2017-2018

nieuwsflits

JANUARI 2018

AGENDA

Datum

Bijeenkomst

Tijd

14 – 20 januari 2018

International Assembly, San Diego

 

25 januari 2018

Introductie Collectief Boekhouden

10.30 uur

27 januari 2018

Rotary Foundation Seminar in Antwerpen

09.45 – 17.00 uur

9 & 10 maart 2018

NL Doet 2018

2 dagen

16 & 17 maart 2018

PETS 2018 in Burggolf Purmerend

vr 17.30 - za 14.00 uur

23 & 24 maart 2018

RYLA 2018 in het Haarlemmermeerse

vr 17.00 - za 18.00 uur

2 juni 2018

Manifestatie district ‘Het Verschil Gemaakt’

9.30-13.30 uur

23 t/m 27 juni 2018

Rotary International Conventie Toronto

 

div_blue

ROTARY, EEN NIEUW (HALF) JAAR TE GAAN!

Met genoegen wens ik, namens de staf van ons district, alle leden van onze 79 Rotaryclubs en hun naasten een goed en gezond 2018 toe! Nu we weer op weg gaan naar meer lichte dagen, kunnen we onze Rotaryclubs via alle activiteiten nog beter zichtbaar maken!

Een mooi voorbeeld van zichtbaarheid bood RC Amsterdam-Zuid. Het 65-jarig bestaan werd feestelijk gevierd, waarbij wijkprojecten van zeven goede doelen met een mooie donatie werden ondersteund. Op deze manier verbindt deze Rotaryclub zich met de buurt(organisaties) en is ook Rotary zichtbaar. Zie http://rotaryhelpt.nl/buurtcompliment

De komende maanden staat behalve veel clubactiviteiten ook een aantal gezamenlijke clubbijeenkomsten op de agenda. Hoe ze ook mogen heten: Rotary Regio Tour, Wintercarrousel of gouverneursavond, ze hebben allemaal tot doel om de clubs in een van onze (11) regio’s bij elkaar te brengen.

‘Bekend maakt Bemind!’ is mijn motto en dat geldt zeker voor Rotary. Elkaar weten te vinden, samen met een thema aan de slag gaan en projecten uitvoeren maakt Rotary niet alleen sterker, maar ook veel interessanter!

Ik hoop weer velen te ontmoeten het komend halfjaar! Met veel genoegen!

handtekening
handtekening2

div_blue

COLLECTIEF BOEKHOUDEN

Afbeelding met persoon, laptop, man, computer

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Veel Rotaryclubs meldden zich aan om deel te nemen aan het gratis, collectief boekhoudpakket voor ons district. De eerste introductiebijeenkomst vond plaats op 18 november in Zaandam en werd met veel belangstelling gevolgd.

De tweede bijeenkomst staat gepland op donderdag 25 januari om 19.30 uur.

Aanmelden kan nog steeds! Registreer je via https://www.rotary.nl/d1580/nieuws/clubadmin/

Afbeelding met schermafbeelding

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

div_blue

DISTRICT REDACTEUR

Afbeelding met tekst, krant

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidWeet hem te vinden! Cor Bravenboer van Rotaryclub Den Helder is vanaf dit clubjaar onze district redacteur. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de evenementen, activiteiten en projecten van de Rotaryclubs in ons district voor het voetlicht komen. Zowel voor het Rotary Magazine rotary.nl/rotarymagazine, Rotary Helpt rotaryhelpt.nl als onze website www.rotary.nl/d1580/ is hij de ‘schakel’!

Lever een stukje tekst, een flyer en een paar foto’s aan bij Cor via c.bravenboer@quicknet.nl en hij doet de rest.

div_blue

CLUBBESTUUR IN LEAD MUTEREN

In alle 34.000 Rotaryclubs wereldwijd zijn voor 1 januari de voorzitters voor 2019-2020 gekozen (elke club houdt zich immers aan de verplichte statuten?). Zo zijn een jaar geleden de voorzitters 2018-2019 ook benoemd. Deze nu inkomende voorzitters zijn in de LeAd ambtshalve gemuteerd, dat is nodig voor de PETS op 16 en 17 maart a.s. Willen de clubsecretarissen de overige bestuursleden voor het jaar 2018-2019 zelf even muteren. O ja, als er nu geen inkomend voorzitter in LeAd staat dan gaat de districtsstaf ervan uit dat de huidige voorzitter nog een jaar aanblijft. Corrigeren? Ook dat is een taak voor de clubsecretaris.

div_blue

ROTARACT- ROTARY

In de vorige Nieuwsflits kregen (de projecten van) onze Rotaractclubs behoorlijk veel aandacht. En terecht! Rotaract is een volwaardige partner binnen de grote Rotary ‘familie’. Dat betekent dat op gelijkwaardige basis projecten worden uitgevoerd door Rotaract en Rotary samen. In het verleden werden Rotaracters nog weleens ‘gebruikt’ om de garderobe te bemensen. Niet voor te stellen!

Dit jaar staan sowieso twee heuglijke Rotaract gebeurtenissen op stapel! Allereerst vieren we dat Rotaract Haarlem (moederclub is RC Santpoort-Brederode) op 23 februari wordt gecharterd. Een nieuwe Rotaractclub in ons district! Wie volgt? Hoorn en/of Zaanstad? Als dat zou kunnen!

Daarnaast bestaat Rotaract dit jaar 50 jaar, zowel Internationaal als in Nederland. Dit gebeuren zal ongetwijfeld niet ongemerkt voorbijgaan.

Bij dezen roep ik oud-Rotaracters op om zich i.h.k.v. dit lustrum bij mij te melden.

div_blue

Afbeelding met lucht

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidGEZOCHT! GOUVERNEUR 2020-2021

Voor de komende twee jaar staan ze klaar! Barbara van Goethem en Rutger Mazel als gouverneur van resp. 2018-2019 en 2019-2020. Dat is een bijzonder verheugend feit!

Maar we denken uiteraard al verder vooruit. We zijn nu op zoek naar de gouverneur voor 2020-2021.

Formeel geldt een paar voorwaarden om gouverneur te worden, namelijk:

-

Je moet tenminste zeven jaar lid van Rotary zijn.

-

Je moet voorzitter van je club geweest zijn.

In ons district zijn enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd, die het mogelijk maken om het gouverneurschap te combineren met werk cq een baan. De traditioneel uitgevoerde individuele clubbezoeken zijn ‘omgebouwd’ tot een of enkele bijeenkomsten per regio. Daarbij staat centraal dat clubs elkaar ontmoeten en inspireren en (zo mogelijk) samenwerken bij het uitvoeren van projecten.

Belangstelling?

Ik ga graag het gesprek aan over (de invulling van) het gouverneurschap. Per slot van rekening heb ik enige ervaring opgedaan!

div_blue

/Users/JanLucas/Documents/Rotary/D1580 2017-2018/c18_promotional_graphics_social_media_en-2/Cover Photo/C18 Share Graphics CoverPhoto-820x340-EN-1.png

div_blue