Maandbrieven DG Jan Lucas KET

September 2013

Youth Service staat deze maand in Rotary centraal. Aandacht dus voor Jeugd, veraf maar ook heel dichtbij: bestrijden van armoede en ongeletterdheid, bevorderen van gezondheid en ontplooiing, kansen geven. In ons land organiseert Rotary het Vlielandkamp en in ons district organiseren Rotaryclubs verschillende regionale projecten voor kansarme kinderen.

Rotarians doen ook mee aan de Weekendschool en de Weekend Academie. Het zijn prachtige activiteiten waarmee we effectief levens veranderen. Doe mee!

Fellows in Rotary

Bij Jeugd hoort onze betrokkenheid en steun aan Rotaract en Rotaracters, onze partners in service en onze toekomst. Idealiter zie ik in elke regio tenminste één Rotaractclub. Handig voor bij voorbeeld een regionale introductiecursus over Rotary.
Het meest intensief van Jeugd en Rotary is de individuele jeugduitwisseling. Gelukkig hebben we daarvoor de landelijke organisatie, de MDJC. Hulde aan alle Rotarians en partners die dit programma al decennia lang mogelijk maken.

Ik wijs graag op de informatiedag van de MDJC voor alle soorten uitwisselingen op 14 september in Woerden

De jaarkinderen zijn de afgelopen maand ontvangen gekomen en uitgezonden.

Uitwisselingen, uitzendingen en ontvangsten kunnen ook korter dan een jaar. Er zijn aantrekkelijke programma's van enkele weken tot drie maanden.

Het vraagt geen dure verblijfsvergunning, het legt geen jaar beslag op club en pleegouders en is flexibel qua leeftijd. Zo is het New Generations Exchange (NGE) programma voor 18 tot 25 jarigen bij uitstek geschikt voor een beroepsstage met een sociaal en cultureel programma. Dat is Jeugd, Vocational, International en Fellowship in één keer. Met Rotaracters samen dus heel erg Rotary. Je club kan het nog dit Rotaryjaar organiseren.

districtswerkdag 12 oktober

nieuwe richtlijnen pr

Op 26 augustus 2013 heeft Rotary International wereldwijd de nieuwe huisstijl gepresenteerd.

In een volledig vernieuwde “Visual and Voice Guidelines” wordt een overzicht getoond van de aanpassingen aan logo’s met daarbij ook achtergrond-informatie waarom en hoe het “merk Rotary” gepresenteerd dient te worden.

gouverneurschap 2016-2017

Ik vraag alle clubs om geschikte kandidaten als opvolg(st)er van de opvolgster van mijn opvolger. Harde eisen zijn zeven jaar Rotarian en oud-clubvoorzitter bij aanvang van het gouverneursjaar.

Noem mij of Districtsecretaris PDG Alfred Schrijver namen (in alle discretie).

polio

Ter gelegenheid van mijn gouverneursbezoek doneerde RC Amstelveen-Amstel €500 aan “End Polio Now”. Met de triplering door de Bill and Melinda Gates Foundation is dat € 1500. Stel je voor dat elke club dat doet, dan zou ons district dit jaar € 120.000 bijdragen. Dat zijn meer dan 150.000 doses poliovaccin.

Klik hier voor achtergrond informatie

En doe na een passende gift mee met de campagne “This Close”

Agenda District

agenda_small

12 oktober 2013

Districtswerkdag: Assembly en workshops over o.a. financiën, Rotary Foundation training inclusief update polio, Mediacommissie

21 november 2013

Nieuwe ledenbijeenkomst met een parallel sessie van clubledenfunctionarissen

8 februari 2014

Multidistrict Vocational seminar

7 & 8 maart 2014

PETS (7 maart alleen inkomend voorzitters) en 8 maart alle inkomend functionarissen

10 mei 2014

Districtsconferentie

Districtsconferentie 10 mei 2014

bl-econ

Tijdens de conferentie over Blauwe Economie wil ik aan innovatieve ondernemers de gelegenheid geven zich met hun uitgewerkte ideeën aan ons te presenteren.
Willen jullie in je omgeving uitkijken naar geschikte kandidaten en me daarop attent maken?
Zie voor verdere info mijn eerdere nieuwsbrief.

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 – Rotary International
met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2