2017-2018

nieuwsflits

JULI 2017

div_blue

Heeft het bestuurlijke Rotarywiel al gedraaid in jouw club? In de meeste Rotaryclubs zal de voorzitter nu geïnstalleerd zijn en het voltallige bestuur met fris elan uit de startblokken gegaan. Dat is het mooie en bijzondere van Rotary!

Wereldwijd vindt deze wisseling elk jaar rond 1 juli plaats. Onze nieuwe wereldpresident Ian Riseley koos als jaarthema ‘Rotary making a difference’, waarbij hij vooral de aandacht wil vestigen op duurzaamheid. Ongetwijfeld komen we daar nog over te spreken dit jaar.

Het Rotarywiel draait dit jaar bij hoge uitzondering niet voor ons district 1580 Noord-Holland.

Mijn beoogd opvolger Jan Karel Schlichte Bergen heeft zich op 20 juni 2017 wegens persoonlijke en zakelijke omstandigheden teruggetrokken als gouverneur 2017-2018.

De voor 3 juli geplande gouverneursoverdracht is dus niet doorgegaan. Jan Karel heeft te kennen gegeven “Rotary even helemaal te laten rusten en alle energie te richten op gezin en werk.”

Overleg met oud-gouverneurs en staf heeft geresulteerd in een continuering van mijn gouverneurschap. Concreet betekent dit dat ik voor het tweede achtereenvolgende jaar gouverneur van ons district zal zijn. Aan dat vooruitzicht moest ik aanvankelijk wel even wennen! Maar met het vertrouwen en de steun van de mensen waarmee ik het afgelopen jaar intensief samenwerkte, ga ik er weer met veel enthousiasme tegenaan!

We hebben in ons district het afgelopen jaar nieuwe wegen ingeslagen op het gebied van (gecombineerde) clubbezoeken, het stimuleren van samenwerking tussen clubs en met Rotaractclubs. Werven van nieuwe leden, inspirerende clubbijeenkomsten en een grote variatie aan projecten kregen veel aandacht bij al onze clubs.

Het was een rijk jaar! We bouwen verder!

Samen met mijn opvolgers Barbara van Goethem (DG 2018-2019) en Rutger Mazel (DG 2019-2020) en onze regiovoorzitters stimuleren we de uitwisseling van succesvolle werkwijzen en de samenwerking van clubs in de regio’s. Onze district commissies zijn paraat om hierbij te inspireren en te ondersteunen.

‘Het verschil maken!’ Dat wil ik concreet maken het komend jaar. Doe je mee? In jouw club of regio of in ons district? Ik nodig je van harte uit!