Nieuwsbrieven DG Hetty Deinum

d1580

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016

AGENDA

Datum

Bijeenkomst

Tijd

23 t/m 27 november

GETS en Institute in Madrid

 

za 4 februari ’17

Rotary Foundation zone seminar

hele dag

za 11 februari ‘17

Indonesië dag in Arnhem

9.30 – 15.00 uur

vr&za 17&18 maart ‘17

PETS 2017

vr 17.00 – za 14.00 uur

vr&za 24&25 maart ’17

RYLA, georganiseerd door regio Amsterdam Historisch

vr 17.00 – za 18.00 uur

10-14 juni ’17

Internationale Rotary Conventie Atlanta

 

div_blue

LOPEN VÓÓR KERST EN VOOR HET GOEDE DOEL

Ze komen elke dag via de mail of Facebook wel een paar keer voorbij! Rennende kinderen en volwassenen met lachende gezichten in rode pakken met witte randen! Het plezier spat eraf! Zoveel Rotaryclubs in ons district brengen nu hun Santa Run onder de aandacht die ze ongeveer een week voor Kerst houden. Loop mee en dat doe je dan ook nog voor het Goede Doel! Mooie doelen zijn aan de Runs verbonden, zoals St. Bretels, ’t Praethuys, Challenge Day Nederland en Need4Care.

Iedere club kiest die doelen waar ze iets mee hebben of waaraan ze zich willen verbinden. Dat valt me ook op bij alle bezoeken die ik aan de clubs mag brengen. Of het nu de ontroerende ervaringen zijn met de Aanschuiftafel, de ambitie van Ontluikend Ondernemen of de oprichting van een nieuwe afdeling van Stichting Leergeld: ze bezielen of inspireren de clubs en mij ook!

Ik kan me voorstellen dat de nieuwsgierige lezer zich afvraagt: Wat zijn dat voor Goede Doelen en activiteiten die hier worden genoemd? Ik vertel er graag over! Dat ben je als District Gouverneur toch vooral: een DoorGeefluik van de ene Rotaryclub naar de andere. Met veel genoegen!

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/3221/3qsf4wxzbqht4tntibftktwxha9z9978/mailing-5.png
D:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\OOG voor Jeugd 2.jpg

 div_blue

PRESENTATIES DISTRICT INFORMATIEAVOND

infoVelen vonden de weg naar de District Informatieavond in Haarlem op 3 november.

Nieuwe leden, bestuursleden die zich bezighouden met het ledenbeleid van de clubs en geïnteresseerden in de Rotary Foundation werden voorzien van nieuwe en passende informatie.

div_blue

OPROEP DISTRICTSCOMMISSIE WATER

Ruim 50 deelnemers woonden op 7 november een interessant en leerzaam Waterseminar bij. Voor de Districtscommissie Water was het seminar ook een gelegenheid om een gebiedsgerichte aanpak voor water, sanitatie en hygiëne (WASH) in ontwikkelingsgebieden te bepleiten. Door georganiseerd samen te werken kun je het verschil maken! De oproep van de commissie is glashelder: ‘Word watercommissaris en ondersteun de WASH-aanpak!’ Op clubniveau betekent dit: benoem een watercommissaris en registreer deze in LeAd.

WAT MAG JE VAN DE DISTRICTSCOMMISSIE WATER VERWACHTEN?

-

Meer communicatie- en informatieverstrekking;

-

Beschikbaar stellen van een overzicht van de gerealiseerde projecten;

-

Stimuleren van samenwerking tussen de Rotaryclubs bij WASH-projecten.

div_blue

ROTARY HELPT MAAKT ROTARYCLUBS ZICHTBAAR

rotary-helpt-foto-interbestIn de vorige Nieuwsbrief maakte ik al melding van onze landelijke actie Rotary Helpt.

Zichtbaar maken wat Rotaryclubs doen is wat deze actie beoogt. Meer dan zichtbaar zijn de grote borden langs de snelwegen, die uitnodigen om naar de website www.rotaryhelpt.nl te gaan.

Ik nodig al onze Rotaryclubs uit om hun meest onderscheidend project d.m.v. tekst en beeld aan te melden via rotaryhelpt@rotarynederland.nl

Wees niet bescheiden!

div_blue

DISTRICT COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE: TOT DIENST VAN DE CLUBS

De centrale doelstelling van de DisCie Vocational Service is de clubs te ondersteunen Vocational Service als kernelement van Rotary (weer) een centrale plaats te geven.

Rotary is immers een beroepsorganisatie, die zich vanuit en met de beroepen dienstbaar wil opstellen ten opzichte van de maatschappij. Rotary poogt met 'maatschappelijk verantwoord' handelen de wereld een beetje beter te maken. Concreet betekent dit bij voorbeeld dat Rotarians hun tijd, kennis en kunde beschikbaar stellen om een opvanghuis te ondersteunen.

De commissie komt graag in contact met Rotaryclubs om hen deze ondersteuning te bieden en samen een plan van aanpak te maken. Leden van de commissie zijn graag bereid de betreffende clubs te bezoeken voor een presentatie of een inspirerende activiteit.
Laat het ons per email weten

div_blue 

TULPENBOLLEN VOOR END POLIO NOW

Tijdens de District Informatieavond in Haarlem daagde inkomend gouverneur Jan Karel Schlichte Bergen alle aanwezigen uit om nog diezelfde avond een mooie bestelling te plaatsen. Als eerste plaatste Frans Schoute van RC Amsterdam-Zuidoost die avond zijn bestelling. Hij krijgt een cadeaubon voor een rondleiding voor 5 personen in de Molen De Adriaan.

Met de grootste bestelling van 107 dozen ontvangt Frans Nollet van RC Amsterdam-Westertoren twee cadeaubonnen voor een rondleiding. Beide heren veel dank en plezier in De Adriaan!

cid:image002.jpg@01D23AB1.1AC360C0

div_blue

VLIELANDKAMP 2017

mailing-7De voorbereidingen voor Vlielandkamp 2017 zijn weer gestart!
In de periode 22 juli-10 augustus wordt het kamp twee keer gehouden voor die kinderen, die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen.

Alle clubs zijn geïnformeerd over veranderingen in de aanmeldprocedure.

Vanaf 1 december 2016 staan het ‘webformulier vooraanmelden’ en het ‘webformulier definitief aanmelden’ op de website. Uitvoerige informatie over het Vlielandkamp en de gewijzigde aanmeldprocedure is te lezen op de website www.rotary.nl/vlielandkamp

Behalve een kind sponsoren kunnen clubs ook op andere manieren een bijdrage leveren aan het Vlielandkamp. Genoeg ideeën hiervoor zijn ook te vinden op de website!