en ver weg, want Rotary is een internationaal netwerk.

Kennis nemen van elkaars beroepen verrijkt ons leven, kweekt in een versnipperde en gespecialiseerde samenleving onderling begrip en bevordert innovatie. Dat zijn kansen voor anderen, maar ook voor onszelf.

Toon de samenleving waar Rotary voor staat: met stages, uitwisselingen, (bij)scholingen, trainingen (RYLA en VTT), beroepenvoorlichting, steun (JobRotary).

Jullie kunnen programma's ontwikkelen en dan doorgeven aan professionele partijen: het Rotarywiel als symbool voor beweging, innovatie en verandering.

Er is nog wat met Vocational.

Rotary vraagt van ons inspanning, rechtschapenheid en rechtvaardigheid. Altijd en overal. We houden onszelf en elkaar de spiegel van de Four-way test voor. Laten we er voor waken met die spiegel buitenstaanders te verblinden. Ethiek is onze zaak, stimuleer daarover de discussie. Die is bovendien heel goed voor de fellowship.

kinderarts 1981 - 2011

Agenda District

agenda_small

12 oktober 2013

Districtswerkdag: Assembly en workshops over o.a. financiën, Rotary Foundation training inclusief update polio, Mediacommissie

21 november 2013

Nieuwe ledenbijeenkomst met een parallel sessie van clubledenfunctionarissen

25 november 2013

Symposium WaterWerkgroep District 1580

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen

10 mei 2014

Districtsconferentie

Conventie Sydney

C14 Sydney-4p

Denk nu al aan de RI Conventie in Sydney in juni 2014.

Vroeg aanmelden loont.

GOUVERNEURSCHAP 2016-2017

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/1811/n4ur9umh3rfa5yz235ufvu8ai6h3yz4c/mailing-8.png

Ik vraag nog eens alle clubs om geschikte kandidaten als opvolg(st)er van de opvolgster van mijn opvolger. Harde eisen zijn zeven jaar Rotarian en oud-clubvoorzitter bij aanvang van het gouverneursjaar.

Noem mij of Districtssecretaris PDG Alfred Schrijver namen (in alle discretie).

polio

Deze maand start een PR campagne van Rotary in Nederland, speerpunt is onze succesvolle polio campagne. Denk ook aan de triplering van onze bijdrage aan ‘End Polio Now” door de Bill and Melinda Gates Foundation.

Klik hier voor achtergrond informatie

En doe na een passende gift mee met de campagne “This Close”

Watersymposium

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/1813/2bxy5xsx66k9vxjrpgzdbke8zuwkryfx/mailing-10.png

In het PWN Bezoekerscentrum De Hoep te Castricum is op maandag 25 november het Watersymposium van ons district over het zuiveren van water in Noord-Holland en in ontwikkelingslanden.

PWN is onze gastheer.

Kosten: € 20 inclusief maaltijd.
Schrijf in: info@efamiliebedrijfskunde.nl

Districtsconferentie 10 mei 2014

bl-econ

Tijdens de conferentie over Blauwe Economie wil ik aan innovatieve ondernemers de gelegenheid geven zich met hun uitgewerkte ideeën aan ons te presenteren. Ik ontmoet hierover bij mijn bezoeken aan de clubs veel enthousiasme.
Willen jullie in je omgeving uitkijken naar geschikte kandidaten en me daarop attent maken?
Zie voor verdere informatie Zeri en mijn eerdere nieuwsbrief.

vlielandkamp

http://www.rotary.nl/vlielandkamp/20101017_voorpagina.doc/20101017_voorpagina-1.jpg

Het is nu ook tijd deelname aan het Vlielandkamp te plannen.