Maandbrieven DG Rutger Mazel

Augustus 2019


Augustus 2019
https://www.rotary.nl/nieuws/dgs201920/webhare-2.gif

 


Deelnemers van het Vlielandkamp gaan zeehonden spotten

Zomer

Inmiddels is de maand augustus al bijna voorbij. We hebben alle weertypes meegemaakt in Nederland; van heel warm tot zeer regenachtig. Begin deze maand bezocht ik het Vlielandkamp, het langstlopende jeugdproject van Rotary Nederland. Het bestaat bijna 50 jaar bestaat en is steeds weer een groot succes voor de deelnemers. Ook een kind aanmelden?

Zie Rotary.nl/vlielandkamp

Het nieuwe Rotaryseizoen gaat nu echt beginnen. De zomeravonden of carrousels maken plaatsen voor de reguliere clubbijeenkomsten. Ook gouverneursagenda loopt vol en dat betekent dat ik velen van jullie ga zien op de verschillende (club)bijeenkomsten. Wat er verder gebeurt in ons district lees je in deze maandbrief.

Districtsagenda

De coördinatie van de vele evenementen en bijeenkomsten van de verschillende clubs in ons district is van groot belang. Meld jouw clubactiviteit tijdig aan via de AG/regiovoorzitter. In de Agenda op onze website staat alles op een rij. Graag licht ik alvast zaterdag 28 september eruit, houd die vrij, dan is het Rotary Festival, de najaarsbijeenkomst van ons district in een nieuwe opzet.

Rotary Festival - 28 september Zaandam

Afbeelding met tafelgerei

Automatisch gegenereerde beschrijvingDGE Jelle Houtsma en ik werken hard aan de invulling van deze najaarsbijeenkomst. We combineren de najaars-assembly en de Nieuwe Leden Avond en noemen het ‘Rotary Festival’. Het thema ROTARY PEOPLE OF ACTION staat centraal. We gaan met jullie aan de slag met de vraag ‘Wat is Rotary, wat ben jij voor Rotary?

Met de inzet van de verschillende districtscommissies wordt het een interessante en leerzame middag. Zo houdt de Rotary Foundation Commissie de District Grant Competitie. Daar presenteren clubs hun Grant-aanvraag. De spelregels staan op: https://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/trf/trf/

Het Rotary Festival is er voor alle leden in ons district. Ook Rotaracters zijn van harte welkom. Neem gerust familie of geïnteresseerden mee naar het Rotary Festival op zaterdag 28 september in Zaandam. Inschrijven kan vanaf eind augustus via de districtssite.

(De nieuwe leden (2 jaar of korter lid van een club) krijgen een aparte uitnodiging).

Nieuwe leden gezocht

De Commissie Ledenbeleid is een onmisbare commissie in ons district. Zeker nu, ook in ons district, het aantal leden afneemt. Mijn ambitie is dan ook om te proberen dit jaar minstens 160 nieuwe leden te verwelkomen. Dat is twee nieuwe leden per club. Samen gaat dat lukken!

De doelstelling van de Commissie Ledenbeleid is: het met kennis en kunde ondersteunen van de clubs in district 1580 als het gaat om het zoeken naar, aannemen en behouden van nieuwe leden. Voorzitter Louise Verra (RC Zaanstad) vertelt: “We maken een toolkit voor op de website en vermelden daarbij de mogelijkheden en ideeën voor succesvol en flexibel ledenbeleid.”

De commissieleden geven workshops op verschillende Rotarybijeenkomsten dit jaar (o.a. tijdens het Festival op 28 september en de PETS in maart). Ook komen leden van de commissie graag naar jouw clubbijeenkomst om een praatje te houden en/of mee te denken.

In september ontvangen alle clubs een vragenlijst om in kaart te brengen hoe inventief clubs zijn in het vinden van nieuwe leden en het vasthouden van bestaande leden. Louise Verra: “We vragen jullie die lijst a.u.b. in te vullen en terug te sturen. Dat helpt ons, maar zeker ook de andere clubs. Wij hopen een steentje te kunnen bijdragen aan de clubs die het moeilijk hebben met ledenbehoud en ledenwerving. We hebben er zin in!”

In de Commissie Ledenbeleid zitten ook:

·

Max Amson RC Amstelveen Amstel

·

Alfons Demaret (secretaris) RC Heerhugowaard-Langedijk

·

Paul van Ginkel RC Amsterdam-Nachtwacht (website)

·

Bobbe Matthijsse RC Santpoort-Brederode

·

Tineke Sijp RC Drechterland

·

Rotaract vertegenwoordiger

·

Hetty Deinum RC Heiloo (begeleidt geïnteresseerden in Rotary naar Rotaryclubs)

RLI - Meer kennis, meer Rotary

Hét motto van het Rotary Leer Instituut. Vorig najaar voor het eerst georganiseerd in ons district 1580 en meteen een groot succes! Je maakt kennis met velerlei Rotary aspecten, maar vooral ook met elkaar en elkaars Rotary Club. Interactief en enthousiasmerend!

Doe mee aan de drie interactieve trainingen op 12 oktober en 2 en 23 november in Burggolf Purmerend. Lees alles over RLI op www.rotary-rli.nl en meld je snel aan.

End Polio Now tulpenbollenactie

De tulpenbollen zijn weer te koop! Help mee polio de wereld uit te krijgen. Het einddoel, een wereld vrij van polio, komt snel dichterbij maar is nog niet bereikt. Vorig jaar waren er wereldwijd slechts 33 nieuwe gevallen. Dit jaar is er een forse groei van het aantal gevallen. Er is ook goed nieuws: Nigeria en daarmee geheel Afrika, is vrijwel polio-vrij.

In 2018 hebben de Nederlandse Rotaryclubs maar liefst 12.107 doosjes tulpen verkocht. Van elk doosje à € 15,- ging € 9,60 naar het goede doel. Alles bij elkaar hebben de tulpen vorig jaar ruim € 360.000,- voor de bestrijding van polio opgeleverd.

Idee: plant de bollen daar waar ze zichtbaar zijn voor iedereen! Er zijn ziekenhuizen, rotondes, parken of andere openbare voorzieningen waar tuinen liggen. Probeer hun tuin op te fleuren, door de bollen aan te bieden en te beloven dat ze door leden van jouw club geplant worden.

De campagne is gestart en eindigt op 15 november. Vragen? Neem dan contact op met Rob Beemster (rjmbeemster@gmail.com).

Lees meer →

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/13113/tqccsbpshbcppxmkz4chdshtsxdx9z4h/mailing-26.png