Maandbrieven DG Rutger Mazel

APRIL 2020


April 2020
https://www.rotary.nl/nieuws/dgs201920/webhare-2.gif

 

Afbeelding met bloem, plant, tafel, vaas

Automatisch gegenereerde beschrijving
De End Polio Now tulpen staan nu in bloei.

En toen werd alles anders… De intelligente lockdown vanwege het coronavirus maakt ons persoonlijke, werk-, school-, sociale en Rotary-leven heel anders. Het mooie van Rotary is dat we ons aanpassen. We Skypen en Zoomen en blijven zo op de hoogte van wat er in de club en in het district speelt. Fellowship online, hoe mooi is dat?

Ook op gepaste afstand blijft Rotary de prachtige organisatie die goed doet, dichtbij en in de wereld. People of Action, dat zijn we ook met de vele corona-hulp-acties die op touw zijn gezet. Mail jouw actie(s) en tips naar district1580helpt@gmail.com en vermeld ‘m op rotary.nl/helpt/.

Geniet van de bloeiende tulpen! Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Blijf gezond.

Districtsagenda

De agenda is leeg. Door de corona-maatregelen zijn veel bijeenkomsten en evenementen afgelast of verschoven. De meeste clubs komen online bijeen.

De meest actuele agenda vind je op de website rotary.nl/d1580/agenda

Voorjaars Festival afgelast

Het voorjaarsfestival (‘districtsconferentie’), dat op 16 mei in Zaandam gehouden zou worden, gaat NIET door. Onder het motto Rotary laat je zien! zou het gaan over communicatie en Rotary 2.0.

Een nieuwe datum is nog niet gepland.

District 1580 helpt!

District 1580 is op zoek naar bijzondere corona-initiatieven in district 1580 (ook nationale initiatieven) en verzamelt deze in een handige database. Zo kun je in een oogopslag zien wat jij kunt doen om te helpen in jouw omgeving! Weet jij een mooi initiatief in jouw buurt? Laat het ons weten, dan zetten wij het in de database, die je hier kunt vinden: https://bit.ly/2wzr3fQ

Mail jouw tips naar district1580helpt@gmail.com

Rotarylidmaatschap en de coronacrisis

Afbeelding met boom, fruit, palm, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet doel van de District Commissie Ledenbeleid (DCL) is om clubs te ondersteunen bij het vinden van nieuwe leden maar ook bij het behouden van haar huidige leden. In deze tijden dat de coronacrisis ons allemaal raakt, geeft de DCL graag het volgende advies:

Het is duidelijk dat sommige leden geconfronteerd worden met terugloop van inkomsten. De regering de banken hebben regelingen beschikbaar gesteld, die de eerste nood kunnen lenigen. Ondanks deze tegemoetkomingen kan het lidmaatschap van een Rotaryclub mogelijk onbetaalbaar worden. Bijvoorbeeld voor leden die zzp’er zijn of een klein eigen bedrijf hebben. We pleiten ervoor om hier oog voor te hebben en als club, waar mogelijk, maatregelen te treffen om deze leden niet te verliezen. Dat kan, afhankelijk van de financiële situatie van de club, door:

·

een (tijdelijke) contributieverlaging voor het (nieuwe) clubjaar;

·

het (gedeeltelijk) vrijstellen van de dinerkosten;

·

een (tijdelijk) clubnoodfonds in te stellen, gevuld door de clubleden zelf. Soms is er een clubkas met een ‘potje voor lief en leed’ dat hiervoor gebruikt zou kunnen worden.

Hoe bespreek je dat?

Het zal duidelijk zijn dat een bedachtzame benadering wordt gevraagd. De rol van het bestuur is essentieel. Leg e.e.a. eerst aan de clubleden voor, maak een voorstel en duidelijke afspraken.

Suggestie

Bovenstaande zijn suggesties, evt. aanpassing is natuurlijk altijd een clubbeslissing. We gaan ervan uit dat eventuele maatregelen die de clubs nemen vooralsnog gelden voor het volgende Rotaryjaar, ‘20-‘21.

Voor de jaarlijkse afdracht aan de RAN en de contributie aan Rotary International zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Rotary, de Rotary Foundation en het coronavirus

Rotarians willen People of Action zijn en blijven! Dat kan alleen als je gezond blijft.

Volg aub nauwgezet de aanwijzingen van het RIVM op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Disaster Response Fund

De Rotary Foundation heeft enige tijd geleden een speciaal Rampenfonds ingesteld. Daaruit kunnen districten hulp vragen om in eigen gebied hulp te bieden. In het fonds is 1 miljoen dollar gestort, speciaal in verband met de coronavirus pandemie. In korte tijd is dat miljoen uitgegeven en is het fonds nog niet aangevuld om nieuwe aanvragen te honoreren. Aanvragen uit Spanje om de gezondheidswerkers aan mondmaskers en andere protectiemiddelen te helpen, zijn in de wacht gezet.

Iedereen realiseert zich dat ook binnen Rotary in Nederland vele leden angstig naar hun materiële toekomst kijken. Een algemeen beroep op donaties lijkt daarom ongewenst, maar dat laat natuurlijk onverlet dat een donatie erg prijs wordt gesteld. Of heeft je club nog een groot bedrag in kas dat misschien gebruikt kan worden? https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund.

District 1580 heeft € 10.000 uit het districtsfonds overgeheveld naar het Rampenfonds, DRF.

Onlangs is ook het gebruik van District Grants verruimd om lokale noden ten gevolge van het coronavirus te helpen lenigen. Meer over het wat de Foundation kan betekenen voor de door jou bedachte actie:

https://www.rotary.org/en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak en https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants

Wat kan Rotary doen?

Wil je weten wat Rotary Clubs in de wereld doen:

https://www.rotary.org/en/rotary-clubs-help-fight-covid-19-pandemic

District Rotary Foundation Commissie

Schroom niet contact op te nemen met de DRFC: grants.d1580@gmail.com

Hoe moet dat met End Polio Now in deze tijd?

Dankzij hun infrastructuur in vele landen waar Polio nog endemisch is of was, zijn de teams van het Global Polio Eradication Initiative ook tijdens deze pandemie goud waard.

De teams zijn nu in 13 landen ingezet om te trachten de verspreiding van het coronavirus te stoppen, te monitoren en de regeringen van advies te dienen. De Rotarians betrokken bij End Polio Now realiseren zich dat de inspanningen om corona te voorkomen en de slachtoffers te helpen, de doelstellingen van EPN in gevaar kunnen brengen. Laten we onze financiële steun aan EPN niet vergeten en de mensen die het werk doen blijven helpen. Meer lezen over de inzet van de Polio-teams: https://www.endpolio.org/polio-eradication-staff-support-covid-19-response

Afbeelding met foto, verschillend, man, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving
Komt jouw club ook online bijeen? Laat het dan weten; publiceer een foto op Facebook