Nieuwsbrieven DG Hetty Deinum

d1580

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

AGENDA

Datum

Bijeenkomst

Tijd

za 4 februari

Rotary Foundation Seminar in Antwerpen

9.45 – 17.00 uur

za 11 februari

Indonesië dag in Arnhem

9.30 – 15.00 uur

vr&za 10&11 maart

NL Doet

2 dagen

vr&za 17&18 maart

PETS 2017 in Haarlem

vr 17.00 – za 14.00 uur

vr&za 24&25 maart

RYLA, georganiseerd door regio Amsterdam Historisch in Amsterdam

vr 17.00 – za 18.00 uur

10-14 juni

Internationale Rotary Conventie Atlanta

 

div_blue

HALVERWEGE HET ROTARYJAAR

En de mooiste helft komt nog! Met genoegen wens ik, namens de staf van ons district, alle leden van onze 79 Rotaryclubs en hun naasten een goed en gezond 2017 toe! Nu we weer op weg gaan naar meer lichte dagen kunnen we onze clubs via alle activiteiten nog beter zichtbaar maken!

Het afgelopen halfjaar heb ik kennis gemaakt met veel clubs, in een grote variatie aan bezoeken. Of het nu in de vroege ochtend, tijdens een smakelijke lunch of bij een vroege of late avondsessie was, iedere club gaf haar eigen unieke sfeer en karakter prijs. Bijzonder waren vooral de zogenaamde ‘multiclubbezoeken’, waarbij twee of meer clubs een gezamenlijke bijeenkomst organiseerden. Behalve dat dergelijke clubbezoeken voor een gouverneur efficiënt zijn, is mijns inziens het belang voor de betrokken clubs vele malen groter. Uitwisseling van ideeën en werkwijzen bij b.v. het werven van nieuwe leden en gezamenlijk activiteiten en projecten ondernemen maakt Rotary alleen maar sterker. De komende jaren zal deze vorm van gouverneursbezoeken steeds meer gestimuleerd worden. Rotary International juicht dit ook van harte toe, heb ik gemerkt.

Over ledenwerving gesproken! Graag breng ik nogmaals een aantal ideeën en nieuwe ‘regels’ over dit onderwerp onder de aandacht via http://rotary.nl/nieuws/ledenwerving
We ontmoeten elkaar ongetwijfeld ook de komende maanden.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/3221/3qsf4wxzbqht4tntibftktwxha9z9978/mailing-5.png

div_blue

ROTARY FOUNDATION SEMINAR IN ANTWERPEN

Alle Nederlandse Rotarians en Rotaracters vieren ‘100 jaar Rotary Foundation’ samen met de Belgen, Luxemburgers en Zwitsers op zaterdag 4 februari in het Radisson Blu Astrid Hotel,Koningin Astridplein 7, Antwerp (BELGIUM) (boven het Thalysstation, Antwerpen Centraal). In de ochtend bespreken we het spanningsveld tussen clubenthousiasme en de strenge eisen van de Foundation. We krijgen een update over polio en recente ontwikkelingen van poliovaccins.

Na de lunch komen verschillende aspecten van fondsenwerving aan de orde.

Tot slot twee aanstekelijke verhalen uit partnerinstituten: Europa College Brugge over vrede en veiligheid en UNESCO-IHE Delft over water en sanitatie. Er is ruim gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën.

div_blue

INDONESIËDAG 2017

De vooraankondiging was al gedaan!

Nu is ook het programma voor de Indonesiëdag op zaterdag 11 februari in Arnhem bekend.

De inhoud van deze dag bevordert een goede samenwerking tussen Rotaryclubs in Nederland en Indonesië.

div_blue

BESTUUR 2017-2018: NU IN LEAD

Het is weer tijd om het nieuwe bestuur voor het komende clubjaar 2017-2018 in LeAd in te voeren.

En omdat de gegevens van alle clubs en Rotarians in ons District 1580 automatisch gesynchroniseerd worden met RI hoeft er niets meer gemuteerd te worden bij Rotary International.

Ons systeem neemt de functies en bijbehorende namen mee en zorgt, dat deze bij RI worden bijgewerkt.

div_blue

FANTASTISCH RESULTAAT VOOR END POLIO NOW

Alle Rotaryclubs in Nederland hebben met elkaar een fantastisch resultaat bereikt: er zijn 14.069 doosjes tulpenbollen verkocht.

Na verdrievoudiging door de Bill & Melinda-gates Foundation gaat er € 435.000 naar End Polio Now. Met deze opbrengst kunnen in totaal 4.775.000 kinderen ingeënt worden tegen polio.

Veel dank is verschuldigd aan het EPN Tulpenteam, waarvan voor ons district Rob Beemster deel uit maakt.

Ook het komend clubjaar zetten we ons weer van harte in om de tulpenbollenactie tot een groot (nog groter!) succes te maken.

div_blue

“ROTARY HELPT” ZICHTBAAR IN ONS DISTRICT

De grote borden van Rotary Helpt zijn gesignaleerd door vele Rotarians! In het voorjaar worden ze nogmaals geëtaleerd om de belangstellende voorbijgangers nieuwsgierig te maken naar de talrijke activiteiten van Rotaryclubs, die ook in ons district worden gedaan.

Ik zag o.a. ‘Power to the pieper’ van RC Medemblik-Koggenland, het ‘Online consultatiebureau’ van RC Purmerend en ‘Toch op vakantie’ van RC Texel.

Een kleine greep uit de activiteiten die allemaal van grote waarde zijn voor de begunstigden. Maar er zijn nog zoveel meer activiteiten de moeite van het vermelden waard op www.rotaryhelpt.nl

Stuur een mail met een korte beschrijving en een foto van je opvallendste project van dit moment naar rotaryhelpt@rotarynederland.nl 

div_blue

AANDACHT VOOR ROTARY DOCTORS

De gezamenlijke Nederlandse Rotaryclubs richtten in 1994 de stichting Rotary Doctors Nederland (RDN) op. In veel ontwikkelingslanden schieten medische voorzieningen ernstig te kort. RDN zendt jaarlijks zo’n 50 artsen, tandartsen en specialisten op vrijwillige basis naar gebieden in deze landen om hulp te verlenen en mensen daar op te leiden.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/2579/nga2tzzpyi2rpxpyrwc2msjqhpsd5xam/mailing-24.png

Nu luidt Rotary Doctors Nederland de noodklok! De bijdragen van de Rotaryclubs zijn de laatste jaren dusdanig verminderd, dat de continuïteit van het werk van RDN gevaar loopt.
Graag vraag ik aandacht voor deze oproep

div_blue